155GIT1 Informatika 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 62: Řádek 62:
 
# (17/18.3.) Matlab [[155GIT1 / 5. cvičení|Uživatelské funkce]]
 
# (17/18.3.) Matlab [[155GIT1 / 5. cvičení|Uživatelské funkce]]
 
# (24/25.3.) Matlab [[155GIT1 / 6. cvičení|Grafy funkcí]]
 
# (24/25.3.) Matlab [[155GIT1 / 6. cvičení|Grafy funkcí]]
# (31.3./--) Matlab [[155GIT1 / 7. cvičení|Test]] <span style="color:#ff0000">On-line test ve středu 31.3. pro celý ročník společně, Moodle)</span>
+
# (31.3./--) Matlab [[155GIT1 / 7. cvičení|Test]] <span style="color:#ff0000">On-line test, středa 31.3. (celý ročník společně, Moodle)</span>
 
# (07/08.4.) Python
 
# (07/08.4.) Python
 
# (14/15.4.) Python
 
# (14/15.4.) Python
Řádek 91: Řádek 91:
 
* Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Váha bodů získaných z přednášek nebo cvičení je však nižší než váha bodů z testů.
 
* Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Váha bodů získaných z přednášek nebo cvičení je však nižší než váha bodů z testů.
 
* Pro zisk zápočtu je nutné mít úspěšně splněny OBA testy (Matlab i Python), přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.
 
* Pro zisk zápočtu je nutné mít úspěšně splněny OBA testy (Matlab i Python), přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.
 +
<!--
 
* Studenti, kteří nezískají z Matlabu a současně ani z Pythonu z testů v semestru ani jeden bod, již nemají nárok na zápočet.
 
* Studenti, kteří nezískají z Matlabu a současně ani z Pythonu z testů v semestru ani jeden bod, již nemají nárok na zápočet.
 +
-->
 +
<!--
 
* Ve zkouškovém období bude vypsán jeden termín opravného testu, kde si bude možné opravit bodové hodnocení z Matlabu NEBO z Pythonu (dle vlastní volby/potřeby). Z tohoto testu lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek se připočítává k bodovému hodnocení základních testů. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.
 
* Ve zkouškovém období bude vypsán jeden termín opravného testu, kde si bude možné opravit bodové hodnocení z Matlabu NEBO z Pythonu (dle vlastní volby/potřeby). Z tohoto testu lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek se připočítává k bodovému hodnocení základních testů. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.
 +
-->
 +
* Ve zkouškovém období bude vypsán opravný test pro Matlab / Python, kde si bude možné opravit bodové hodnocení. Z opravného testu lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek se připočítává k bodovému hodnocení základních testů. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.
  
 
=== Moodle ===
 
=== Moodle ===
  
* https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2959
+
* https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5130
  
 
=== Nástroje ===
 
=== Nástroje ===

Verze z 15. 2. 2021, 23:23

Informatika 1 je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k závěrečnému projektu, který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá. V tomto prvním úvodním kurzu se studenti nejprve seznámí s Matlabem a GNU Octave jako s nástroji pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické a teoretické geodézie apod. Tuto část bychom mohli tématicky charakterizovat jako od lineární algebry k tvorbě grafů.

Tématické okruhy

 • základní výpočty v Matlabu / GNU Octave
 • tvorba grafů v Matlabu

Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. V Matlabu, resp. GNU Octave jsou akcentovány algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce.

Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2021 (odkaz bude doplněn)

Přednášky

Přednášky jsou úzce propojeny s tématy cvičení. Rozpis témat je zapracován v harmonogramu předmětu níže.

Termín přednášky:

 • středa 14:00 - 15:40 v C208

Matlab

Přednášející: Ing. Jan Holešovský

Python

Přednášející: Ing. Martin Landa, Ph.D.

Cvičení

Vyučující: Ing. Jan Holešovský, Ing. Martin Landa, Ph.D.

Termíny cvičení:

 • čtvrtek 8:00 - 9:40 v B870, kruh 18
 • čtvrtek 10:00 - 11:40 v B870, kruh 16
 • čtvrtek 12:00 - 13:40 v B870, kruh 17

Harmonogram

Výuka probíhá až do odvolání bezkontaktně přes MS Teams. Výklad témat probíhá ve středu (pro celý ročník společně, MS Teams), zadání bodovaných úkolů k samostatnému řešení v rámci cvičení ve čtvrtek přes Moodle.

 1. (17/18.2.) Matlab První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, vektory, matice, indexování, základní matematické operace, skripty
 2. (24/25.2.) Matlab Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory
 3. (03/04.3.) Matlab Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů
 4. (10/11.3.) Matlab Algoritmizace, podmínky a cykly
 5. (17/18.3.) Matlab Uživatelské funkce
 6. (24/25.3.) Matlab Grafy funkcí
 7. (31.3./--) Matlab Test On-line test, středa 31.3. (celý ročník společně, Moodle)
 8. (07/08.4.) Python
 9. (14/15.4.) Python
 10. (21/22.4.) Python
 11. (28/29.4.) Python
 12. (05/06.5.) Python
 13. (--/13.5.) Výuka odpadá - Výuka v terénu

Podmínky udělení zápočtu

 • Během semestru se píší dva testy (jeden test z Matlabu, jeden test z Pythonu, viz harmonogram cvičení).
 • Za každý test lze získat maximálně 5 bodů.
 • Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat vlastní poznámky či internet. Vyloučena je pouze přímá komunikace v učebně včetně mobilních zařízení apod.
 • Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Váha bodů získaných z přednášek nebo cvičení je však nižší než váha bodů z testů.
 • Pro zisk zápočtu je nutné mít úspěšně splněny OBA testy (Matlab i Python), přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.
 • Ve zkouškovém období bude vypsán opravný test pro Matlab / Python, kde si bude možné opravit bodové hodnocení. Z opravného testu lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek se připočítává k bodovému hodnocení základních testů. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.

Moodle

Nástroje

Matlab
Omezení: Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!
GNU Octave
Bez omezení: Free software / Open source

Další odkazy