155GIT1 / 9. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 27 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Geoinformatika}}
 
{{Geoinformatika}}
{{Cvičení|155GIT1|9|Grafy funkcí}}
+
{{Cvičení|155GIT1|9|Python - Algoritmizace (podmínky, cykly), čtení a zápis souborů}}
  
== Náplň cvičení ==
+
== Náplň ==
  
# grafické okno <code>figure</code>
+
* [https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155git1/python/git1-python-02-algoritmizace-io.pdf přednáška]
# grafy funkcí <code>plot(), subplot(), axis()</code>
 
  
 
== Ukázky ==
 
== Ukázky ==
  
=== Grafické okno ===
+
* [https://gitlab.com/ctu-k155-lectures/155git1-cviceni/-/blob/master/python/cv2/cv2.ipynb notebook]
 
 
<source lang=octave>
 
figure
 
figure    # -> 2
 
figure(4) # -> 4
 
</source>
 
 
 
=== Grafy funkcí ===
 
 
 
* <code>plot()</code> {{bullet}} [http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/matlab/matlab.pdf#86 argumenty]
 
 
 
<source lang=octave>
 
x = [0:3:360];
 
y = sin(x*pi/180);
 
plot(x, y);
 
%
 
% nové okno
 
figure(2)
 
plot(x, y, 'r+')
 
%
 
% více grafů najednou
 
z = cos(x*pi/180);
 
plot(x, y, '--b', x, z, ':k');
 
</source>
 
 
 
{{fig|octave-graf-1|<code>plot(x, y, '--b', x, z, ':k')</code>}}
 
 
 
* popisky
 
 
 
<source lang=octave>
 
figure(3)
 
hold on
 
plot(x,y,'m');
 
plot(x,z,'b');
 
title('Funkce sinus a cosinus')
 
xlim([0 360]);
 
ylim([-1.2 1.2]);
 
xlabel('argument ve stupnich')
 
ylabel('funkcni hodnota')
 
% V Matlabu lze pouzit i vhodnejsi umisteni 'Best' anebo
 
% legend('sinus','cosinus', -1) coz umisti legendu mimo plochu grafu
 
legend('sinus','cosinus', 'Location', 'SouthWest')
 
box on
 
grid on
 
plot([0 360],[0 0],'k')
 
hold off
 
</source>
 
 
 
{{fig|octave-graf-4|Graf s popisky}}
 
 
 
* <code>subplot()</code>
 
 
 
<source lang=octave>
 
x = 1:100;
 
figure
 
% první
 
subplot(2, 2, 1)
 
plot(x, x)
 
% druhý
 
subplot(2, 2, 2)
 
plot(x, sqrt(x))
 
% třetí
 
subplot(2, 2, 3)
 
plot(x, log(x))
 
% čtvrtý
 
subplot(2, 2, 4)
 
plot(x, x.^2)
 
</source>
 
 
 
{{fig|octave-graf-2|<code>subplot()</code>}}
 
 
 
* <code>axis()</code> - omezení oblasti grafu
 
 
 
<source lang=octave>
 
x = 0:0.1:5;
 
y = exp(x);
 
% celý graf
 
subplot(2, 1, 1)
 
plot(x, y)
 
% výsek x <1, 2>; y <0, 10>
 
subplot(2, 1, 2)
 
plot(x, y)
 
axis([1,2,0,10])
 
</source>
 
 
 
{{fig|octave-graf-3|<code>axis()</code>}}
 
 
 
* graf s orientaci os v JTSK
 
 
 
<source lang=octave>
 
% nacteni dat
 
vstup = fopen('body.txt','r');
 
P = fscanf(vstup,'%f',[3 inf]);
 
BYX = P';
 
fclose(vstup);
 
 
 
% vypocet smerniku
 
stan = [4001 730288.89 1054582.63]; % cb Y X (stanovisko)
 
DY = BYX(:,2) - stan(2);
 
DX = BYX(:,3) - stan(3);
 
sig = atan2(DY,DX);    % v radianech
 
sig = sig*200/pi;
 
% prevod smerniku do intervalu <0,400>
 
for i=1:length(sig)
 
    if sig(i)<0
 
        sig(i)=sig(i)+400;
 
    end
 
end
 
sig  % kontrolni zobrazeni vypoctenych hodnot smerniku
 
 
 
% kontrolni graf v JTSK
 
figure(6)
 
x = BYX(:,3);
 
y = BYX(:,2);
 
cb = BYX(:,1);
 
plot(-y,-x,'.r',-1*stan(2),-1*stan(3),'.b');
 
for i=1:size(BYX,1)
 
    cislab = num2str(cb(i));      % prevod numericke hodnoty na format string
 
    text(-y(i)+0.4,-x(i),cislab);
 
end
 
cislos = stan(1);
 
text(-1*stan(2),-1*stan(3),num2str(cislos));
 
title('body v JTSK');
 
xlabel('Y'); ylabel('X');
 
</source>
 
  
 
== Úlohy ==
 
== Úlohy ==
 
 
* [[155GIT1 / 9. cvičení / Příklady|9. cvičení - příklady]]
 
* [[155GIT1 / 9. cvičení / Příklady|9. cvičení - příklady]]
 +
<!-- -->

Aktuální verze z 19. 4. 2021, 20:35

předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Python - Algoritmizace (podmínky, cykly), čtení a zápis souborů

Náplň

Ukázky

Úlohy