155GIT1 / 9. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 96: Řádek 96:
  
 
{{fig|octave-graf-3|<code>axis()</code>}}
 
{{fig|octave-graf-3|<code>axis()</code>}}
 +
 +
* graf s orientaci os v JTSK
 +
 +
<source lang=octave>
 +
% nacteni dat
 +
vstup = fopen('body.txt','r');
 +
P = fscanf(vstup,'%f',[3 inf]);
 +
BYX = P';
 +
fclose(vstup);
 +
 +
% vypocet smerniku
 +
stan = [4001 730288.89 1054582.63]; % cb Y X
 +
DY = BYX(:,2) - stan(2);
 +
DX = BYX(:,3) - stan(3);
 +
sig = atan2(DY,DX);    % v radianech
 +
sig = sig*200/pi;
 +
% prevod smerniku do intervalu <0,400>
 +
for i=1:length(sig)
 +
    if sig(i)<0
 +
        sig(i)=sig(i)+400;
 +
    end
 +
end
 +
sig
 +
 +
% kontrolni graf v JTSK
 +
figure(6)
 +
x = BYX(:,3);
 +
y = BYX(:,2);
 +
cb = BYX(:,1);
 +
plot(-y,-x,'.r',-1*stan(2),-1*stan(3),'.b');
 +
for i=1:size(BYX,1)
 +
    cislab = num2str(cb(i));
 +
    text(-y(i)+0.4,-x(i),cislab);
 +
end
 +
cislos = stan(1);
 +
text(-1*stan(2),-1*stan(3),num2str(cislos));
 +
title('body v JTSK');
 +
xlabel('Y'); ylabel('X');
 +
</source>
  
 
== Úlohy ==
 
== Úlohy ==
  
 
* [[155GIT1 / 9. cvičení / Příklady|9. cvičení - příklady]]
 
* [[155GIT1 / 9. cvičení / Příklady|9. cvičení - příklady]]

Verze z 20. 4. 2016, 11:16

předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Grafy funkcí

Náplň cvičení

 1. grafické okno figure
 2. grafy funkcí plot(), subplot(), axis()

Ukázky

Grafické okno

figure
figure  # -> 2
figure(4) # -> 4

Grafy funkcí

x = [0:3:360];
y = sin(x*pi/180);
plot(x, y);
%
% nové okno
figure(2)
plot(x, y, 'r+')
%
% více grafů najednou
z = cos(x*pi/180);
plot(x, y, '--b', x, z, ':k');
plot(x, y, '--b', x, z, ':k')
 • popisky
figure(3)
hold on
plot(x,y,'m');
plot(x,z,'b');
title('Funkce sinus a cosinus')
xlim([0 360]);
ylim([-1.2 1.2]);
xlabel('argument ve stupnich')
ylabel('funkcni hodnota')
% V Matlabu lze pouzit i vhodnejsi umisteni 'Best' anebo
% legend('sinus','cosinus', -1) coz umisti legendu mimo plochu grafu
legend('sinus','cosinus', 'Location', 'SouthWest')
box on
grid on
plot([0 360],[0 0],'k')
hold off
Graf s popisky
 • subplot()
x = 1:100;
figure
% první
subplot(2, 2, 1)
plot(x, x)
% druhý
subplot(2, 2, 2)
plot(x, sqrt(x))
% třetí
subplot(2, 2, 3)
plot(x, log(x))
% čtvrtý
subplot(2, 2, 4)
plot(x, x.^2)
subplot()
 • axis() - omezení oblasti grafu
x = 0:0.1:5;
y = exp(x);
% celý graf
subplot(2, 1, 1)
plot(x, y)
% výsek x <1, 2>; y <0, 10>
subplot(2, 1, 2)
plot(x, y)
axis([1,2,0,10])
axis()
 • graf s orientaci os v JTSK
% nacteni dat
vstup = fopen('body.txt','r');
P = fscanf(vstup,'%f',[3 inf]);
BYX = P';
fclose(vstup);

% vypocet smerniku
stan = [4001 730288.89 1054582.63]; % cb Y X
DY = BYX(:,2) - stan(2);
DX = BYX(:,3) - stan(3);
sig = atan2(DY,DX);   % v radianech
sig = sig*200/pi;
% prevod smerniku do intervalu <0,400>
for i=1:length(sig)
  if sig(i)<0
    sig(i)=sig(i)+400;
  end
end
sig

% kontrolni graf v JTSK
figure(6)
x = BYX(:,3);
y = BYX(:,2);
cb = BYX(:,1);
plot(-y,-x,'.r',-1*stan(2),-1*stan(3),'.b');
for i=1:size(BYX,1)
  cislab = num2str(cb(i));
  text(-y(i)+0.4,-x(i),cislab);
end
cislos = stan(1);
text(-1*stan(2),-1*stan(3),num2str(cislos));
title('body v JTSK');
xlabel('Y'); ylabel('X');

Úlohy