155GIT1 / 3. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
Řádek 17: Řádek 17:
  
 
<source lang=octave>
 
<source lang=octave>
  t = 'muj reteyec'
+
  t = 'muj retezec'
 
  length(t)
 
  length(t)
 
  t(9) = 'z'
 
  t(9) = 'z'

Aktuální verze z 24. 2. 2021, 10:44

předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Matlab - Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů

Náplň cvičení

 1. textové řetězce
 2. datové typy • class()
 3. workspace • whossave, load, clear
  • manipulace se soubory viz [1]delete
 4. zápis matice do textového souboru / na standardní výstup
 5. formátování výstupu
 6. čtení dat z textového souboru do matice (ke stažení cv3data.txt)

Ukázky

Řetězce

 t = 'muj retezec'
 length(t)
 t(9) = 'z'
 t(5:end)
 t(end+1:end+2) = '!!'
 t = ['toto je ',t]

Datové typy

 class(t)
 A = [1 2; 3 4]
 class(A)
 class(1)
 class(2.3)
 class('1')

Formátovaný zápis matice

(zápis do souboru)

 A = [1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12]
 fid = fopen('a.txt','w');
 fprintf(fid,'%f %f %f %f\n',A);
 fclose(fid); % zápis je proveden až při uzavření souboru
 type a.txt
 1.000000 5.000000 9.000000 2.000000  % ve výpisu matice je nesprávné pořadí prvků !!!
 6.000000 10.000000 3.000000 7.000000
 11.000000 4.000000 8.000000 12.000000

 % správný výpis matice (správný rozměr a pořadí prvků)
 fid = fopen('a.txt','w');
 fprintf(fid,'%f %f %f %f\n',A');
 fclose(fid);
 type a.txt 
 1.000000 2.000000 3.000000 4.000000
 5.000000 6.000000 7.000000 8.000000
 9.000000 10.000000 11.000000 12.000000

 % změna formátování
 fid = fopen('a.txt','w');
 fprintf(fid,'%5.1f %4.1f %4.1f %4.1f\n',A');
 fclose(fid);
 type a.txt
  1.0 2.0 3.0 4.0
  5.0 6.0 7.0 8.0
  9.0 10.0 11.0 12.0

 % zápis dat do již existujícího souboru
 fid = fopen('a.txt','a');
 fprintf(fid,'%f %f %f %f\n',A(1,:)); % totožné s fprintf(fid,'%f %f %f %f\n',A(1,:)');, neboť se vypisuje vektor
 fclose(fid);
 type a.txt
  1.0 2.0 3.0 4.0
  5.0 6.0 7.0 8.0
  9.0 10.0 11.0 12.0
 1.000000 2.000000 3.000000 4.000000

(zápis na standardní výstup - příkazové okno)

 n = 8:10; alfa = [45.246 -349.154 1.750];
 fprintf('pro bod %2i je uhel = %7.2f°\n',[n; alfa]);

(neformátovaný zápis numerických hodnot / řetězce na standardní výstup)

 disp(alfa)
 disp('text')

Formátování dat obecně

 tt = 'moje nahodne cislo'; n = 100;
 fprintf('%s (1 az %i): %i\n',tt,n,randi(n));
 moje nahodne cislo (1 az 100): 31

 % uložení do řetězce
 r = sprintf('%s (1 az %i): %i\n',tt,n,randi(n))
 class(r)
 ans = char

 % příklad formátování dvou řádkových vektorů 
 a = 1:10
 fprintf('a: %.2d -> a^2: %.3d\n', [a; a.^2]);
 a: 01 -> a^2: 001
 a: 02 -> a^2: 004
 a: 03 -> a^2: 009
 a: 04 -> a^2: 016
 a: 05 -> a^2: 025
 a: 06 -> a^2: 036
 a: 07 -> a^2: 049
 a: 08 -> a^2: 064
 a: 09 -> a^2: 081
 a: 10 -> a^2: 100

 fprintf('a: %2d -> a^2: %3d\n', [a; a.^2]);
 a: 1 -> a^2:  1
 a: 2 -> a^2:  4
 a: 3 -> a^2:  9
 a: 4 -> a^2: 16
 a: 5 -> a^2: 25
 a: 6 -> a^2: 36
 a: 7 -> a^2: 49
 a: 8 -> a^2: 64
 a: 9 -> a^2: 81
 a: 10 -> a^2: 100

Formátované čtení dat

(čtení z textového souboru)

 fid = fopen('cv3data.txt','r');
 bxy = fscanf(fid,'%f',[3,inf]);
 bxy = bxy';  % pro shodné rozměry matice jako v datovém souboru
 fclose(fid);

 % přeskakování položek
 xy = fscanf(fid,'%*f %f %f',[2,inf]);
 xy = xy';

(čtení z řetězce)

 s = sscanf('10.2 5.222','%f %f')

Změna polohy kurzoru v souboru

 fid = fopen('s.txt','w');
 fprintf(fid,'%f\n',[1 2; 3 4]');
 fclose(fid);
 type s.txt
 1.000000
 2.000000
 3.000000
 4.000000

 fid = fopen('s.txt','r');
 a = fscanf(fid,'%f',[1, inf])
 b = fscanf(fid,'%f',[2, inf]) % kurzor je již na konci datového souboru s.txt
 fseek(fid,0,'bof');      % totožně fseek(fid,0,-1); anebo frewind(fid);
 b = fscanf(fid,'%f',[2, inf])
 fseek(fid,2,'bof');
 c = fscanf(fid,'%f',[2, inf])
 fclose all;

Úlohy