155GIT1 / 2. cvičení

Z GeoWikiCZ
< 155GIT1
Verze z 24. 2. 2021, 10:44, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Matlab - Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory

Náplň cvičení

 1. opakování
  • vytvoření a spuštění skriptů • edit, run
  • vytvořit proměnnou A o rozměrech [3x4] s náhodnými čísly od 0 do 9
  • vybrat třetí element z druhého řádku a vynásobit ho dvěma
 2. speciální matice • ones(), zeros(), eye(), rand()
  • magický čtverec • magic()
 3. maticové funkce • diag(), det(), inv(), find()
  • náhodné přirozené číslo • randi()
 4. relační a logické operátory
 5. základní matematické funkce
  • v matici - prvek po prvku • abs(), sign()exp(), log() • goniometrické • zaokrouhlovací
  • v matici - sloupcové • min(), max()sum(), prod()sort()mean(), median()std(), var()
  • atan2(Y,X)

Ukázky

Maticové funkce a relační operátory

(ukázky použití maticových funkcí)

 d = rand(1,4)
 D = diag(d)
 E = -2 + 4*rand(4,3) % náhodné hodnoty v rozsahu od -2 do 2
 e = diag(E)
 e1 = diag(E,1)
 e2 = diag(E,-1)
 F = -1 + 3*rand(4)
 Fi = inv(F)     % pouze pro čtvercovou matici
 F * Fi
 F>=0
 find(F>=0)
 F( find(F>=0) )
 F( find(F>=0) ) = 2

Matematické funkce

(ukázky použití matematických funkcí)

 abs(E)
 sign(E)

 round(E)
 ceil(E)  % zaokrouhluje k plus nekonečnu
 floor(E) % zaokrouhluje k minus nekonečnu
 fix(E)  % celá část čísla

 max(E)
 maxE = max(max(E))

 Erad = sum(E')
 minErad = min(Erad)
 ind = find(Erad == minErad) % index řádku s nejmenším řádkovým součtem
 E(ind,:)          % řádek s nejmenším řádkovým součtem

 sort(E)
 sort(E,2)
 sort(E,2,'descend')

Úlohy