155GIS2 / 10. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 46: Řádek 46:
 
user = gis.users.get('myusername')
 
user = gis.users.get('myusername')
 
user
 
user
 +
 +
###
 +
 +
map1 = gis.map()
 +
map1
 +
 +
###
 +
 +
map2 = gis.map(location='San Francisco, CA', zoomlevel = 12)
 +
map2
  
 
###
 
###
Řádek 55: Řádek 65:
 
for item in items[:3]:
 
for item in items[:3]:
 
     display(item)
 
     display(item)
 
###
 
 
map = gis.map(location = 'San Francisco, CA', zoomlevel = 12)
 
map
 
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  

Verze z 21. 4. 2021, 12:24

předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Skriptování v ArcGIS Pro, pokročilé funkce Model Builder

Pokročilé funkce Model Builder

Skriptování v ArcGIS Pro

Registrace skriptu v prostředí ArcGIS Pro

PyCharm

Postupujte podle návodu. Zvolte cestu k Python interpretu odkazující na ArcGIS: C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3\python.exe

Spuštění skriptu v prostředí Pycharm

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

ArcPy

Výpis typu geoprvků - připojit jako skript
inputFC = arcpy.GetParameterAsText(0)

shapeType = arcpy.Describe(inputFC).shapeType
arcpy.AddMessage("Shape Type: {}".format(shapeType))

Další ukázky skriptů zde (zip).

ArcGIS

import arcgis
gis = arcgis.GIS('home')
user = gis.users.get('myusername')
user

###

map1 = gis.map()
map1

###

map2 = gis.map(location='San Francisco, CA', zoomlevel = 12)
map2

###

from IPython.display import display

items = gis.content.search('Praha', item_type="Feature Layer", outside_org=True)
print(len(items))
for item in items[:3]:
  display(item)

Model

 • proměnné
  • Obce, Select, název obce
 • list (není podporováno ArcGIS Pro)
  • Silnice, Select, Buffer
 • iterace
  • Kraje, Iterate Feature Selection, Copy Features

Opakování