155GIS2 / 10. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 83: Řádek 83:
 
# zjisteni minimalni, maximalni hodnoty
 
# zjisteni minimalni, maximalni hodnoty
 
array.min(), array.max()
 
array.min(), array.max()
 +
 +
# cetnost hodnot
 +
unique, counts = numpy.unique(array, return_counts=True)
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  

Verze z 21. 4. 2021, 17:16

předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Skriptování v ArcGIS Pro, pokročilé funkce Model Builder

Pokročilé funkce Model Builder

Skriptování v ArcGIS Pro

Registrace skriptu v prostředí ArcGIS Pro

PyCharm

Postupujte podle návodu. Zvolte cestu k Python interpretu odkazující na ArcGIS: C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3\python.exe

Spuštění skriptu v prostředí Pycharm

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

ArcPy

Výpis typu geoprvků - připojit jako skript
inputFC = arcpy.GetParameterAsText(0)

shapeType = arcpy.Describe(inputFC).shapeType
arcpy.AddMessage("Shape Type: {}".format(shapeType))
Geoprocessing
arcpy.env.workspace = r"C:\users\martin\Documents\GIS2"

# vyber a export dalnic
silnice = r"C:\Users\martin\Documents\ArcCR500\ArcCR500_v33.gdb\Silnice_2015"
dalnice = "dalnice.shp"
arcpy.Select_analysis(silnice, dalnice, "TRIDA = 1")

# buffer kolem dalnic
buffer_dal = "dalnice_buf.shp"
vzdalenost = "5000 meters"
arcpy.Buffer_analysis(dalnice, buffer_dal, vzdalenost, dissolve_option="ALL")

# odstraneni nepotrebnych vrstev
arcpy.Delete_management(dalnice)
Rastrová data (numpy)

Další ukázky skriptů zde (zip).

dmt = r"C:\Users\martin\Documents\ArcCR500\ArcCR500_v33.gdb\DigitalniModelReliefu"

# otestovat nacteni dat
data = arcpy.Describe(dmt)
data.dataType

# nacteni metadat rastru
raster = arcpy.Raster(dmt)
raster.width, raster.height

# nacteni rastrovych hodnot do numpy pole
array = arcpy.RasterToNumPyArray(raster)
type(array)

# rozmer a datovy typ pole
array.shape, array.dtype

# zjisteni minimalni, maximalni hodnoty
array.min(), array.max()

# cetnost hodnot
unique, counts = numpy.unique(array, return_counts=True)

ArcGIS

import arcgis
gis = arcgis.GIS('home')
user = gis.users.get('myusername')
user

###

map1 = gis.map()
map1

###

map2 = gis.map(location='San Francisco, CA', zoomlevel = 12)
map2

###

from IPython.display import display

items = gis.content.search('Praha', item_type="Feature Layer", outside_org=True)
print(len(items))
for item in items[:3]:
  display(item)

Model

 • proměnné
  • Obce, Select, název obce
 • list (není podporováno ArcGIS Pro)
  • Silnice, Select, Buffer
 • iterace
  • Kraje, Iterate Feature Selection, Copy Features

Opakování