155FGIS Free software GIS: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 185 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 5: Řádek 5:
 
Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice, během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.
 
Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice, během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.
  
Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je [[GRASS GIS]], {{freegis|QGIS}} anebo gvSig, knihovnami {{freegis|GDAL}}, Proj.4 či owslib, geodatabázemi {{freegis|PostGIS}} a {{freegis|SpatiaLite}} a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu aplikací s využitím programovacího jazyka Python a knihoven systému GRASS a GDAL s důrazem na přístup ke geografickým datům včetně webových služeb jako je WFS či WCS. Kromě toho se studenti rámcově seznamí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem {{freegis|MapServer}} a knihovnami OpenLayers, Leaflet či {{freegis|PyWPS}}
+
Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je [[GRASS GIS]], {{freegis|QGIS}}, knihovnami {{freegis|GDAL}}, Proj či OWSLib, geodatabázemi {{freegis|PostGIS}} a {{freegis|SpatiaLite}} a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu aplikací s využitím programovacího jazyka Python a knihoven systému GRASS a GDAL s důrazem na přístup ke geografickým datům včetně webových služeb jako je WFS či WCS. Kromě toho se studenti rámcově seznamí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem {{freegis|MapServer}} a knihovnami OpenLayers, Leaflet či {{freegis|PyWPS}}
 
. Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt {{freegis|OpenStreetMap}}.
 
. Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt {{freegis|OpenStreetMap}}.
  
== Přednášky ==
+
== Distanční výuka ==
  
'''Přednášející:''' [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]]
+
* [https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/microsoft-teams/ MS Teams]
 +
* [https://edu.fsv.cvut.cz Fyzické virtuální učebny] ([https://www.fsv.cvut.cz/vic/virtualni_ucebny.php info], [[Diskuse:155FGIS Free software GIS#Fyzické virtuální učebny|návod]])
 +
<!--
 +
* [http://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155FGIS/ Archiv "online" výuky letní semestr 2020] (AKA {{wikipedia|Covid-19}})
 +
-->
  
# Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-01-uvod-osgeo-ogc.pdf PDF])
+
== Semestrální projekt ==
# Otevřená geodata, OpenStreetMap ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-02-geodata-osm.pdf PDF])
 
# Knihovny pro práci s geodaty (GDAL, Fiona, RasterIO, Shapely, OWSLib), úvod do skriptování v jazyku Python ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-03-gdal-proj.pdf PDF])
 
# Geodatabáze (PostGIS, SpatiaLite) ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-04-geodatabaze.pdf PDF])
 
# Úvod do GRASS GIS ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-05-grass-gis.pdf PDF])
 
# Programování pro GRASS GIS, propojení s QGIS ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-06-grass-gis-pokrocila-temata.pdf PDF])
 
# PyWPS, Web Processing Service
 
# Tvorba webových GIS aplikací, mapové servery, knihovny
 
# QGIS, úvod do tvorby pluginů (Python)
 
  
::''Přednášky ke stažení ve formátu [http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS.pdf PDF] jako jeden soubor {{bullet}} [http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/yfsg-src.tar.gz LaTeX]''
+
;Požadavky
  
<!--
+
* Prezentace ve formátu PDF náhrána v Git repositáři
# Knihovna GDAL/OGR a PROJ4 ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-03-gdal-proj.pdf PDF])
+
* Souhrná zpráva (rozsah cca 5 stránek A4) ve formátu PDF anebo alternativní forma (např. dokumentace ke QGIS pluginu ve formě HTML stránek)
# Úvod do GRASS GIS ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-04-grass.pdf PDF])
+
* Oba dokumenty musí být uvolněny pod otevřenou licencí, např. {{wikipedia|GNU Free Documentation License}} nebo {{wikipedia|Creative Commons}} a budou dostupné ze stránek [[GeoWikiCZ]]
# GRASS GIS - přehled funkcionality, QGIS ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-05-grass-pokrocila-temata.pdf PDF])
+
* Zdrojové kódy projekty jsou spravovány v prostředí '''[https://github.com/ctu-fgis GitHub]'''
# Programování pro GRASS GIS, rozhraní SWIG/Python ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-06-grass-programovani.pdf PDF])
+
** [[Git]] {{bullet}} [http://knihy.nic.cz/files/nic/edice/scott_chacon_pro_git.pdf Pro Git] {{bullet}} [http://www.slideshare.net/karmi/verzovani-kodu-s-gitem-karel-minarik Verzování kódu s Gitem] {{bullet}} [https://windows.github.com/ GitHub for Windows] {{bullet}} [[Git#Git (nejen) pro MS Windows|Git (nejen) pro MS Windows]]
# PostGIS ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-07-postgis.pdf PDF])
+
 
# Java GIS řešení, GeoTools, uDig, OpenJUMP, gvSIG ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-08-java-gis.pdf PDF])  
+
;Hodnocení
# Metadata, GeoNetwork ([http://geo.fsv.cvut.cz/~gin/yfsg/Free-Software-GIS-09-metadata.pdf PDF])
+
 
# WebGIS, MapServer, GeoServer, OpenLayers, OGC standardy ([http://www.les-ejk.cz Jáchym Čepický], [[Media:cepicky-webgis.pdf|PDF]])
+
* Projekt bude prezentován '''21.6. od 14hod''' (15min + diskuze)
# PyWPS, Web Processing Service pro GRASS GIS
+
* Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev), souhrné zprávy (písemný projev) a záznamů v Git repositáři
# Statistika geoprostorových dat R-spatial, kartografické výstupy, GMT
+
 
-->
+
;Témata prací
 +
 
 +
* [[Diskuse:155FGIS_/_Semestrální_práce#Project pool|Seznam témat]]
 +
 
 +
<center>
 +
&rarr; '''[[155FGIS / Semestrální práce|Přehled zpracovaných prací]]'''
 +
</center>
 +
 
 +
== Harmonogram ==
 +
 
 +
'''Vyučující:''' [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]], Ing. Alžběta Gardoňová, Ing. Ondřej Pešek
  
== Cvičení ==
+
::čtvrtek 14:00 - 15:40 B-870
 +
::čtvrtek 16:00 - 17:40 B-870
  
Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.
+
# (18.2.) Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-01-uvod-osgeo-ogc.pdf PDF])
 +
# (25.2.) Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (QGIS: OpenLayers, QuickOSM - [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Map_Features Map Features]) ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-02-geodata-osm.pdf PDF])
 +
# (04.3.) [http://training.gismentors.eu/qgis-zacatecnik/ Úvod do QGIS]
 +
# (11.3.) [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/geoprocessing/index.html QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)]
 +
# (18.3.) [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/python/index.html Úvod do programovacího jazyka Python], [http://training.gismentors.eu/qgis-plugins/ QGIS - tvorba zásuvných modulů]
 +
# (25.3.) Knihovny [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/vektorova_data/index.html Fiona, Shapely] a [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/rastrova_data/index.html RasterIO]
 +
# (01.4.) Děkanský den
 +
# (08.4.) [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/owslib/index.html OWSLib], GDAL ([https://training.gismentors.eu/open-source-gis/knihovny/gdal.html konzolové nástroje], [https://pcjericks.github.io/py-gdalogr-cookbook/ Python API] - [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/vektorova_data/ogr/index.html vektorovová data] & [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/rastrova_data/gdal/index.html rastrová data]) ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-04-gdal-proj.pdf PDF])
 +
# (15.4.) [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik Úvod do systému GRASS GIS] ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-05-grass-gis.pdf PDF])
 +
# (22.4.) [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/grass/index.html Propojení systému GRASS a QGIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/skripty/index.html Skriptování v GRASS GIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pygrass/index.html PyGRASS] (příklad: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik/rastrova_data/analyza-nakladu.html Rastrová analýza nákladů] - [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/_static/skripty/costpath.py costpath.py]); (anglicky: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/10.html Python intro], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/11.html NDVI example script]) ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-06-grass-gis-pokrocila-temata.pdf PDF])
 +
# (29.4.) [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/tgrass/index.html Časoprostorová data v GRASS GIS]: [https://www.slideshare.net/Luis_de_Sousa/presentation-soeren Presentation], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/17.html Intro], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/24.html MODIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/20.html Sentinel]
 +
# (06.5.) [https://training.gismentors.eu/geoserver-zacatecnik/ GeoServer], [http://www.opengeospatial.org/standards/wps Web Processing Service], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pywps/index.html PyWPS] (další příklady: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/27.html MODIS], [http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/PyWPS viewshed]),
 +
# (13.5.) Úvod do tvorby webových mapových aplikací, publikování QGIS projektů [http://gisquick.org Gisquick], javascriptové knihovny [https://leafletjs.com/ Leaflet] ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/priklady/leaflet/ příklad]), [https://openlayers.org/ OpenLayers] ([http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155YFSG/viewshed/ příklad])
  
=== Harmonogram ===
+
Další témata:
  
''(Předběžný harmonogram, změny vyhrazeny)''
+
# Geodatabáze (PostGIS, SpatiaLite) ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-03-geodatabaze.pdf PDF])
  
# (24.2.) OpenStreetMap
+
::''Přednášky ke stažení ve formátu [https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS.pdf PDF] jako jeden soubor {{bullet}} [https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/fgis-src.tar.gz LaTeX]''
# (02.3.) Úvod do programovacího jazyka Python, knihovna Fiona
+
:: [https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/priklady Příklady]
# (09.3.) Knihovna Shapely, GDAL
 
# (16.3.) ''Odpadá - cvičení proběhne v náhradním termínu 4.4. od 9hod''
 
# (23.3.) Knihovna GDAL, RasterIO, OWSLib
 
# (30.3.) Geodatabáze SpatialLite, PostGIS
 
# (04.4.) Úvod do GRASS GIS
 
# (06.4.) ''Odpadá - z důvodu nemoci''
 
# (13.4.) Propojení systému GRASS a QGIS, hydrologické analýzy
 
# (18.4.) Časoprostorová data v GRASS GIS, skriptování v GRASS GIS, PyGRASS
 
# (20.4.) QGIS - tvorba zásuvných modulů
 
# (27.4.) QGIS, pokročilejší témata (processing)
 
# (04.5.) PyWPS
 
# <strike>(11.5.) Odpadá - rektorský den</strike>
 
# (18.5.) Tvorba webových mapových aplikací, javascriptové knihovny Leaflet, OpenLayers
 
  
 
=== Materiály ===
 
=== Materiály ===
  
 +
* OpenStreetMap
 +
** https://www.openstreetmap.org
 +
** http://overpass-turbo.eu/
 +
** QGIS QuickOSM
 +
** http://tasks.hotosm.org/
 
* Návody na {{freegis|Portál FreeGIS|portálu Free Software GIS}}
 
* Návody na {{freegis|Portál FreeGIS|portálu Free Software GIS}}
 
** {{freegis|GDAL#Ukázky Python skriptů|GDAL}}
 
** {{freegis|GDAL#Ukázky Python skriptů|GDAL}}
Řádek 70: Řádek 81:
 
** {{freegis|PostGIS}}
 
** {{freegis|PostGIS}}
 
** {{freegis|PyWPS}}
 
** {{freegis|PyWPS}}
 +
*** [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pywps/index.html GRASS a PyWPS]
 
** {{freegis|OpenStreetMap}}
 
** {{freegis|OpenStreetMap}}
 
*** {{freegis|OpenStreetMap / GDAL|přístup k datům pomocí knihovny GDAL}}
 
*** {{freegis|OpenStreetMap / GDAL|přístup k datům pomocí knihovny GDAL}}
* Materiály školení GISMentors  
+
* '''Materiály školení GISMentors'''
 
** [http://training.gismentors.eu/open-source-gis/ Open Source GIS pro začátečníky]
 
** [http://training.gismentors.eu/open-source-gis/ Open Source GIS pro začátečníky]
 
** [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik/ GRASS GIS pro začátečníky]
 
** [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik/ GRASS GIS pro začátečníky]
 
** [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/ GRASS GIS pro pokročilé]
 
** [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/ GRASS GIS pro pokročilé]
** [http://training.gismentors.eu/geopython GeoPython]
+
*** [https://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/ Jena GRASS GIS Workshop]
 +
** [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik GeoPython pro začátečníky]
 
** [http://training.gismentors.eu/postgis-zacatecnik/ PostGIS pro začátečníky]
 
** [http://training.gismentors.eu/postgis-zacatecnik/ PostGIS pro začátečníky]
** [http://training.gismentors.eu/postgis PostGIS pro pokročilé]
+
** [http://training.gismentors.eu/postgis-pokrocily PostGIS pro pokročilé]
 
** [http://training.gismentors.eu/qgis-zacatecnik/ QGIS pro začátečníky]
 
** [http://training.gismentors.eu/qgis-zacatecnik/ QGIS pro začátečníky]
 +
** [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/ QGIS pro pokročilé]
 +
** [https://training.gismentors.eu/qgis-plugins/ Tvorba QGIS pluginů]
  
 
;Pracovní prostředí
 
;Pracovní prostředí
  
Většina zmíněných softwarových projektů je multiplatformních, nainstalujete je v rámci Vaší distribuce GNU/Linux či stáhnete instalační soubory přímo ze stránek projektů (většinou pro GNU/Linux, Mac OSX a MS Windows). Pro uživatele MS Windows lze doporučit {{freegis|OSGeo4W}} jako meta-instalátor pro vybrané projekty OSGeo ({{freegis|GRASS GIS}}, {{freegis|QGIS}}, {{freegis|MapServer}} a další). Můžete také vyzkoušet [http://live.osgeo.org OSGeo Live].
+
Většina zmíněných softwarových projektů je multiplatformních, nainstalujete je v rámci Vaší distribuce GNU/Linux či stáhnete instalační soubory přímo ze stránek projektů (většinou pro GNU/Linux, Mac OSX a MS Windows). Pro uživatele MS Windows lze doporučit {{freegis|OSGeo4W}} jako meta-instalátor pro vybrané projekty OSGeo ({{freegis|GRASS GIS}}, {{freegis|QGIS}}, {{freegis|MapServer}} a další) - [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/ruzne/instalace/index.html podrobný návod]. Můžete také vyzkoušet [http://live.osgeo.org OSGeoLive].
  
 
;Testovací data
 
;Testovací data
Řádek 92: Řádek 107:
 
* [http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Cvi%C4%8Dn%C3%A1_datab%C3%A1ze_PostGIS Cvičná databáze PostGIS]
 
* [http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Cvi%C4%8Dn%C3%A1_datab%C3%A1ze_PostGIS Cvičná databáze PostGIS]
  
;Konzultace
+
; WPS
  
:[[Ing. Martin Landa, Ph.D.]] <tt>&lt;martin.landa fsv.cvut.cz&gt;</tt> (B802, [[Landa#Tuition|konzultační hodiny]])
+
''Příklady dotazů:''
  
== Semestrální projekt ==
+
* [http://geo102.fsv.cvut.cz/services/yfsgwps?service=wps&version=1.0.0&request=GetCapabilities GetCapabilities]
 +
* viewshed-4 ([http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155FGIS/viewshed.py viewshed.py], [http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155FGIS/eu-dem-merc.zip data])
 +
** [http://geo102.fsv.cvut.cz/services/yfsgwps?service=wps&version=1.0.0&request=DescribeProcess&identifier=viewshed-4 DescribeProcess]
 +
** [http://geo102.fsv.cvut.cz/services/yfsgwps?service=wps&version=1.0.0&identifier=viewshed-4&datainputs=%5Bobs_x=1550820.86;obs_y=6542921.33%5D&request=execute Execute]
 +
* obce_psc
 +
** [http://geo102.fsv.cvut.cz/services/yfsgwps?service=wps&version=1.0.0&request=DescribeProcess&identifier=obce_psc DescribeProcess]
 +
** [http://geo102.fsv.cvut.cz/services/yfsgwps?service=wps&version=1.0.0&identifier=obce_psc&datainputs=%5Bpsc=41115%5D&request=execute Execute]
  
;Požadavky
+
Ukázka jednoduché webové aplikace: http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155YFSG/viewshed/
  
* Prezentace ve formátu PDF
+
Poznámka k Flask:
* Souhrná zpráva (rozsah cca 5 stránek A4) ve formátu PDF
 
* Oba dokumenty musí být uvolněny pod otevřenou licencí, např. {{wikipedia|GNU Free Documentation License}} nebo {{wikipedia|Creative Commons}} a budou dostupné ze stránek [[GeoWikiCZ]]
 
* Zdrojové kódy projekty jsou spravovány v prostředí '''[https://github.com/ctu-yfsg GitHub]'''
 
** [[Git]] {{bullet}} [http://knihy.nic.cz/files/nic/edice/scott_chacon_pro_git.pdf Pro Git] {{bullet}} [http://www.slideshare.net/karmi/verzovani-kodu-s-gitem-karel-minarik Verzovani kodu s Gitem] {{bullet}} [https://windows.github.com/ GitHub for Windows] {{bullet}} [[Git#Git (nejen) pro MS Windows|Git (nejen) pro MS Windows]]
 
  
;Hodnocení
+
<syntaxhighlight lang="python">
 +
from flask_cors import CORS
 +
CORS(app)
 +
</syntaxhighlight>
 +
;Konzultace
  
* Projekt bude prezentován na jednom ze cvičení (20min + diskuze)
+
:[[Ing. Martin Landa, Ph.D.]] <tt>&lt;martin.landa fsv.cvut.cz&gt;</tt> (B802, [[Landa#Tuition|konzultační hodiny]])
* Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev) a souhrné zprávy (písemný projev)
 
 
 
;Témata prací
 
 
 
* [[Diskuse:155YFSG_/_Semestrální_práce#Project pool|Seznam témat]]
 
 
 
<center>
 
&rarr; '''[[155YFSG / Semestrální práce|Přehled zpracovaných prací]]'''
 
</center>
 
  
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
Řádek 194: Řádek 206:
 
==== Geodata ====
 
==== Geodata ====
  
* '''[http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Geodata Geodata]'''
+
* Global Datasets, https://grasswiki.osgeo.org/wiki/Global_datasets
 
+
* 10 Free GIS Data Sources: Best Global Raster and Vector Datasets , http://gisgeography.com/best-free-gis-data-sources-raster-vector/
* FreeGeodataCZ, http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/FreeGeodataCZ
+
* FreeGeodataCZ, http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/FreeGeoDataCZ
* GeoCommons, http://finder.geocommons.com
 
 
* GeoNames, http://www.geonames.org
 
* GeoNames, http://www.geonames.org
* GeoTorrent, http://www.geotorrent.org
 
 
* OpenAerialMap, http://openaerialmap.org
 
* OpenAerialMap, http://openaerialmap.org
 
* OpenGeodata - a blog about open maps, geographical data and openstreetmap, http://www.opengeodata.org
 
* OpenGeodata - a blog about open maps, geographical data and openstreetmap, http://www.opengeodata.org
Řádek 206: Řádek 216:
 
* OSGeo Edu dataset, North Carolina, http://www.grassbook.org/data_menu3rd.php
 
* OSGeo Edu dataset, North Carolina, http://www.grassbook.org/data_menu3rd.php
 
* OSGeo Geodata Repository, http://wiki.osgeo.org/wiki/Geodata_Repository
 
* OSGeo Geodata Repository, http://wiki.osgeo.org/wiki/Geodata_Repository
* Spatial Reference, http://spatialreference.org
 
  
 
==== Dokumentace ====
 
==== Dokumentace ====

Aktuální verze z 21. 6. 2021, 08:59

...If I like a program I must share it with other people who like it
--- Richard Stallman

Anotace

Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice, během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.

Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je GRASS GIS, QGIS, knihovnami GDAL, Proj či OWSLib, geodatabázemi PostGIS a SpatiaLite a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu aplikací s využitím programovacího jazyka Python a knihoven systému GRASS a GDAL s důrazem na přístup ke geografickým datům včetně webových služeb jako je WFS či WCS. Kromě toho se studenti rámcově seznamí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem MapServer a knihovnami OpenLayers, Leaflet či PyWPS . Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt OpenStreetMap.

Distanční výuka

Semestrální projekt

Požadavky
Hodnocení
 • Projekt bude prezentován 21.6. od 14hod (15min + diskuze)
 • Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev), souhrné zprávy (písemný projev) a záznamů v Git repositáři
Témata prací

Přehled zpracovaných prací

Harmonogram

Vyučující: Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Alžběta Gardoňová, Ing. Ondřej Pešek

čtvrtek 14:00 - 15:40 B-870
čtvrtek 16:00 - 17:40 B-870
 1. (18.2.) Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium (PDF)
 2. (25.2.) Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (QGIS: OpenLayers, QuickOSM - Map Features) (PDF)
 3. (04.3.) Úvod do QGIS
 4. (11.3.) QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)
 5. (18.3.) Úvod do programovacího jazyka Python, QGIS - tvorba zásuvných modulů
 6. (25.3.) Knihovny Fiona, Shapely a RasterIO
 7. (01.4.) Děkanský den
 8. (08.4.) OWSLib, GDAL (konzolové nástroje, Python API - vektorovová data & rastrová data) (PDF)
 9. (15.4.) Úvod do systému GRASS GIS (PDF)
 10. (22.4.) Propojení systému GRASS a QGIS, Skriptování v GRASS GIS, PyGRASS (příklad: Rastrová analýza nákladů - costpath.py); (anglicky: Python intro, NDVI example script) (PDF)
 11. (29.4.) Časoprostorová data v GRASS GIS: Presentation, Intro, MODIS, Sentinel
 12. (06.5.) GeoServer, Web Processing Service, PyWPS (další příklady: MODIS, viewshed),
 13. (13.5.) Úvod do tvorby webových mapových aplikací, publikování QGIS projektů Gisquick, javascriptové knihovny Leaflet (příklad), OpenLayers (příklad)

Další témata:

 1. Geodatabáze (PostGIS, SpatiaLite) (PDF)
Přednášky ke stažení ve formátu PDF jako jeden soubor • LaTeX
Příklady

Materiály

Pracovní prostředí

Většina zmíněných softwarových projektů je multiplatformních, nainstalujete je v rámci Vaší distribuce GNU/Linux či stáhnete instalační soubory přímo ze stránek projektů (většinou pro GNU/Linux, Mac OSX a MS Windows). Pro uživatele MS Windows lze doporučit OSGeo4W jako meta-instalátor pro vybrané projekty OSGeo (GRASS GIS, QGIS, MapServer a další) - podrobný návod. Můžete také vyzkoušet OSGeoLive.

Testovací data
WPS

Příklady dotazů:

Ukázka jednoduché webové aplikace: http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155YFSG/viewshed/

Poznámka k Flask:

from flask_cors import CORS
CORS(app)
Konzultace
Ing. Martin Landa, Ph.D. <martin.landa fsv.cvut.cz> (B802, konzultační hodiny)

Odkazy

Iniciativa

Software

Knihovny
Desktop
Web
Geodatabáze
Obrazová data

Geodata

Dokumentace

Česky
Anglicky

Různé

Doporučená literatura

Neteler, M., Mitasova, H. - Open Source GIS: A Grass GIS Approach

Kluwer Academic Pub,2004
http://books.google.cz/books?id=Qvp9iFg\_WPEC
Bibtex
Author : Neteler, M., Mitasova, H.
Title : Open Source GIS: A Grass GIS Approach
In : -
Address :
Date : 2004

Sherman, G.E. - Desktop GIS: Mapping the Planet With Open Source Tools

Pragmatic Bookshelf,2008
http://books.google.cz/books?id=xZ7tHwAACAAJ
Bibtex
Author : Sherman, G.E.
Title : Desktop GIS: Mapping the Planet With Open Source Tools
In : -
Address :
Date : 2008

Hall, G.B., Leahy, M.G. - Open Source Approaches in Spatial Data Handling

Springer London, Limited,2008
http://books.google.cz/books?id=JZNuu8XODQMC
Bibtex
Author : Hall, G.B., Leahy, M.G.
Title : Open Source Approaches in Spatial Data Handling
In : -
Address :
Date : 2008

Ramm, F., Topf, J., Chilton, S. - OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World

Uit Cambridge Limited,2010
http://books.google.cz/books?id=AnCNQQAACAAJ
Bibtex
Author : Ramm, F., Topf, J., Chilton, S.
Title : OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World
In : -
Address :
Date : 2010

De Smith, M.J., Goodchild, M.F., Longley, P.A. - Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools

Matador,2007
http://books.google.cz/books?id=SULMdT8qPwEC
Bibtex
Author : De Smith, M.J., Goodchild, M.F., Longley, P.A.
Title : Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools
In : -
Address :
Date : 2007