1552GIS GIS 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Geostatistika, základy teorie grafů, matematické nástroje pro vektorovou analýzu, databáze, SQL, standardy v GIS, Open GIS, aplikace GIS. Předmět navazuje na GIS 1.

Doporučená literatura
 1. Demel, J.: Teorie grafů, Academia
 2. ArcGIS - manuál ESRI
Doporučené podklady
 1. Online přednášky Heleny Mitášové, NC State University, U.S.A

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

Cvičení jsou zaměřena na práci v prostředí Esri ArcGIS. Okrajově je zmíněn open source nástroj QGIS.

Vyučující: Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D. (JS), Ing. Martin Landa, Ph.D. (ML), Ing. Vojtěch Cehák (VC), Ing. Alžběta Gardoňová (AG)

čtvrtek 08:00 - 09.40 B-870 (C102)
čtvrtek 10:00 - 11.40 B-870 (C101)

Návody

Harmonogram

 1. (22.09.) [JS] Tvorba digitálního modelu terénu, úvod do Model Builderu
 2. (29.09.) [JS] Topografická analýza povrchu, reklasifikace rastrových dat
 3. (06.10.) [JS] Interpolace rastrových dat
 4. (13.10.) [JS] Mapová algebra, Vzdálenostní analýzy 1
 5. (20.10.) [JS] Vzdálenostní analýzy 2, Pokročilé funkce Model Builder
 6. (27.10.) [JS] Síťové analýzy
 7. (03.11.) [ML/AG] Výpočetní nástroje QGIS
 8. (10.11.) [ML] Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)
 9. (24.11.) [ML] Skriptování v ArcGIS Pro
 10. (01.12.) [ML/VC] Geoprocessing, WPS, publikování procesů
 11. (08.12.) [JS] Příprava na zápočtový test
 12. (15.12.) [JS] Zápočtový test

Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Získat minimální nutný počet bodů ze zápočtového testu
  Pravidla: Povoleny jsou veškeré pomůcky - poznámky, prezentace, Internet, nápověda ArcGIS vyjma komunikace s kolegy či s někým přes Internet nebo mobil.
 2. Úlohy: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=1514

Zkouška

Zkouška je pouze ústní bez předem připravených otázek. Dotazy při zkoušce jsou formulovány tak, aby student prokázal schopnost logické aplikace získaných vědomostí a jejich synergii.

Ke stažení

Software

→ Produkty dostupné studentům ČVUT • Esri • ArcGIS Pro • ArcGIS Desktop

Externí odkazy

Anglicky

Česky