1552GIS GIS 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Geostatistika, základy teorie grafů, matematické nástroje pro vektorovou analýzu, databáze, SQL, standardy v GIS, Open GIS, aplikace GIS. Předmět navazuje na GIS 1.

Doporučená literatura
 1. Demel, J.: Teorie grafů, Academia
 2. ArcGIS - manuál ESRI
Doporučené podklady
 1. Online přednášky Heleny Mitášové, NC State University, U.S.A

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

Cvičení jsou zaměřena na práci v prostředí Esri ArcGIS. Okrajově jsou zmíněny alternativní open source nástroje QGIS a GRASS GIS.

Vyučující: Ing. Tomáš Janata, Ph.D., Ing. Martin Landa, Ph.D., Mgr. Petra Jílková, Ing. Alžběta Gardoňová

středa 18:00 - 19.40 B-870 C-101

Návody

Harmonogram

 1. (17.2.) Tvorba digitálního modelu terénu, úvod do Model Builderu
 2. (24.2.) Topografická analýza povrchu, reklasifikace rastrových dat
 3. (03.3.) Mapová algebra
 4. (10.3.) Interpolace rastrových dat
 5. (17.3.) Vzdálenostní analýzy
 6. (24.3.) Síťové analýzy
 7. (31.3.) Hydrologické analýzy
 8. (07.4.) Výpočetní nástroje QGIS
 9. (14.4.) Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)
 10. (21.4.) Pokročilé funkce Model Builder, ArcPy
 11. (28.4.) Geoprocessing, WPS, publikování procesů
 12. (05.5.) Zápočtový test
 13. (12.2.) Rektorský den

Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Získat minimální nutný počet bodů ze zápočtového testu
  Pravidla: Povoleny jsou veškeré pomůcky - poznámky, prezentace, Internet, nápověda ArcGIS vyjma komunikace s kolegy či s někým přes Internet nebo mobil.
 2. Úlohy: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=1514

Zkouška

Zkouška je pouze ústní bez předem připravených otázek. Dotazy při zkoušce jsou formulovány tak, aby student prokázal schopnost logické aplikace získaných vědomostí a jejich synergii.

Ke stažení

Software

→ Produkty dostupné studentům ČVUT • Esri • ArcGIS Pro 2.4 • ArcGIS Desktop

Externí odkazy

Anglicky

Česky