1552GIS GIS 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 34: Řádek 34:
 
# (10.3.) [TJ] [[155GIS2 / 4. cvičení|Interpolace rastrových dat]]
 
# (10.3.) [TJ] [[155GIS2 / 4. cvičení|Interpolace rastrových dat]]
 
# (17.3.) [PJ] [[155GIS2 / 3. cvičení|Mapová algebra]], [[155GIS2 / 5. cvičení|Vzdálenostní analýzy 1]]
 
# (17.3.) [PJ] [[155GIS2 / 3. cvičení|Mapová algebra]], [[155GIS2 / 5. cvičení|Vzdálenostní analýzy 1]]
# (24.3.) [TJ] [[155GIS2 / 7. cvičení|Síťové analýzy]]
+
# (24.3.) [PJ] [[155GIS2 / 5. cvičení|Vzdálenostní analýzy 2]], [[155GIS2 / 10. cvičení|Pokročilé funkce Model Builder]]
# (31.3.) [PJ] [[155GIS2 / 5. cvičení|Vzdálenostní analýzy 2]], [[155GIS2 / 10. cvičení|Pokročilé funkce Model Builder]]
+
# (31.3.) [TJ] [[155GIS2 / 7. cvičení|Síťové analýzy]]
 
# (07.4.) [AG] [[155GIS2 / 8. cvičení|Výpočetní nástroje QGIS]]
 
# (07.4.) [AG] [[155GIS2 / 8. cvičení|Výpočetní nástroje QGIS]]
 
# (14.4.) [ML] [[155GIS2 / 9. cvičení|Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)]]
 
# (14.4.) [ML] [[155GIS2 / 9. cvičení|Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)]]

Verze z 21. 3. 2021, 11:28

Anotace

Geostatistika, základy teorie grafů, matematické nástroje pro vektorovou analýzu, databáze, SQL, standardy v GIS, Open GIS, aplikace GIS. Předmět navazuje na GIS 1.

Doporučená literatura
 1. Demel, J.: Teorie grafů, Academia
 2. ArcGIS - manuál ESRI
Doporučené podklady
 1. Online přednášky Heleny Mitášové, NC State University, U.S.A

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

Cvičení jsou zaměřena na práci v prostředí Esri ArcGIS. Okrajově jsou zmíněny alternativní open source nástroje QGIS a GRASS GIS.

Vyučující: Ing. Tomáš Janata, Ph.D., Ing. Martin Landa, Ph.D., Mgr. Petra Jílková, Ing. Alžběta Gardoňová

středa 18:00 - 19.40 B-870 C-101

Návody

Harmonogram

 1. (17.2.) [TJ] Tvorba digitálního modelu terénu, úvod do Model Builderu
 2. (24.2.) [TJ] Topografická analýza povrchu, reklasifikace rastrových dat
 3. (03.3.) cvičení se nekoná
 4. (10.3.) [TJ] Interpolace rastrových dat
 5. (17.3.) [PJ] Mapová algebra, Vzdálenostní analýzy 1
 6. (24.3.) [PJ] Vzdálenostní analýzy 2, Pokročilé funkce Model Builder
 7. (31.3.) [TJ] Síťové analýzy
 8. (07.4.) [AG] Výpočetní nástroje QGIS
 9. (14.4.) [ML] Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)
 10. (21.4.) [ML] ArcPy
 11. (28.4.) [?] Geoprocessing, WPS, publikování procesů
 12. (05.5.) Zápočtový test
 13. (12.5.) Rektorský den

Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Získat minimální nutný počet bodů ze zápočtového testu
  Pravidla: Povoleny jsou veškeré pomůcky - poznámky, prezentace, Internet, nápověda ArcGIS vyjma komunikace s kolegy či s někým přes Internet nebo mobil.
 2. Úlohy: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=1514

Zkouška

Zkouška je pouze ústní bez předem připravených otázek. Dotazy při zkoušce jsou formulovány tak, aby student prokázal schopnost logické aplikace získaných vědomostí a jejich synergii.

Ke stažení

Software

→ Produkty dostupné studentům ČVUT • Esri • ArcGIS Pro 2.4 • ArcGIS Desktop

Externí odkazy

Anglicky

Česky