153ZODH Zpracování obrazových dat

Z GeoWikiCZ
Verze z 21. 11. 2005, 20:19, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (→‎doporučená literatura: - odkazy na GRASSWikiCZ)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

anotace

Formulace přímé a obrácené úlohy DPZ. Rektifikace a restaurace obrazu, geometrické a radiometrické korekce. Techniky zvýraznění obrazu - filtry, konvoluce, Fourierova analýza, texturová filtrace, aj. Klasifikace řízená a neřízená, neuronové sítě, přesnost klasifikace. Radarová analýza, geometrie a princip záznamu radarových dat. Interpretace a zpracování radarových dat, korekce, klasifikace a stereosnímky. Analogové a digitální výstupy. Letecké a družicové snímky, jejich interpretace.

cvičení

  1. Úvod do problematiky (GNU/Linux, GIS GRASS - základní příkazy)
  2. Základy práce s GRASSem, ovládání pohledů, vizualizace a základní statistiky rastrových dat
  3. Metody zvýrazňování obrazu, histogram, barevné modely RGB <-> IHS, skládání pásem
  4. Mapová algebra, sčítání, odčítání rastrových dat, podíl obrazu, NDVI

lokální datasety

přednášky

návody

  • Zprovoznění GRASSu pod MS Windows

gis live cd

doporučená literatura

konzultace

Konzultace kdykoliv po dohodě.


Martin Landa <martin.landa@fsv.cvut.cz>