153YZOD Zpracování obrazových dat 2006 - 1. cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(prepsani prvni tretiny textu)
Řádek 26: Řádek 26:
 
Předpokládejme, že jsme úspěšně přihlášeni v&nbsp;systému GNU/Linux (či jiném) a&nbsp;máme již založenu databanku GRASSu (v našem případě adresář <tt>/home/student/grassdata</tt>). Otevřeme tedy
 
Předpokládejme, že jsme úspěšně přihlášeni v&nbsp;systému GNU/Linux (či jiném) a&nbsp;máme již založenu databanku GRASSu (v našem případě adresář <tt>/home/student/grassdata</tt>). Otevřeme tedy
 
příkazovou konzoli (<em>xterm</em>) a&nbsp;GRASS spustíme zadáním příkazu:
 
příkazovou konzoli (<em>xterm</em>) a&nbsp;GRASS spustíme zadáním příkazu:
 +
 +
<pre>
 +
#spustit GIS GRASS
 +
#
 +
$&nbsp;grass6
 +
</pre>
 +
 +
''Poznámka'': číslovka odpovídá instalované verzi GRASSu, může se tedy lišit. Nejde o&nbsp;dogmatickou
 +
kombinaci...''
 +
 +
GRASS se spustí podle nastavení (soubor <tt>~/.grassrc6</tt>) v&nbsp;<em>grafickém</em>
 +
či <em>textovém</em> módu
 +
(toto chování lze ovlivnit parametry <tt>-gui</tt> a&nbsp;<tt>-text</tt>).
 +
 +
[[Soubor:ZOD-cv1-gui.png|frame|center|Obr č.1: Grafická uvítací obrazovka GRASSu]]
 +
 +
[[Soubor:ZOD-cv1-text.png|frame|center|Obr č.2: Textová uvítací obrazovka GRASSu]]
 +
 +
Jsme ve fázi, kdy by bylo nanejvýš vhodné si objasnit základní pojmy a to v&nbsp;souvislosti
 +
se strukturou dat, které GRASS používá.
 +
 +
;<b>DATABASE</b> (databanka GRASSu): je adresář ve stromové struktuře OS, my se uklidníme jednoduchým tvrzením: jde o&nbsp;adresář <tt>/home/student/grassdata</tt>. V&nbsp;tomto adresáři jsou v&nbsp;podstatě uložena <u>veškerá</u> data, se kterými GRASS pracuje (tedy rastrové a&nbsp;vektorové mapové vrstvy, atributové tabulky, popisky ...). Jednu z&nbsp;mála výjimek představují atributová (popisná) data skladovaná v&nbsp;některém z&nbsp;externích databázových systémů ([http://www.postgresql.org PostgreSQL], [http://www.mysql.org MySQL]).
 +
 +
;<b>LOCATION</b> (lokace): je adresář umístěný v&nbsp;databance GRASSu. Lze konstatovat, že obsahuje data, která souvisejí s&nbsp;daným projektem. Je definována souřadnicovým systémem (referenční elipsoid, kartografické zobrazení, mapové jednotky) a&nbsp;velikostí zájmového území.
 +
 +
;<b>MAPSET</b> (mapset): je souborem map, které tvoří jakýsi logický celek v&nbsp;rámci lokace (daného projektu). Může např. odpovídat jednotlivým uživatelům (to pokud na projektu pracuje více lidí) nebo uceleným analýzám (studium vegetace, záplavová území, ...). Každá lokace musí obsahovat alespoň jeden mapset s&nbsp;unikátním názvem PERMANENT. Ten většinou obsahuje základní datové vrstvy, ostatní mapsety jsou pracovní (zpracování vstupních dat, jejich analýza...).
 +
 +
My zvolíme lokaci '''sevcech''' a&nbsp;mapset '''student''' (nikoliv tedy mapset PERMANENT!).
 +
Po stisknutí kombinace kláves ESC-RETURN (tj. ESC-ENTER), resp. kliknutí na tlačítko "Enter GRASS" se objeví
 +
příkazový interpret GRASSu. Jedná se v&nbsp;podstatě o&nbsp;klasický interpret, který je navíc obohacen
 +
o&nbsp;příkazy GRASSu (jsou tedy dostupné všechny systémové příkazy - ''ukažte mi GIS, který svému
 +
uživateli umožňuje spustit např.&nbsp;e-mailového klienta či internetový prohlížeč;-)''
 +
Pokud je GRASS nastartován v&nbsp;grafickém módu, je také automaticky
 +
spuštěn tzv. "GIS Manager". Manuálně jej můžete spustit pomocí příkazu
 +
 +
<pre>
 +
GRASS:~&nbsp;&gt;&nbsp;d.m&nbsp;&amp;
 +
</pre>
 +
 +
z&nbsp;příkazové konzole GRASSu.
 +
 +
''Poznámka: Znak ampersandu (<tt>&amp;</tt>) je v&nbsp;tomto případě velmi důležitý.
 +
Daná aplikace je potom totiž spuštěna na pozadí a&nbsp;příkazový interpret je přístupný pro další
 +
příkazy.''
 +
 +
[[Soubor:ZOD-cv1-dm61.png|frame|center|Obr č.3: GIS Manager ve vývojové větvi GRASSu 6.1]]

Verze z 17. 11. 2005, 16:34

Úvod do problematiky (GNU/Linux, GIS GRASS - základní příkazy)

osnova

Cílem tohoto cvičení je studenty velmi zběžně seznámit s operačním systémem GNU/Linux. Vzhledem k tomu, že se předpokládá jistá znalost tohoto OS z předcházejícího předmětu Úvod do operačního systému GNU Linux, bude tato část omezena na naprosté minimum nutné pro práci s GISem GRASS.

V druhé části cvičení přijde na řadu samotný GRASS. Budou vysvětleny základní pojmy jako je databanka GRASSu, location, mapset... Spuštění GRASSu, vizualizace jednotlivých mapových vrstev v GRASS monitoru, tj. demonstrace základních příkazů GRASSu s důrazem na modulární strukturu systému.

seznam použitých příkazů

  • g.list
  • g.manual
  • d.mon
  • g.region
  • d.rast, d.vect
  • d.m

spuštění GRASSu, základní pojmy

Poznámka: V dalším textu budeme předpokládat verzi GRASSu 6.x. Pokud používáte starší či novější:-) verzi, očekávejte drobné rozdíly...

Předpokládejme, že jsme úspěšně přihlášeni v systému GNU/Linux (či jiném) a máme již založenu databanku GRASSu (v našem případě adresář /home/student/grassdata). Otevřeme tedy příkazovou konzoli (xterm) a GRASS spustíme zadáním příkazu:

#spustit GIS GRASS
#
$ grass6

Poznámka: číslovka odpovídá instalované verzi GRASSu, může se tedy lišit. Nejde o dogmatickou kombinaci...

GRASS se spustí podle nastavení (soubor ~/.grassrc6) v grafickém či textovém módu (toto chování lze ovlivnit parametry -gui-text).

Obr č.1: Grafická uvítací obrazovka GRASSu
Obr č.2: Textová uvítací obrazovka GRASSu

Jsme ve fázi, kdy by bylo nanejvýš vhodné si objasnit základní pojmy a to v souvislosti se strukturou dat, které GRASS používá.

DATABASE (databanka GRASSu)
je adresář ve stromové struktuře OS, my se uklidníme jednoduchým tvrzením: jde o adresář /home/student/grassdata. V tomto adresáři jsou v podstatě uložena veškerá data, se kterými GRASS pracuje (tedy rastrové a vektorové mapové vrstvy, atributové tabulky, popisky ...). Jednu z mála výjimek představují atributová (popisná) data skladovaná v některém z externích databázových systémů (PostgreSQL, MySQL).
LOCATION (lokace)
je adresář umístěný v databance GRASSu. Lze konstatovat, že obsahuje data, která souvisejí s daným projektem. Je definována souřadnicovým systémem (referenční elipsoid, kartografické zobrazení, mapové jednotky) a velikostí zájmového území.
MAPSET (mapset)
je souborem map, které tvoří jakýsi logický celek v rámci lokace (daného projektu). Může např. odpovídat jednotlivým uživatelům (to pokud na projektu pracuje více lidí) nebo uceleným analýzám (studium vegetace, záplavová území, ...). Každá lokace musí obsahovat alespoň jeden mapset s unikátním názvem PERMANENT. Ten většinou obsahuje základní datové vrstvy, ostatní mapsety jsou pracovní (zpracování vstupních dat, jejich analýza...).

My zvolíme lokaci sevcech a mapset student (nikoliv tedy mapset PERMANENT!). Po stisknutí kombinace kláves ESC-RETURN (tj. ESC-ENTER), resp. kliknutí na tlačítko "Enter GRASS" se objeví příkazový interpret GRASSu. Jedná se v podstatě o klasický interpret, který je navíc obohacen o příkazy GRASSu (jsou tedy dostupné všechny systémové příkazy - ukažte mi GIS, který svému uživateli umožňuje spustit např. e-mailového klienta či internetový prohlížeč;-) Pokud je GRASS nastartován v grafickém módu, je také automaticky spuštěn tzv. "GIS Manager". Manuálně jej můžete spustit pomocí příkazu

GRASS:~ > d.m &

z příkazové konzole GRASSu.

Poznámka: Znak ampersandu (&) je v tomto případě velmi důležitý. Daná aplikace je potom totiž spuštěna na pozadí a příkazový interpret je přístupný pro další příkazy.

Obr č.3: GIS Manager ve vývojové větvi GRASSu 6.1