SVOČ

Z GeoWikiCZ

Studentská vědecká odborná činnost - Geodézie, kartografie a geoinformatika

Každý rok probíhá sotěž SVOČ na úrovni fakulty v několika tematických sekcích včetně sekce č. 8: Geodézie a kartografie (vč. souvisejících oborů jako např. geomatika, geoinformatika, metrologie). Podstatou je sepsání a prezentace (či "obhajoba") odborné práce na zvolené téma. Tři nejlepší práce bývají oceněny. Dvě nejlepší práce pak postupují k reprezentaci ČVUT v mezinárodním česko-slovenském kole. Fakultní stránky soutěžě jsou ZDE.

SVOČ 2023

 • Do soutěže se přihlašujte (pokud možno) do pátku 21. dubna 2023. Přihlášky obsahující jméno, obor a ročník studia a téma práce posílejte e-mailem na adresu tomas.jirikovsky@cvut.cz, do předmětu uveďte "SVOČ" ("SVOC").
 • Poslední termín pro přihlášení a odevzdání textů příspěvků v elektronické podobě je úterý 25. dubna 2023, tištěnou podobu nejpozději na prezentaci ve čtvrtek (ale vše uvítáme raději dříve).
 • Prezentace příspěvků před porotou proběhla ve čtvrtek 27.4.2023 od 10h v B-868.
 • Autoři tří nejlepších prací mohou obdržet (po schválení FSv) finanční odměnu od fakulty (obvykle 7000,-Kč, 5000,-Kč, 3000,-Kč).
 • Autoři dvou nejlepších prací reprezentovali naši fakultu na mezinárodním česko-slovenském kole SVOČ, které letos pořádá naše fakulta 18. května 2023.


Přihlášené práce 2023

Účastníci:

výsledné pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1. (odměna FSv za 1. místo, 3. místo v ČS kole) Hana Váchová G (mgr 2) Testování směrodatných odchylek měření totálních stanic s automatickým cílením v rámci geodetické mikrosítě Ing. Jaroslav Braun, Ph.D.
2. (odměna FSv za 2. místo, nominace do ČS kola) Josef Jehlička G (bc 3) Porovnání výsledků měření GNSS s užitím systému EGNOS a EDAS Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
3. (odměna FSv za 3. místo-půlené) Jakub Zamazal G (bc 3) Možnosti úpravy dat LiDAR pro přípravu modelu terénu z předindustriální éry Ing. Tomáš Janata, Ph.D.
3. (odměna FSv za 3. místo-půlené) Michal Kovář G (bc 2) Systém měření reálného času pro astronomické měření na platformě Arduino Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

Zápis z fakultního kola 2023 sekce 8 je ZDE (PDF). Do česko-slovenského kola v Praze 18.5.2023 postoupily první dvě práce.

Porota:


Koordinátor sekce 8:

-

Upřesňující informace

 • Rozsah jednotlivých prací je nejvýše 20 stran textu A4 včetně příloh (méně je někdy více - překročení rozsahu bývá hodnoceno záporně). Vzor uspořádání a vzhledu s informacemi o grafické podobě je ke stažení na sablona.docx a vzor.pdf. Platí stejně pro místní i mezinárodní kolo.
 • Titulní strana podle vzoru, s názvem a logem ČVUT. Na začátku obsah, na další straně anotace v mateřském a v anglickém jazyce s celkovým rozsahem max. 20 řádků. Je dobré zohlednit nový Grafický manuál identity ČVUT (aktuální loga, fonty, barvy atd.).
 • Práci je třeba připravit v elektronické podobě ve formátu PDF a též 1x vytisknout a svázat (stačí měkká, rychlá vazba). Práce ve formátu PDF zasílejte na adresu tomas.jirikovsky@cvut.cz, tištěné verze doručujte do B-913.
 • Mezi bakaláři, magistry, geodety, geoinformatiky, metrology nebude při hodnocení činěno rozdílu, rozhodující je kvalita práce (zajímavost tématu, odbornost, přínos práce, bezchybnost, zpracování, samotná prezentace...).
 • Soutěžit může každý, kdo je k datu odevzdání práce studentem řádného bakalářského nebo magisterského studia (jednotlivci i studentské týmy, obv. max. 2-3 osoby v týmu).
 • Soutěž probíhá formou krátké prezentace (cca 10-15 min.) práce před porotou, výsledky budou vyhlášeny po poradě poroty po poslední prezentaci.
 • Je dobré se domluvit s někým z pedagogů, aby Vám pomohl jako konzultant.
 • Jako podklad a téma lze s výhodou využít i Vaše semestrální práce i rozpracované bakalářské či diplomové práce.
 • Podrobnosti o česko-slovenském kole viz aktuální Statut SVOČ (2023) a informace na fakultním webu ZDE.
 • Práce ze SVOČ, pokud se aspoň trochu týkají matematiky a výpočtů, lze následně podat také např. do Vyčichlovy matematické soutěže (https://mat.fsv.cvut.cz/vycichlo/).

-

Minulé ročníky SVOČ

SVOČ 2022

Účastníci:

výsledné pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1. (odměna FSv za 1. místo, 3. místo v ČS kole) František Mužík - (-) Využití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří Prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
2. (odměna FSv za 2. místo, 1. místo v ČS kole) Lukáš Běloch - (-) Návrh autonomního sensoru polohy a druhotného určení parametrů atmosféry s využitím low-cost GNSS přijímače Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
3. (odměna FSv za 3. místo-půlené) Tomáš Zbíral - (-) Computer vision-based algorithms for recognition of construction and demolition waste materials Ing. Václav Nežerka, Ph.D.
3. (odměna FSv za 3. místo-půlené) Adam Hrdina - (-) Zaměření historických sklepů ve Slaném Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
- (nehodnocen, účast zrušena) Vojtěch Remeš - (-) Vývoj digitálního odometru a tachometru na platformě Arduino Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

Zápis z fakultního kola 2022 sekce 8 je ZDE (PDF). Do česko-slovenského kola v Bratislavě 19.5.2022 postoupily první dvě práce.

Porota:SVOČ 2021

Účastníci:

výsledné pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1 (neuděleno) - - (-) - -
2 (odměna FSv za 2. místo, 3. místo v ČS kole) Jakub Vynikal G, 2 (Mgr.) Časově proměnný gravitační signál z družicových drah prostorově lokalizovaný pomocí Kalmanovy filtrace doc. Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D.
3 (odměna FSv za 3. místo, 5. místo v ČS kole) Adriana Brezničanová H, 2 (Mgr.) Využitie ArcGIS Dashboards na zobrazenie dát o pandémií COVID-19 Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Zápis z fakultního kola 2021 sekce 8 je ZDE (PDF). Do česko-slovenského kola v Ostravě 20.5.2021 postoupily obě práce.

Porota:

Koordinátor sekce 8:

-

SVOČ 2020

Přihlášené práce 2020

Porota:


Účastníci:

výsl. pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1 Barbora Vurbsová G, 3 (Bc.) Ruční laserový dálkoměr na platformě Arduino Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
2 Lukáš Běloch G, 3 (Bc.) Vizualizace meteorologických a environmentálních dat geodetické observatoře Pecný doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Zápis z fakultního kola 2020 sekce 8 je ZDE (PDF).

-

SVOČ 2019

 • Do soutěže se přihlašujte pokud možno do středy 17. dubna 2019. Přihlášky obsahující jméno, obor a ročník studia a téma práce posílejte e-mailem na adresu tomas.jirikovsky@cvut.cz, do předmětu uveďte "SVOČ" ("SVOC").
 • Poslední termín pro přihlášení a odevzdání textů příspěvků v elektronické podobě je úterý 23. dubna 2019, tištěná podoba pak nejpozději ve čtvrtek 25.4.2019 ráno před presentací (ale vše uvítáme raději dříve).
 • Prezentace příspěvků před porotou proběhla ve čtvrtek 25.4.2019 od 10 h v B-868.
 • Autoři tří nejlepších prací obdrží (po schválení FSv) finanční odměnu od fakulty (obvykle 7000,-Kč, 5000,-Kč, 3000,-Kč).
 • Autoři až dvou nejlepších prací mohou reprezentovat naši fakultu na mezinárodním česko-slovenském kole SVOČ 16. května 2019 (web).
 • Plakát pro naše oborové kolo na ČVUT je ke stažení ZDE (PDF).


Přihlášené práce 2019

Porota:


Účastníci:

výsl. pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1 (neuděleno) - - - -
2 (neuděleno) - - - -
3 (nominace do ČS kola) Bc. David Zahradník G, 2 (Mgr.) Konstrukce bezpilotního letadla pro geodetické práce Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

Zápis z fakultního kola 2019 sekce 8 je ZDE (PDF). Výsledky ČS kola 16.5.2019 v Žilině a sborník prací na webu ZDE.

-

SVOČ 2018

 • Do soutěže se přihlašujte pokud možno do pátku 20. dubna 2018. Přihlášky obsahující jméno, obor a ročník studia a téma práce posílejte e-mailem na adresu tomas.jirikovsky@cvut.cz, do předmětu uveďte "SVOČ" ("SVOC").
 • Poslední termín pro přihlášení a odevzdání textů příspěvků v elektronické podobě je úterý 24. dubna 2018, tištěná podoba pak nejpozději ve středu 25.4.2018 ráno před presentací (ale vše uvítáme raději dříve).
 • Prezentace příspěvků před porotou proběhla ve středu 25.4.2018 od 9 h v B-868.
 • Autoři tří nejlepších prací obdrží (po schválení FSv) finanční odměnu od fakulty (obvykle 7000,-Kč, 5000,-Kč, 3000,-Kč).
 • Autoři až dvou nejlepších prací mohou reprezentovat naši fakultu na mezinárodním česko-slovenském kole SVOČ 17. května 2018 (web).
 • Plakát pro naše oborové kolo na ČVUT je ke stažení ZDE (PDF).


Přihlášené práce 2018

Porota:


Účastníci:

výsledné pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1 (neuděleno) - - (-) - -
2 (odměna FSv za 2. místo, 3. místo v ČS kole) Jindřich Brzobohatý G, 3 (Bc.) Numerická kalibrace vertikální indexové chyby pozemního prostorového optického skeneru Ing. Petr Pokorný
3 (odměna FSv za 3. místo) Vilém Kolář G, 3 (Bc.) Doplnění základního důlního bodového pole ve štole Josef Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.

Zápis z fakultního kola 2018 sekce 8 je ZDE (PDF). Do česko-slovenského kola v Brně 17.5.2018 postoupila první nejlepší práce, skončila na 3. místě. Výsledky ČS kola ZDE (PDF).

-

SVOČ 2017

 • Prezentace příspěvků před porotou proběhla ve středu 26.4.2017 od 10 h v B-868.
 • Autoři tří nejlepších prací obdrží (po schválení FSv) finanční odměnu od fakulty (7000,-Kč, 5000,-Kč, 3000,-Kč).
 • Autoři až dvou nejlepších prací reprezentovali naši fakultu na mezinárodním česko-slovenském kole SVOČ 18. května 2017 na TU Košice (web).
 • Plakát pro naše oborové kolo na ČVUT je ke stažení ZDE (PDF).


Přihlášené práce 2017

Porota:


Účastníci:

výsledné pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1 (odměna FSv 7000 Kč, 2. místo v ČS kole) Michal Novotný, Veronika Vávrová G, 3 (Bc.) Fotogrammetrické práce pro doplnění 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka Ing. Bronislav Koska, Ph.D.
2 (odměna FSv 5000 Kč, 5. místo v ČS kole) Kateřina Vilhelmová G, 3 (Bc.) České staré hraniční znaky doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
3 (odměna FSv 3000 Kč) Veronika Vávrová, Michal Novotný, Michal Janovský G, 3 (Bc.) Umělé družice Země prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

Zápis z fakultního kola 2017 sekce 8 je ZDE (PDF). Do česko-slovenského kola postoupily dvě nejlepší práce. Soutěž proběhla v Košicích 18.5.2017. Finální výsledky jsou uvedeny na stránce akce (ZDE). Některé fotografie ze SVOČ jsou k vidění ZDE.

Všem účastníkům i porotcům patří poděkování za účast, za zájem o rozvoj oboru a za presentaci zajímavých prací.

-

SVOČ 2016

 • Prezentace příspěvků před porotou proběhla ve středu 27.4.2016 od 9:30 v B-868.
 • Autoři tří nejlepších prací obdrželi finanční odměnu od fakulty.
 • Autoři dvou nejlepších prací reprezentovali fakultu na mezinárodním česko-slovenském kole SVOČ 11. května 2016. Tentokrát u nás, v Praze.
 • Plakát pro naše oborové kolo na ČVUT je ke stažení ZDE (PDF).

Přihlášené práce 2016

Porota:


Účastníci:

výsledné pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1 (odměna 7000 Kč, 2. místo v ČS kole) Bc. Jaromír Zahrada G, 2 (Mgr.) Pozemní InSAR v aplikaci monitoringu lomu doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
2 (odměna 5000 Kč, 3. místo v ČS kole) Bc. Jana Bohumila Hejduková G, 2 (Mgr.) Submilimetrová geodézie Dipl. Ing. M. Schlösser, Dipl. Ing. P. Radomi
3 (odměna 3000 Kč) Bc. P. Kaválek, Bc. L. Vais, Bc. D. Hanousek G, 2 (Mgr.) Nová připojovací měření v UEF Josef Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
4 Ondřej Pešek G, 3 (Bc.) Posun letecky měřených bodů po trajektorii v prostředí QGIS Ing. Martin Landa, Ph.D.
5 Miloslav Srp G, 3 (Bc.) Tunelové měření v UEF Josef s využitím Trimble S8 Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

Zápis z fakultního kola 2016 sekce 8 je ZDE (PDF). Do česko-slovenského kola postoupily dvě nejlepší práce. Soutěž proběhla v Praze na FSv 11.5.2016. Finální výsledky jsou uvedeny na stránce akce ZDE. Fotografie z mezinárodního kola jsou k vidění ZDE.

Všem účastníkům i porotcům patří poděkování za účast, za zájem o rozvoj oboru a za presentaci zajímavých prací.

-

SVOČ 2015

 • Prezentace příspěvků před porotou proběhla ve středu 22.4.2015 od 9:30 v B-868.
 • Autoři tří nejlepších prací obdrželi finanční odměnu od fakulty (7000,-Kč, 5000,-Kč, 3000,-Kč).
 • Autoři dvou nejlepších prací reprezentovali fakultu na mezinárodním česko-slovenském kole SVOČ v Bratislavě 14. května 2015 (cestovní náklady hradí vysílající škola, příp. ubytování pořádající škola).

Plakátek pro naše oborové kolo na ČVUT je ke stažení ZDE (PDF).

Přihlášené práce 2015

Porota:


Účastníci:

výsledné pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1 (odměna 7 000 Kč, 3. místo v ČS kole) Bc. Tereza Fiedlerová H, 2 (Mgr.) Aplikace pro georeferencování vícelistých mapových děl Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
2 (odměna 5 000 Kč, 2. místo v ČS kole) Bc. Jan Klíma H, 1 (Mgr.) Zásuvný modul (plugin) QGISu - import dat registru RÚIAN Ing. Martin Landa, Ph.D.
3 (odměna 3 000 Kč) Bc. Alžběta Prokopová G, 2 (Mgr.) Zaměření hradu Helfenburk u Úštěka a vytvoření části jeho prostorového modelu Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
4 Bc. Matěj Krejčí H, 1 (Mgr.) Implementace GRASS GIS modulů pro správu metadat dle ISO/INSPIRE Ing. Martin Landa, Ph.D.
5 Bc. Jaroslav Urik H, 1 (Mgr.) Software pro sběr dat při mapování dna vodních ploch Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.

Zápis z fakultního kola 2015 sekce 8 je ZDE (PDF). Do česko-slovenského kola postoupily dvě nejlepší práce. Soutěž proběhla v Bratislavě 14.5.2015. Finální výsledky jsou ZDE (PDF). Několik fotografií z fakultního i mezinárodního kola je k vidění ZDE.

Všem účastníkům i porotcům patří poděkování za účast, za zájem o rozvoj oboru a za presentaci zajímavých prací.

-

SVOČ 2014

Garantem ročníku 2014 byla Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, na jejímž webu [1] jsou další podrobnosti o soutěži a česko-slovenském kole a statut soutěže (PDF). Plakátek pro naše oborové kolo na ČVUT je ke stažení ZDE (PDF).

Přihlášené práce a výsledky 2014

Presentace, rozprava a hodnocení proběhlo dne 23.4.2014.

Porota:

 • Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
 • Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
 • Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
 • Ing. Petr Soukup, Ph.D.


výsledné pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1 (odměna 7 000 Kč, postup do ČS kola) Žofie Cimburová H, 4 Analýza rozmístění babyboxů na území ČR Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
2 (odměna 5 000 Kč, 2. místo v ČS kole) Matěj Krejčí H, 4 Analýza a vizualizace srážkových dat z mikrovlnných telekomunikačních spojů pomocí GIS Ing. Martin Landa, Ph.D.
3 (odměna 3 000 Kč) Michaela Šípková H, 4 Rekonstrukce zaniklé obce Tuchomyšl v Ústeckém kraji Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Do česko-slovenského kola postoupily dvě nejlepší práce. Soutěž proběhla v Ostravě 15.5.2014 a na bodovaném druhém místě skončila práce M. Krejčího o využití mikrovlnných spojů pro měření srážek. Všem účastníkům i porotcům patří poděkování za účast, za zájem o rozvoj oboru a za presentaci zajímavých prací.

-

SVOČ 2013

 • Prezentace příspěvků před porotou proběhly v úterý 23. dubna 2013, od 9:30 v B-868.
 • Autoři tří nejlepších prací obdrží finanční odměnu od fakulty (7000,-Kč, 5000,-Kč, 3000,-Kč).
 • Autoři dvou nejlepších prací reprezentují fakultu na mezinárodním česko-slovenském kole SVOČ v Žilině 16. května 2013.

Garantem letošního ročníku je Žilinská univerzita, na jejímž webu svf.uniza.sk jsou další podrobnosti o soutěži a česko-slovenském kole a statut soutěže (PDF). Plakátek pro naše oborové kolo na ČVUT je ke stažení ZDE (PDF).

Přihlášené práce a výsledky 2013

Presentace, rozprava a hodnocení proběhlo dne 23.4.2013.

Porota:

 • Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
 • Doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc.
 • Ing. Jana Kuklíková
 • Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

Všem účastníkům patří poděkování za účast, za zájem o rozvoj oboru a za presentaci zajímavých prací. Vítězům navíc sláva a "poraženým" čest.


výsledné pořadí autoři obor, ročník název práce konzultant
1 (odměna 7 000 Kč, postup do ČS kola) Ondřej Boháč Mgr. G, 2 123D Catch - testování nástroje pro tvorbu detailních 3D modelů Ing. Hodač
2 (odměna 5 000 Kč, postup do ČS kola) Alžběta Prokopová, Lukáš Vosyka Bc. G, 3 Mapování jihlavského podzemí Ing. Křemen
3 (odměna 3 000 Kč) Filip Zavadil Mgr. H, 2 Software pro zobrazování a export mapových dlaždic Ing. Cajthaml
4 Michal Med Mgr. H, 1 Kulturní Informační systém pro České Budějovice Ing. Cajthaml
5 Michaela Gubaniová Bc. G, 3 Pořadová nivelace v Ervěnickém koridoru Ing. Skořepa


Do česko-slovenského kola postoupily 2 první práce. Soutěž proběhla v Žilině 16.5.2013 a na bodovaném druhém místě skončila práce A. Prokopové a L. Vosyky o mapování jihlavského podzemí. V porovnání všech šesti soutěžících univerzit ve všech odborných sekcích je s 19 body ČVUT na prvním místě.

Kompletní výsledky jsou ZDE.

-


SVOČ 2012

 • termín přihlášení do soutěže (jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz) je pátek 30. března
 • termín odevzdání textů příspěvků v tištěné i elektronické podobě je čtvrtek 12. dubna
 • prezentace příspěvků před porotou proběhne ve čtvrtek 19. dubna, od 9:30 v B868
 • úvodní strana a pokyny k psaní textu ve formátu Microsoft Word jsou zde
 • statut soutěže je zde
 • autoři nejlepších 3 prací dostanou finanční odměnu od fakulty (loni bylo 7000,- 5000,- 3000,-)
 • autoři nejlepších 2 prací budou reprezentovat fakultu na mezinárodním kole v Brně 17. května

Přihlášené práce 2012

autoři obor, ročník název práce garant
Bendová Magda Bc. G, 4 Zhodnocení celodenního měření posunů hlavní věže katedrály sv. Víta doc. Procházka
Dvořáček Filip Mgr. G, 2 Kalibrace elektronických dálkoměrů na základně Nummela ve Finsku Ing. Jiřikovský
Kratochvílová Anna, Petráš Václav Mgr. H, 1 Zásuvný modul QGIS pro práci s katastrálními daty Ing. Landa
Nečekalová Petra Mgr. G, 1 Vytvoření digitálního modelu terénu úseku řeky Lužnice Ing. Soukup
Pantůčková Tereza Mgr. H, 1 Aplikace síťové analýzy při výstavbě tramvajové trati na sídliště Rochlice v Liberci Ing. Cajthaml
Pokorný Petr Bc. G, 4 Teoretické základy jednozrcadlových a dvou-zrcadlových optických skenerů prof. Mikš
Šmejkal Martin Mgr. H, 2 Vizualizace věcných břemen v Nahlížení do KN Ing. Souček
Varyš Jan, Novotný Michal Mgr. G, 2 Výškové a polohové připojení štoly Josef Ing. Jiřikovský
Volfová Adéla Mgr. H, 2 Automatizované hledání a opravy chyb v datech Informačního systému katastru nemovitostí Ing. Souček


Výsledky 2012

Porota:

 • Ing. Růžena Zimová, Ph.D.
 • Ing. Karel Benda, CSc.
 • Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
 • Ing. Bronislav Koska, Ph.D.


pořadí autoři obor, ročník název práce garant
1. Kratochvílová Anna, Petráš Václav Mgr. H, 1 Zásuvný modul QGIS pro práci s katastrálními daty Ing. Landa
2.-3. Dvořáček Filip Mgr. G, 2 Kalibrace elektronických dálkoměrů na základně Nummela ve Finsku Ing. Jiřikovský
2.-3. Volfová Adéla Mgr. H, 2 Automatizované hledání a opravy chyb v datech Informačního systému katastru nemovitostí Ing. Souček


Postupující do mezinárodního kola

autoři obor, ročník název práce garant
Kratochvílová Anna, Petráš Václav Mgr. H, 1 Zásuvný modul QGIS pro práci s katastrálními daty Ing. Landa
Pokorný Petr Bc. G, 4 Teoretické základy jednozrcadlových a dvou-zrcadlových optických skenerů prof. Mikš

-