D55MKK Metody kognitivní kartografie

Z GeoWikiCZ
Verze z 7. 3. 2021, 10:56, kterou vytvořil Cajthaml (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{Kartografie}} == Anotace == Teorie vnímání map, uživatelské aspekty map. Využití eye-tracking metod pro analýzy čitelnosti a uživatelské pří…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Teorie vnímání map, uživatelské aspekty map. Využití eye-tracking metod pro analýzy čitelnosti a uživatelské přívětivosti map. Využití moderních metod rozšířené (augmented) a virtuální (virtual) reality. Navigace pomocí rozšířené a virtuální reality. Moderní mapy pro hendikepované.

Garant předmětu Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

Průběh předmětu

Zpravidla je zadáno téma, na které student zpracuje rešerši v zahraniční literatuře a aplikuje na konkrétním případě. V ideálním případě by výsledek předmětu měl sloužit jako základ pro publikaci v odborném periodiku či na konferenci.