Cvičná databáze PostGIS

Z GeoWikiCZ
Verze z 11. 2. 2016, 10:51, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (→‎osm)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Na serveru geo102 je umístěna cvičná databáze PostGIS pgis_student. Databáze je přístupná všem uživatelům serveru geo102 bez omezení a je určena pro experimenty. Databáze je pracovní - každý den je vrácena do původního stavu! Není tedy určena pro skladování dat, data vytvořená uživateli jsou odstraněna (obnova databáze je nastavena na každý den ráno).

V případě problémů či dotazů se obraťte na správce databáze.

Data - schémata

intro

Data z tutoriálu Introduction to PostGIS (EPSG:4326).

SELECT * FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = 'intro';
 f_table_catalog | f_table_schema | f_table_name  | f_geometry_column | coord_dimension | srid |   type    
-----------------+----------------+-----------------+-------------------+-----------------+------+-----------------
 pgis_student  | intro     | countries    | geom       |        2 | 4326 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | intro     | bc_municipality | geom       |        2 | 4326 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | intro     | bc_voting_areas | geom       |        2 | 4326 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | intro     | cities     | geom       |        2 | 4326 | POINT
 pgis_student  | intro     | newyork_census | geom       |        2 | 4326 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | intro     | bc_border    | geom       |        2 | 4326 | MULTILINESTRING
 pgis_student  | intro     | bc_hospitals  | geom       |        2 | 4326 | POINT
 pgis_student  | intro     | bc_roads    | geom       |        2 | 4326 | MULTILINESTRING
 pgis_student  | intro     | timezone    | geom       |        2 | 4326 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | intro     | usa_counties  | geom       |        2 | 4326 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | intro     | bc_pubs     | geom       |        2 | 4326 | POINT
(11 rows)

osm

Data OpenStreetMap pro území ČR (EPSG 3857). Viz návod na import.

SELECT * FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = 'osm';
 f_table_catalog | f_table_schema | f_table_name | f_geometry_column | coord_dimension | srid |  type  
-----------------+----------------+---------------+-------------------+-----------------+--------+------------
 pgis_student  | osm      | czech_line  | geom       |        2 | 3857  | LINESTRING
 pgis_student  | osm      | czech_polygon | geom       |        2 | 3857  | POLYGON
 pgis_student  | osm      | czech_roads  | geom       |        2 | 3857  | LINESTRING
 pgis_student  | osm      | czech_point  | geom       |        2 | 3857  | POINT
(4 rows)

Popisek tabulek - viz osm2pgsql schéma.

Příklad odvození tématické vrstvy silnic - viz popis zájmových objektů mapování OSM.

CREATE TABLE silnice AS
 SELECT * from osm.czech_line where highway IN ('motorway', 'motorway_link',
 'trunk', 'trunk_link', 'primary', 'primary_link',
 'secondary', 'secondary_link', 'tertiary', 'tertiary_link');

SELECT Populate_Geometry_Columns('public.silnice'::regclass);
-- nutne pro vizualizaci v QGISu
ALTER TABLE silnice ADD PRIMARY KEY (osm_id); 
GRANT SELECT ON silnice TO postgis;


fgcz

Datová sada FreeGeoDataCZ (EPSG 5514).

SELECT * FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = 'fgcz';
 f_table_catalog | f_table_schema | f_table_name  | f_geometry_column | coord_dimension | srid |  type  
-----------------+----------------+-----------------+-------------------+-----------------+------+------------
 pgis_student  | fgcz      | kraje_pseudo  | geom       |        2 | 5514 | POLYGON
 pgis_student  | fgcz      | silnice_useky  | geom       |        2 | 5514 | LINESTRING
 pgis_student  | fgcz      | mes_casti    | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | fgcz      | mesta_b     | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | fgcz      | mesta_p     | geom       |        2 | 5514 | POLYGON
 pgis_student  | fgcz      | silnice_uzly  | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | fgcz      | obce      | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | fgcz      | voda      | geom       |        2 | 5514 | POLYGON
 pgis_student  | fgcz      | zeleznice    | geom       |        2 | 5514 | LINESTRING
 pgis_student  | fgcz      | okresy_pseudo  | geom       |        2 | 5514 | POLYGON
 pgis_student  | fgcz      | silnice_pasport | geom       |        2 | 5514 | LINESTRING
 pgis_student  | fgcz      | reky      | geom       |        2 | 5514 | LINESTRING
 pgis_student  | fgcz      | klad_zm10    | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | fgcz      | silnice     | geom       |        2 | 5514 | LINESTRING
 pgis_student  | fgcz      | cr       | geom       |        2 | 5514 | POLYGON
 pgis_student  | fgcz      | cesty      | geom       |        2 | 5514 | LINESTRING
 pgis_student  | fgcz      | czfree_nodes  | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | fgcz      | casti_obce   | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | fgcz      | dsnimky     | geom       |        2 | 5514 | LINESTRING
 pgis_student  | fgcz      | cfm_points   | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | fgcz      | cfm_areas    | geom       |        2 | 5514 | POLYGON
(21 rows)

nc

Vektorová data z edukačního datasetu OSGeo North Carolina (EPSG 3358).

SELECT * FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = 'nc';
 f_table_catalog | f_table_schema |   f_table_name   | f_geometry_column | coord_dimension | srid |  type  
-----------------+----------------+-----------------------+-------------------+-----------------+------+------------
 pgis_student  | nc       | busroute_a      | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
 pgis_student  | nc       | p079214        | geom       |        2 | 3358 | GEOMETRY
 pgis_student  | nc       | elev_lidrural_mrptsft | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | nc_state       | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | busroutesall     | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
 pgis_student  | nc       | p079215        | geom       |        2 | 3358 | GEOMETRY
 pgis_student  | nc       | elev_ned10m_cont10m  | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
 pgis_student  | nc       | streams        | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
 pgis_student  | nc       | overpasses      | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | p079218        | geom       |        2 | 3358 | GEOMETRY
 pgis_student  | nc       | poi_names_wake    | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | firestations     | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | busstopsall      | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | precip_30ynormals   | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | geodetic_pts     | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | census_wake2000    | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | p079219        | geom       |        2 | 3358 | GEOMETRY
 pgis_student  | nc       | streets_wake     | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
 pgis_student  | nc       | censusblk_swwake   | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | boundary_county    | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | swwake_10m      | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | geodetic_swwake_pts  | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | precip_30ynormals_3d | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | urbanarea       | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | railroads       | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
 pgis_student  | nc       | geology        | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | comm_colleges     | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | boundary_municp    | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | elev_lid792_bepts   | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | roadsmajor      | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
 pgis_student  | nc       | bridges        | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | geonames_nc      | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | geonames_wake     | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | elev_lid792_cont1m  | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
 pgis_student  | nc       | busroute1       | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
 pgis_student  | nc       | schools_wake     | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | elev_lid792_randpts  | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | usgsgages       | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | soils_general     | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | hospitals       | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | busroute11      | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
 pgis_student  | nc       | soils_wake      | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | lakes         | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | zipcodes_wake     | geom       |        2 | 3358 | POLYGON
 pgis_student  | nc       | elev_lidrural_mrpts  | geom       |        2 | 3358 | POINT
 pgis_student  | nc       | busroute6       | geom       |        2 | 3358 | LINESTRING
(46 rows)

ruian

Data RUIAN území celky stát až ZSJ (EPSG 5514).

SELECT * FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = 'ruian';
 f_table_catalog | f_table_schema |  f_table_name  | f_geometry_column | coord_dimension | srid |   type   
-----------------+----------------+--------------------+-------------------+-----------------+------+--------------
 pgis_student  | ruian     | momc        | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | ruian     | mop        | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | ruian     | kraje       | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian     | orp        | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian     | pou        | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian     | regionysoudrznosti | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian     | spravniobvody   | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | ruian     | obce        | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian     | okresy       | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian     | staty       | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian     | castiobci     | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | ruian     | katastralniuzemi  | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian     | vusc        | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian     | zsj        | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOINT
(14 rows)

ruian_praha

Data RUIAN Hlavního města Prahy (EPSG 5514).

SELECT * FROM geometry_columns WHERE f_table_schema = 'ruian_praha';
 f_table_catalog | f_table_schema |  f_table_name  | f_geometry_column | coord_dimension | srid |   type    
-----------------+----------------+------------------+-------------------+-----------------+------+-----------------
 pgis_student  | ruian_praha  | adresnimista   | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | ruian_praha  | momc       | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian_praha  | mop       | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian_praha  | castiobci    | geom       |        2 | 5514 | POINT
 pgis_student  | ruian_praha  | katastralniuzemi | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian_praha  | spravniobvody  | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian_praha  | obce       | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian_praha  | parcely     | geom       |        2 | 5514 | POLYGON
 pgis_student  | ruian_praha  | stavebniobjekty | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
 pgis_student  | ruian_praha  | ulice      | geom       |        2 | 5514 | MULTILINESTRING
 pgis_student  | ruian_praha  | zsj       | geom       |        2 | 5514 | MULTIPOLYGON
(11 rows)

Přístup k databázi

Příkazová řádka - psql

psql pgis_student -U postgis -h geo102.fsv.cvut.cz -W
Příklad přístupu ke studentské geodatabázi přes psql

GUI - pgAdmin

pgAdmin je grafické uživatelské rozhraní pro přístup k PostgreSQL databázi. Nástroj je multiplatformní a je ke stažení na adrese http://www.pgadmin.org/download/. Viz instalace PostgreSQL na MS Windows.

Připojení k databázi pgis_student můžete přidat z menu

File -> Add server
Dialog pgAdmin3 pro přihlášení k databázi pgis_student
pgAdmin3: příklad prostorového SQL dotazu

Vizualizace dat

QGIS

QGIS je multiplatformní desktopová GIS aplikace.

K datům uložených v geodatabázi PostGIS lze přistupovat z menu či nástrojové lišty :

Podpora PostGIS v prostředí QGISu
Layer -> Add PostGIS Layer

Nové připojení k PostGIS databázi - New

Dialog pro přihlášení k PostGIS databázi

Po stisknutí tlačítka Connect se QGIS připojí k databázovému serveru a zobrazí seznam dostupných datových vrstev.

Připojení k databázi pgis_student v QGISu
Vizualizace PostGIS dat v QGISu


MapServer

Příklady prostorových dotazů

-- nejprve vytvoříme vlastní schéma a nastavíme vyhledávací cestu
-- nově vytvářené tabulky, tak budou vytvořeny ve vlastním schématu
CREATE SCHEMA landamar;
SET search_path TO landamar, osm, public;
-- příklad vytvoření bodové vrstvy knihoven 
CREATE TABLE knihovny AS SELECT * FROM czech_point WHERE amenity = 'library';
-- zjištění celkového počtu knihoven 
SELECT COUNT(*) FROM knihovny;

Stažení databáze pro vlastní potřebu

Geodatabáze pgis_student obsahuje pouze volně šířitelná data. Data si tedy můžete stáhnout a používat pro vlastní účely.

Ke stažení je dostupný dump soubor pgis_student.dump (>2.2 GB !).

Poznámka: Dávka byla vytvořena příkazem

pg_dump -Fc -b -v -f pgis_student.dump pgis_student

Příklad importu dat (včetně vytvoření databáze pgis_student):

 1. Vytvoření nové PostGIS geodatabáze pgis_student
 2. Stažení a nahrání dávky do této databáze
wget http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/postgis/pgis_student.dump
postgis_restore.pl pgis_student.dump | psql pgis_student