Doporučený studijní plán oboru Geoinformatika 4+1.5

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Od akademického roku 2011-2012 byl zahájen přechod studijního programu Geodézie a kartografie na strukturované studium v modelu 3+2 (tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium). Přijímání studentů do studijních plánů v modelu 4+1.5 bylo ukončeno. Následující přehled studijních plánů v ukončeném modelu 4+1.5 je zde ponechán pouze jako historický odkaz.

Hvězdička (*) označuje předměty, které jsou vyučovány v zimním i letním semestru, p - povinný předmět, pv - povinně volitelný předmět, v - volitelný předmět

Volba cizího jazyka v prvním semestru je na studentovi, na oboru geoinformatika se ale předpokládá minimálně pasivní znalost angličtiny, běžně mohou být zadávany studijní materiály v angličtine (v informatice to jinak ani prakticky nejde).

Teoretická geodézie
Studenti oboru geoinformatika si v rámci povinně volitelných předmětů mohou zapisovat i předměty modulu teoretická geodézie v bakalářském i magisterském stupni.

Bakaláři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
7. semestr
7 105ETFH 2 0 2 z p   Etika a filozofie PhDr. Drozenová, PhDr. Loudin
7 128OPTM 2 2 6 z,zk p   Optimalizační metody doc. Demel
7 153ADK 2 2 4 z,zk p   Algoritmy digitální kartografie Ing. Bayer
7 153ZODH 0 2 2 z p   Zpracování obrazových dat H doc. Halounová
7 153TTKH 3 2 5 z,zk p   Topografická a tématická kartografie H Ing. Zimová
7 xxxPDP 0 4 6 kz p   Projekt (předdiplomní)  
7   5   pv   Povinně volitelné předměty  
8. semestr
8   20   pv   Povinně volitelné předměty  
8 xxxBAP 0 8 10 z p   Bakalářská práce  
Povinně volitelné bakalářské předměty
Z 102YF2 0 2 2 z pv   Fyzika 2H doc. Novák
Z 105YZVP 0 2 2 kz pv   Základy vědeckých postupů  
Z 128INSS 1 2 4 z,zk p   Informační systémy - S RNDr. Vaníček
Z 128OSPO 2 1 4 z,zk pv   Operační systémy počítačů Ing. Dřevo
Z 128YLNX 1 1 3 z pv   LINUX (administrace, sítě) doc. Demel
Z 142IVH 1 2 4 kz pv   Informační technologie ve vodním hospodářství doc. Toman
Z 143YHMH 2 0 2 zk pv   Hydromeliorační stavby H Ing. Kavka
Z 143YVHK 1 1 2 z pv   Vodohospodářské důsledky změn klimatu Ing. Dočkal
Z 153IGS1 0 2 2 kz pv   Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Soukup
Z 153ISKN 0 2 2 kz pv   Informační systém Katastru nemovitostí Ing. Souček
 
L 102YFYS 0 2 2 z pv   Fyzikální seminář doc. Novák
L 105YZVP 0 2 2 kz pv   Základy vědeckých postupů  
L 128PGC 1 1 3 z pv   Počítačová grafika a CAD 1 RNDr. Vaníček
L 128PGC2 0 2 3 z,zk pv   Počítačová grafika a CAD 2 RNDr. Vaníček
L 128POS 2 1 4 z,zk pv   Počítačové sítě doc. Demel
L 128SYAS 2 2 5 z,zk pv   Systémová analýza a syntéza Ing. Vytlačil
L 128UMN 1 2 3 z,zk pv   Umělá inteligence Ing. Dřevo
L 154YPTG 1 2 3 z,zk pv   Praktika z technické geodézie Ing. Kubín
L 154PSM 0 2 2 kz pv   Programovací systém Matlab Ing. Kubín
L 153YPUZ 2 1 4 z,zk pv   Pozemkové úpravy H Ing. Benda
L 152YNAS 2 1 3 z,zk pv   Navigační systémy Ing. Lukeš
L 153DIK 0 2 2 kz pv 153TTKH Digitální kartografie Ing. Zimová
L 153IGS2 0 2 2 kz pv   Interaktivní grafické systémy 2 Ing. Soukup
L 153INKA 0 2 2 kz pv   Interaktivní kartografie Ing. Cajthaml
L 153NOG 2 0 2 kz pv   Normy v geoinformatice Ing. Zimová
 
O 153YSS1 0 3 3 kz pv   Softwarový seminář 1 prof. Čepek
O 153YSS2 0 3 3 kz pv   Softwarový seminář 2 prof. Čepek
O 154LSK 1 1 2 kz pv   Laserové skenování prof. Pospíšil

Magistři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101STG 2 2 6 z,zk p   Statistika RNDr. Nosková
1 128TGS 2 2 5 z,zk p   Teorie grafů doc. Demel
1 153OBP 2 2 6 z,zk p   Objektové programování prof. Čepek
1   13   pv   Povinně volitelné předměty  
2. semestr
2 101NUMG 2 2 5 z,zk p   Numerická matematika prof. Marek
2 101PJS 0 3 5 kz p   Projekt - statistika RNDr. Nosková
2 153PIN2 3 0 5 kz p   Projekt - informatika 2 prof. Čepek
2   15   pv   Povinně volitelné předměty  
3. semestr
3 xxxDPM 0 24 30 z p   Diplomová práce  
Povinně volitelné magisterské předměty
Z 101YTNP 2 2 5 z,zk pv   Tenzorový počet doc. Kočandrlová
Z 101OSF 2 2 5 z,zk pv   Ortogonální systémy funkcí doc. Kočandrlová
Z 101YAGE 0 2 3 kz pv   Aplikovaná geometrie doc. Kočandrlová
Z 102YLMF 2 1 3 z,zk pv   Lasery a moderní fyzika Ing. Novák
Z 128YNAP 2 0 3 zk pv   Navrhování a analýza algoritmů doc. Demel
Z 128YISR 2 2 5 z,zk pv   Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování doc. Klvaňa
Z 128POVS 1 2 4 kz pv   Praktika z operačního výzkumu Ing. Kučerová
Z 128YVOR 2 2 5 z,zk pv   Vícekriteriální optimalizace a teorie rozhodování Ing. Kučerová
Z 128YBPS 2 0 3 z pv   Bezpečnost počítačových sítí Dr. Ludvík
Z 142YHTS 2 2 4 z,zk pv   Hydrotechnické stavby doc. Satrapa
Z 143YGKH 0 3 3 kz pv   GIS v krajinném inženýrství Ing. Krása
Z 152YKGD 2 2 5 z,zk pv   Kosmická geodézie prof. Kostelecký
Z 153YZOD 2 2 4 z,zk pv   Zpracování obrazových dat Ing. Landa
Z 153YNGS 2 2 4 z,zk pv   Nadstavby GIS Ing. Soukup
Z 153YPDM 0 3 3 kz pv   Projekt digitální mapy Ing. Cajthaml
 
L 126PER 1 2 3 z pv   Personalistika doc. Novák
L 128YKS 3 0 4 zk pv   Kódování a šifrování RNDr. Vaníček
L 128YKOP 2 0 3 zk pv   Kombinatorická optimalizace doc. Demel
L 128PRR 1 2 4 z,zk pv   Projektové řízení a řízení projektů Ing. Vytlačil
L 143YOP 0 3 4 kz pv   Ochrana a organizace povodí H doc. Dostál
L 143YSIM 1 2 3 kz pv   Simulační modely doc. Dostál, Ing. Krása
L 152FYG 2 2 4 z,zk pv   Fyzikální geodézie doc. Zeman
L 153YFSG 2 2 4 z,zk pv   Free software GIS Ing. Landa
L 153YGES 2 2 4 z,zk pv   Geostatistika RNDr. Nosková
L 153YVDD 2 2 4 z,zk pv   Vizualizace a distribuce prostorových dat Ing. Soukup
L 153ISZK 2 0 2 z pv   Informační systémy zeměměřictví a katastru prof. Čepek
L 153YFD 0 3 4 kz pv   Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Ing. Hodač
L 154YMDS 2 2 4 z,zk pv   Měření a dokumentace staveb, podzemních prostor doc. Hánek
L 154YPIG 1 2 3 z,zk pv   Praktika z inženýrské geodézie doc. Štroner
 
O 101YNM 2 2 5 z,zk pv   Numerické modelování prof. Křížek
O 102YMM 1 1 3 kz pv   Počítačové modelování v Matlabu doc. Novák
O 105YSVS 2 0 2 zk pv   Společensko vědní seminář doc. Liška
O 153YJJ 2 2 6 z,zk pv   Jazyk Java Ing. Pytel
O 154YDGK 2 0 2 zk pv   Dějiny geodézie a kartografie doc. Hánek
O 175YVR1 1 3 4 kz pv   Virtuální realita 1 Ing. Hamata
O 175YVR2 1 3 4 kz pv   Virtuální realita 2 Ing. Dvořák