Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie 4+1.5

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Od akademického roku 2011-2012 byl zahájen přechod studijního programu Geodézie a kartografie na strukturované studium v modelu 3+2 (tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium). Přijímání studentů do studijních plánů v modelu 4+1.5 bylo ukončeno. Následující přehled studijních plánů v ukončeném modelu 4+1.5 je zde ponechán pouze jako historický odkaz.

Bakaláři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MA1G 3 3 8 z,zk *p   Matematika 1G doc. Kočandrlová
1 101AZNM 2 0 2 z p   Algoritmy a základy numerické matematiky Mgr. Bořík
1 104CJ1 0 2 2 z *p   Cizí jazyk 1  
1 151GD1 3 3 6 kz p   Geodézie 1 Ing. Ratiborský
1 152APOT 2 1 4 z,zk p   Aplikovaná optika (společně s K102) doc. Krpata, doc. Novák
1 152MEG 2 0 3 z,zk p   Metody a postavení geodézie prof. Mervart
1 153OSL 2 2 5 kz p   Operační systém Linux Ing. Pytel
1 103TV1 0 2 0 z p   Tělesná výchova 1
1 101XM11 0 2 0 z v   Matematika 11 - repetitorium
2. semestr
2 101MA2G 3 2 6 z,zk *p 101MA1G Matematika 2G doc. Kočandrlová
2 101KOGG 2 2 5 z,zk p   Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá
2 102FY1 2 1 4 z,zk p   Fyzika 1 prof. Mikš
2 104CJ2 0 2 2 z,zk *p 104CJ1 Cizí jazyk 2  
2 151GD2 2 3 6 z,zk p 151GD1 Geodézie 2 Ing. Ratiborský
2 151VY1 0 4 2 kz p   Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)  
2 153DASY 2 2 5 z,zk p   Databázové systémy prof. Čepek
2 103TV2 0 2 0 z p   Tělesná výchova 2
2 101XM21 0 2 0 z v   Matematika 21 - repetitorium
2 102XFY1 0 2 0 z v   Fyzikální seminář 1  
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz *p 101MA2G Matematika 3G doc. Kočandrlová
3 102FY2 2 1 3 z,zk p   Fyzika 2 doc. Novák
3 105ZPRA 2 0 2 zk p   Základy práva JUDr. Syrůčková
3 151GD3 3 3 6 z,zk p 151GD2 Geodézie 3 doc. Blažek
3 152TCVI 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 Ing. Lukeš
3 153IGS1 0 2 2 kz p   Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Žofka
3 153PGC 3 2 6 z,zk p 153DASY Programovací jazyk C++ prof. Čepek
3 103TV3 0 2 0 z p   Tělesná výchova 3  
3 102XFY2 0 2 0 z v   Fyzikální seminář 2  
3 101XM31 0 2 0 z v   Matematika 31 - repetitorium  
4. semestr
4 101MA4G 2 2 5 z,zk p 101MA3G Matematika 4G doc. Kočandrlová
4 151GD4 3 3 6 z,zk p 151GD3 Geodézie 4 Ing. Skořepa
4 151VY3 0 4 2 kz p   Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)  
4 152EMEG 3 2 6 z,zk p   Elektronické metody v geodézii doc. Krpata
4 152VEM 0 2 1 kz p   Výuka v terénu EM (1 týden)  
4 152ZVG 2 0 2 zk p   Základy vyšší geodézie doc. Zeman
4 152TCV2 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 Ing. Lukeš
4 153IGS2 0 2 2 kz p   Interaktivní grafické systémy 2 Ing. Soukup
4 103TV4 0 2 0 z p   Tělesná výchova 4  
4 103LVK 0 2 0 z p   Výcvikový kurz  
5. semestr
5 102FY3 2 1 4 z,zk p   Fyzika 3 prof. Mikš
5 124ZPST 2 1 4 z,zk p   Základy pozemního a inž. stavitelství Ing. Lounková
5 135GEGO 2 1 2 z,zk p   Geologie pro geodetické obory doc. Tylš
5 153FTG1 2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie 1 prof. Pavelka
5 153MAKA 2 2 5 z,zk p   Matematická kartografie Ing. Buchar
5 153MAPG 3 3 6 z,zk p   Mapování G doc. Huml
5   4   Profesní zaměření  
5 102XFY3 0 2 0 z v   Fyzikální seminář 3  
6. semestr
6 153PUG 2 2 5 z,zk p   Pozemkové úpravy G Ing. Benda
6 153FTG2 2 2 5 z,zk p 153FTG1 Fotogrammetrie 2 prof. Pavelka
6 153DPZE 2 2 4 z,zk p   Dálkový průzkum Země doc. Halounová
6 153KANE 3 3 8 z,zk p 153MAPG Katastr nemovitostí G Ing. Benda
6 153VFG 0 4 2 kz p   Výuka v terénu FG (2 týdny) Ing. Hodač
6 153VGM 0 4 2 kz p 153MAPG Výuka v terénu MP (2 týdny) Ing. Benda
6   4   Profesní zaměření  
7. semestr
7 153GIS1 2 2 6 z,zk p   GIS 1 doc. Halounová
7 153TTKA 3 3 6 z,zk p   Topografická a tematická kartografie G Ing. Zimová
7 154POPR 2 0 3 zk p   Pozemkové právo doc. Drobník
7 154EKZK 2 3 5 z,zk p   Ekonomika v zeměměřictví a katastru Ing. Línková
7 154ING 2 2 6 z,zk p   Inženýrská geodézie doc. Procházka
7   4   Profesní zaměření  
8. semestr
8 152ZFG 3 2 6 z,zk p   Základy fyzikální geodézie doc. Zeman
8 153GIS2 2 2 6 z,zk p   GIS 2 doc. Halounová
8 153KAPR 2 2 4 z,zk p   Kartografická polygrafie a reprografie Ing. Soukup
8 xxxBAP 0 8 10 z p   Bakalářská práce  
8   4   Profesní zaměření  
Skupiny předmětů pro profesní zaměření - moduly
2. Teoretická geodézie
7 101MGT3 2 1 2 kz pv   Matematika T3 doc. Kočandrlová
7 152ZTR 0 2 2 kz pv   Základy teorie relativity doc. Zeman
8 101MGT4 2 1 2 kz pv   Matematika T4 doc. Kočandrlová
8 152MEK 2 0 2 kz pv   Mechanika kontinua prof. Kostelecký
3. Mapování, fotogrammetrie a DPZ
7 153GEPL 0 2 2 kz pv 153KANE Geometrické plány Ing. Benda
7 153FTG3 0 2 2 kz pv 153FTG2 Fotogrammetrie 3 Ing. Hodač
*8 153ZOD 0 2 2 kz pv   Zpracování obrazových dat doc. Halounová
*8 105SPPR 0 2 2 kz pv   Správní právo  
*8 128DMTG 0 2 2 kz pv   Digitální model terénu Ing. Urban
* (stačí zapsat pouze 2 z takto označených předmětů)
4. Kartografie a GIS
7 128DMTG 0 2 2 kz pv   Digitální model terénu Ing. Urban
7 154LSK 1 1 2 kz pv   Laserové skenování Doc. Štroner
8 153KAMV 0 2 2 kz pv   Kartografické metody výzkumu Ing. Cajthaml
8 153DIK 0 2 2 kz pv 153TTKA Digitální kartografie Ing. Zimová
5. Inženýrská geodézie
7 134ODKG 2 0 2 kz pv   Ocelové a dřevěné konstrukce Ing. Eliášová
7 142VOSG 2 0 2 kz pv   Vodohospodářské stavby Ing. Kučerová
8 154MEGE 1 1 2 kz pv   Metrologie v geodézii Ing. Línková
8 154LSK 1 1 2 kz pv   Laserové skenování Doc. Štroner

Magistři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 152VYG1 2 2 5 z,zk p   Vyšší geodézie 1 prof. Mervart
1 152FYG 2 2 4 z,zk p   Fyzikální geodézie doc. Zeman
1 152GEA 2 2 5 z,zk p   Geodetická astronomie Ing. Kuklíková
1 154ING2 2 2 5 z,zk p   Inženýrská geodézie 2 doc. Štroner
1   11   Profesní zaměření  
2. semestr
2 152VYG2 2 2 5 z,zk p   Vyšší geodézie 2 prof. Mervart
2 152KGD 2 2 4 z,zk p   Kosmická geodézie prof. Kostelecký
2 154ING3 2 2 5 z,zk p   Inženýrská geodézie 3 doc. Procházka, doc. Hánek
2 154GP10 2 2 4 z,zk p   Geodézie v podzemních prostorách doc. Hánek, doc. Procházka
2 154VYIG 0 4 2 kz p   Výuka v terénu IG (2 týdny)
2 152VTVG 0 2 2 kz p   Výuka v terénu VG (1 týden)
2   8   Profesní zaměření  
3. semestr
3 xxxDPM 0 24 30 z p   Diplomová práce  
Skupiny předmětů pro profesní zaměření - moduly
2. Teoretická geodézie
1 152YGG 2 1 3 z,zk pv   Geofyzika a geodynamika doc. Zeman
1 152YAD 2 0 2 zk pv   Astrodynamika prof. Kostelecký
1 153OBP 2 2 6 z,zk pv   Objektové programování prof. Čepek
2 152YFG1 2 0 2 zk pv   Fyzikální geodézie T1 dr. Holota
2 152YKGT 2 0 2 zk pv   Kosmická geodézie T1 doc. Klokočník
2 152GNSS 3 0 4 zk pv   Praktické aplikace GNSS prof. Mervart
3. Zeměměřictví a katastr
1 153YPU1 0 2 2 kz pv   Pozemkové úpravy 1 Ing. Vlasák
1 153YZD1 2 1 4 z,zk pv   Zpracování dat DPZ doc. Halounová
1 153YPDM 0 3 3 kz pv   Projekt digitální mapy Ing. Cajthaml
1 153YPKZ 2 0 2 zk pv   Právo v KN a zeměměřictví JUDr. Barešová
*2 153YCN1 2 2 4 z,zk pv   Oceňování nemovistostí Ing. Turczer
*2 153YVDD 2 2 4 z,zk pv   Vizualizace a distribuce prostorových dat Ing. Soukup
*2 153YFD 0 3 4 kz pv   Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Ing. Hodač
* (stačí zapsat pouze 2 z takto označených předmětů)
4. Inženýrská geodézie
1 154YZAG 2 1 3 z,zk pv   Základy automatizace v IG prof. Pospíšil, Ing. Koska
1 154YKM 2 2 4 z,zk pv   Kontrolní měření doc. Vorel
1 154CADG 0 3 4 kz pv   Základy AutoCADu pro IG doc. Štroner, Ing. Urban
2 154YSPG 2 2 4 z,zk pv   Stavebně průmyslová geodézie doc. Hánek, Ing. Janžurová
*2 154MCG 0 2 2 kz pv   Microstation IG doc. Štroner, Ing. Křemen
*2 154MC3D 0 2 2 kz pv   Microstation ve 3D doc. Štroner, Ing. Křemen
*2 154YSKM 0 2 2 kz pv   Statistické metody při kontrole staveb doc. Vorel
*2 154YPMG 0 2 2 kz pv   Podnikání a management doc. Vorel
* (stačí zapsat pouze 2 z takto označených předmětů)