C++ Bc. 5

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Histogram

Napište funkci histogram, která pro zadaný soubor vstupních dat počítá relativní četnosti

void histogram(const std::list<double>& data, double min, double max, int N,
               std::vector<double>& hist);

Parametry:

data
vstupní parametr, kontejner obsahující zpracovávaná data
min, max
vstupní parametry, které definují intervaly pro které jsou počítány relativní četnosti
N
dělení intervalu
hist
relativní četnosti souboru vstupních dat. Počet členů kontejneru hist je
  • První prvek kontejneru hist[0] udává procento údajů ve vstupním souboru, které jsou menší než parametr min.
  • Poslední prvek kontejneru hist[N+1] udává procento údajů ve vstupním souboru, které jsou větší nebo rovny parametru max.
  • -tý prvek kontejneru hist[k], kde udává procento prvků vstupních dat, která leží v -tém intervalu , tj. procento prvků pro které platí .

Grafické znázornění histogramu.


[ Zpět | C++ | Další ]