C++ Bc. 34

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mariáš - podmíněná pravděpodobnost

32 promíchaných karet bylo rozdáno tak, že já mám 12 karet a moji dva protihráči každý 10 (tj. v mariáši jsem vylicitoval talón). V ruce držím 4 trumfy. Jaká je pravděpodobnost, že zbylé čtyři trumfy drží všechny v ruce jeden z protihráčů.

Označme si jevy

{mám 4 trumfy}
{protihráč I má 4 trumfy a protihráč II má 0 trumfů nebo naopak}

Matematická statistika, Přednášky pro PřF UK, Michal Kulich, 2006

Zadání

Napište simulační program, který odhadne požadovanou pravděpodobnost.

Pro generování rovnoměrného rozdělení čísel z intervalu <0,1) použijte výraz

rand()/(RAND_MAX + 1.0)

kde funkce rand() a konstanta RAND_MAX jsou definovány v knihovně <cstdlib>. Aby program poskytoval při každém volání jinou simulaci, inicializujte generátor pseudonáhodných čísel voláním

srand(time(0));

kde funkce time() je definována v knihovně <ctime>.

Poznámka: základ programu tvoří zamíchání karet před každým rozdáním, tj. výpočet náhodné permutace.

Příklad simulace

 1 : 0.0867 ~ 0.0873  0.0873
 2 : 0.0867 ~ 0.0873  0.0873
 3 : 0.0867 ~ 0.0845  0.0864
 4 : 0.0867 ~ 0.0861  0.0863
 5 : 0.0867 ~ 0.0863  0.0863
 6 : 0.0867 ~ 0.0858  0.0862
 7 : 0.0867 ~ 0.0867  0.0863
 8 : 0.0867 ~ 0.0873  0.0864
 9 : 0.0867 ~ 0.0861  0.0864
10 : 0.0867 ~ 0.0878  0.0865

[ Zpět | C++ | Další ]