C++ Bc. 26

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mariáš

Prof. Böhm při zkouškách z vyrovnávacího počtu s oblibou zkoušel základy teorie pravděpodobnosti na příkladech z licitovaného mariáše. Například, jaká je pravděpodobnost, že po rozdání zamíchaných karet jsou v talonu pouze esa anebo desítky (třem hráčum je rozdáno po deseti kartách, dvě jsou odloženy do talonu).

Počet všech možných rozdání je , počet možností jak vybrat dvě karty z osmi je a výsledná pravděpodobnost je 0.05645.

Napište simulační program, který odhadne požadovanou pravděpodobnost.

Pro generování rovnoměrného rozdělení čísel z intervalu <0,1) použijte výraz

rand()/(RAND_MAX + 1.0)

kde funkce rand() a konstanta RAND_MAX jsou definovány v knihovně <cstdlib>. Aby program poskytoval při každém volání jinou simulaci, inicializujte generátor pseudonáhodných čísel voláním

srand(time(0));

kde funkce time() je definována v knihovně <ctime>.

Poznámka: základ programu tvoří zamíchání karet před každým rozdáním, tj. výpočet náhodné permutace.

Příklad simulace

 1 : 0.05645 ~ 0.0551  0.0551
 2 : 0.05645 ~ 0.0550  0.0550
 3 : 0.05645 ~ 0.0560  0.0554
 4 : 0.05645 ~ 0.0569  0.0557
 5 : 0.05645 ~ 0.0562  0.0558
 6 : 0.05645 ~ 0.0570  0.0560
 7 : 0.05645 ~ 0.0577  0.0563
 8 : 0.05645 ~ 0.0574  0.0564
 9 : 0.05645 ~ 0.0564  0.0564
10 : 0.05645 ~ 0.0569  0.0565

[ Zpět | C++ | Další ]