C++ Bc. 17

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Napište funkci, která ve standardním řetězci typu std::string vyhledá první výskyt zadaného podřetězce. Pokud zadaný podřetězec není přítomen, vrátí funkce speciální hodnotu std::string::npos.

std::string::size_type 
hledej(const std::string& retezec, const std::string& podretezec);

Typ návratové hodnoty std::string::size_type je definován ve třídě std::string, pracujeme s ním stejně jako se standardním celočíselným typem int.

Poznámka: funkci můžete ověřit porovnáním se standardní metodou string::find().

[ Zpět | C++ | Další ]