155GIS2 / 9. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Úvod do skriptování v jazyku Python (arcpy)

Náplň

Poznámky k systému ArcGIS

Python Window

View • Python Window

Ukázka interaktivní Python konzole v ArcGIS Pro
arcpy.env.workspace = r"S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3\AdministrativniCleneni_v13.gdb"
obce = arcpy.Describe("ObcePolygony")
len(obce.fields)
pocet = arcpy.GetCount_management("ObcePolygony")
pocet.getOutput(0)

Notebook

Založeno na open source projektu Jupyter.

Insert • New Notebook

Užitečné odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1

Výpis názvů atributů
arcpy.env.workspace = r"S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3\AdministrativniCleneni_v13.gdb"
 
data = arcpy.Describe("ObcePolygony")  
for field in data.fields:
  print(field.name)

2

Výpis typu geoprvků
inputFC = r"S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3\AdministrativniCleneni_v13.gdb\ObcePolygony"
shapeType = arcpy.Describe(inputFC).shapeType
print("Shape Type: {}".format(shapeType))

3

Výpis obcí, které mají počet obyvatel vyšší než Liberec
arcpy.env.workspace = r"S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3\AdministrativniCleneni_v13.gdb"

rows = arcpy.SearchCursor("ObcePolygony", "NAZ_OBEC = 'Liberec'")  #vytvori cursor
for row in rows:
  pocet = row.POCET_OBYV # pocet obce Liberec
  break
rows = arcpy.SearchCursor("ObcePolygony")
for row in rows:
  if row.POCET_OBYV is not None and row.POCET_OBYV > pocet:
    print("{} - {}".format(row.NAZ_OBEC, row.POCET_OBYV))

4

Vytvoření souborů Shapefile pro jednotlivé kraje
import os
arcpy.env.overwriteOutput = True
arcpy.env.workspace = r"C:\Users\landamar\Documents\u04"
if not os.path.exists(arcpy.env.workspace):
  os.makedirs(arcpy.env.workspace)

kraje = r"S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3\AdministrativniCleneni_v13.gdb\KrajePolygony"
rows = arcpy.SearchCursor(kraje)  #vytvori cursor
for row in rows:
  nazev = row.KOD_CZNUTS3
  print("{}...".format(nazev))
  kraje_Select_shp = r"{}\{}".formar(arcpy.env.workspace, nazev)
  arcpy.analysis.Select(kraje, kraje_Select_shp, "KOD_CZNUTS3 = '{}'".format(nazev))

5

Výpis souřadnic lomových bodů uzemí obce 'Lhota'
arcpy.env.workspace = r"S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3\AdministrativniCleneni_v13.gdb"
 
obce = "ObcePolygony"

rows = arcpy.SearchCursor(obce, "NAZ_OBEC = 'Lhota'")
for row in rows:
  print("Prvek {}: ".format(row.NAZ_OBEC))
  for cast in prvek.SHAPE:
    for bod in cast:
      print("{} {}".format(bod.X, bod.Y))

Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS2.