155GIS2 / 8. cvičení

Z GeoWikiCZ

Výpočetní nástroje QGIS

Základní pojmy

Data

Užitečné odkazy

Úlohy

 1. Načíst velkoplošná chráněná území a nastavit souřadnicový systém
 2. Vytvořit obalovou zónu (z menu) - s/bez dissolve
 3. Variabilní obalová zóna
 4. Načíst DMT, ořezat podle velkoplošných chráněných území
 5. Možnost iterace pro každé chraněné území samostatně
 6. Nástroje zpracování, obalová zóna (GDAL, rozpustit podle atributu)
 7. Obalová zóna (QGIS), spustit jako dávkový proces (3, 6, 10km)
 8. Nástroje zpracování - možnosti (obecné, poskytovatelé, ...), historie
 9. Vytvořit model (generování náhodných bodů)
  1. Vlastnosti modelu (název, skupina)
  2. Vstupy (počet bodů, rozsah)
  3. Algoritmy (náhodné body v rozsahu), provázat vstupy a výstupy
  4. Spustit model
  5. Upravit model - přídat obalovou zónu, změnit výsledek, přidat vstup velikosti zóny
  6. Spustit model
  7. Upravit nápovědu modelu
  8. Exportovat model do skriptu
 10. Spuštění modelu z panelu nástrojů zpracování