155GIS1 / 6. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Tvorba vlastní geodatabáze, vektorizace

Náplní cvičení je proces vektorizace.

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

Řešení první úlohy v systému ArcGIS

Odkazy


Úlohy

1.

Zjistěte, jaká je délka silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy na mapovém listu ZM10 02-34-14.
Datové vrstvy: KladyZakladnichMap, data ArcGIS Online -> ZM


Postup:

 1. vytvořte datový model pro silniční síť ČR (včetně domén, příp. subtypů)
 2. nastavte topologická pravidla pro příslušný dataset (silnice se nesmí křížit, nesmí mít volné konce,...)
 3. připojte si pomocí služby ArcGIS Online (Add Data -> From ArcGIS Online) data ZM10 (datová vrstva Základní mapy ČR (S-JTSK))
 4. zvektorizujte území zájmového mapového listu
 5. exportujte vektorizovaná data do souřadnicového systému S-JTSK (Krovak East North)
 6. určete délku jednotlivých typů silnic na mapovém listu

2.

Zjistěte délku a průběh nejkratší silniční spojnice z křižovatky na východ od osady Kocourov do ústřední křižovatky (350 m n. m.) ve vsi Sutom.
Zjistěte úhrnnou plochu lesů.
Datové vrstvy: rastry SMO-5


Příklad mapového listu SMO-5 (list Litoměřice 7–6)


Je kratší cesta přes Vlastislav nebo východní variantou pod Sutomským vrchem? A kolik metrů měří?
Kolik hektarů zaujímají lesní plochy?

K vypracování úlohy využijte dvojice rastrů Státní mapy odvozené (SMO-5) – původního vydání z počátku 50. let 20. století. Rastry Litoměřice 7–5 a 7–6 jsou k dispozici zde. Na stejném místě najdete také klad Státní mapy 1 : 5000 v podobě Shapefile. Vyzkoušejte si možnosti vizuální úpravy světlosti a barevnosti rastrů pomocí Image analysis.

Postup:

 1. využijte dříve vytvořený datový model pro silniční síť ČR – v GDB založte novou třídu prvků
 2. stáhněte si klad listů Státní mapy 1 : 5000 a oba mapové listy (pracujte v systému S-JTSK)
 3. georeferencujte oba listy projektivní transformací na dodaný klad
 4. vytvořte bezešvý kus kresby SMO-5 formou mozaiky s mapovými listy oříznutými kladem na pouhé mapové pole
 5. zvektorizujte předmětné silnice mezi Kocourovem a Sutomí
 6. odečtěte vzdálenost různými cestami, změřte a vyberte nejkratší
 7. založte třídu prvků pro lesy a zvektorizujte plochy lesů (neuvažujte lesopark ve Vlastislavi)
 8. zachovejte si data z dnešní hodiny – během cvičení na téma WFS si porovnáte vámi zvektorizované části silniční sítě a lesních ploch s daty ze ZABAGED


Pozn.: mapové listy SMO-5 jsou graficky upraveny, aby byl patrnější obsah. Původně byly mapové listy zažloutlé a s nevýraznou kresbou. Jedná se o vůbec první vydání tohoto mapového díla. V současnosti se používá označení SM-5 (Státní mapa 1 : 5000) a vypadá vizuálně poněkud jinak, přestože základní obsah je shodný a znakový klíč doznal jen drobnějších změn.

3.

Zjistěte délku katastrální hranice mezi k. ú. Pnětluky a k. ú. Vlastislav.
Datové vrstvy: rastr povinného císařského otisku stabilního katastru (PCO)


K vypracování úlohy využijte rastr PCO tehdejšího katastráního území Netluk (dnes Pnětluky u Podsedic; část obce Podsedice) z roku 1843. Rastr je k dispozici ve stejné složce jako předchozí data. Vyzkoušejte si obecně nerovnoběžníkový tvar ořezu rastru v mozaice.

Příklad mapového listu CPO (k. ú. Pnětluky u Podsedic)


Postup:

 1. georeferencujte list PCO na vhodné body (hranice k. ú., význačné a nezměněné parcely a jejich lomové body, budovy apod.)
 2. nahrajte rastr do mozaiky
 3. zvektorizujte obvod tehdejšího katastrálního území a použijte jej jako footprint (možno využít funkci automatického importu Footprintu a Boundary v kontextovém menu mozaiky)
 4. zjistěte délku části katastrální hranice, kde Pnětluky sousedí s Vlastislaví
 5. porovnejte se současnou délkou z dat ArcČR


Pozn.: mapový list CO je graficky upraven, aby byl patrnější obsah. Původně byl mapové list více zažloutlý a s nevýraznější kresbou. Jedná se o první vydání katastrální mapy na našem území. Měřítko map bylo 1 : 2880. 


Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS1.