155GIS1 / 5. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Rastrová data, mosaic dataset, souřadnicové přípojení

Náplní cvičení jsou základní postupy pro práci s rastrovými daty a proces souřadnicového připojení.

Základní pojmy

Užitečné odkazy

Poznámky k systému ArcGIS

Customize -> Toolbars -> Georeferencing
  1. Zvolte rastr, který chcete souřadnicově připojit
  2. Georeferencing -> Fit To Display
  3. Vypnout Georeferencing -> Auto Adjust
  4. Zvolit identické body Add control points (rastr, vektor), užitečné je zapnout Windows -> Magnifier
  5. Zvolit typ transformace Georeferencing -> Transformations
  6. Provést souřadnicové připojení dat Georeferencing -> Rectify
    Volí se výstupní prostorové rozlišení rastru, metoda převzorkování, formát dat
Souřadnicové připojení rastru cesko800.gif v systému ArcGIS

Datový typ Mosaic Dataset

Používá se především pro uchovávání komplexních obrazů, sestávajících z více (i nesouvislých) částí, které umožňuje oříznout či barevně upravit bez nutnosti zasahovat do originálních rastrových dat. Datový typ Mosaic dataset představuje kontejner ukládající do sebe odkazy na soubory s rastry (pomocí místních, nikoli UNC nebo síťových cest) včetně příslušného nastavení. Obecně lze uložit 1 až n rastrů, ovšem od počtu několika stovek přestává být kontejner stabilní. Lze však volat a nechat zobrazit pouze vybrané rastry.

Mosaic dataset sestává ze samotných rastrových dat, jež mohou být obecně různého typu, formátu či metody komprese, a z tříd prvků Footprint a Boundary. K polygonovým třídám Footprint (ořezové polygony) a Boundary (hraniční polygony) je k dispozici standardní atributová tabulka uchovávající informace o ořezech a ohraničení jednotlivých souborů rastrů. Třída prvků Image v sobě obsahuje informace o jednotlivých rastrech, jejich georeferenci a nastavení, ovšem tato data nejsou přístupná přes atributovou tabulku a nedají se obecně editovat. K práci s obsahem mozaiky lze využít funkcí v toolboxu Mosaic (např. vkládání, záměna, výmaz rastrů; hromadný import Boundary nebo Footprint polygonů, generování statistik či pyramid, oprava cest k souborům apod.). Mozaiku je také možno vyexportovat jako celek do běžného rastrového souboru.


Příklad mozaiky z dat I. vojenského mapování


Odkazy


Úlohy

Rastrová data jsou ke stažení jako zip archiv. Jako základ pro souřadnicové připojení rastrových dat použijte data (např. StatPolygon (AC)) z datové sady ArcCR500. Prostorové rozlišení souřadnicově připojených rastrových dat zvolte 300m.

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

Cíl
  • Pokuste se souřadnicově připojit všechny dodané rastry.
  • Vyzkoušejte různé typy transformací, různé formáty uložení.


1.

Vizuálně zjistěte jaká je nejvíce zastoupená "barva" podloží v okrese Pelhřimov?
Datové vrstvy: geoCR, OkresyPolygony (AC)
Výsledek: žlutá (x)

2.

Vizuálně zjistěte na jakém mapovém listu ZM25 leží Mšené Žehrovice?
Datové vrstvy: kladZM25, ObcePolygony (AC)
Výsledek: 12-142

3.

Vytvořte výsledný rastr, který bude v souřadnicovém systému UTM-33N (velikost pixelu 300m). Vrstvu vyexportujte do formátu GeoTIFF.
Datové vrstvy: dmtDalší úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS1.