155GIS1 / 4. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Vektorová data, prostorové funkce

Náplní cvičení je práce se základními funkcemi GIS, které operují s geometrickou složkou popisu geodat.

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

Řešení první úlohy v ArcGIS

Odkazy


Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).
Poznámka: Výsledky byly odvozeny na základě datové sady ArČR500 verze 3.3.

1.

Jaká je výměra (v ha) bažin a rašelinišť ležících v lese. Kolik to je procent z celkové výměry bažin a rašelinišť?
Datové vrstvy: BazinyARaseliniste, Lesy
Výsledek: 5743; 64%

2.

Jaká je výměra (v km2) území omezeného pouze na ČR do 100 m od dálnic?
Datové vrstvy: Silnice_2015, StatPolygon (AC)
Výsledek: 155,38

3.

Kolik obcí v ČR leží celou svojí plochou do vzdálenosti 10 km od řeky Labe. Jaký je celkový počet obyvatel těchto obcí?
Datové vrstvy: VodniToky, StatPolygon (AC), ObcePolygony (AC)
Výsledek: 520; 868 320

4.

Na kolika místech kříží dálnice, rychlostní silnice či silnice 1.třídy s železnicí. Kolik z těchto křížení leží do vzdálenosti 1km od nejbližší železniční stanice?
Datové vrstvy: Silnice_2015, Zeleznice, ZeleznicniStanice
Výsledek: 1165; 442 (x)

5.

Jaká je výměra území (v ha), na kterých leží les či vodní plocha. Existuje území, které by odpovídalo současně oběma podmínkám?
Datové vrstvy: Lesy, VodniPlochy
Výsledek: 2 832 583; ne

6.

Vytvořte společnou datovou vrstvu pro letiště a železniční stanice. Kolik objektů tato vrstva obsahuje?
Datové vrstvy: Letiste, ZeleznicniStanice
Výsledek: 1177

7.

Kolik procent z celkové výměry ČR činí uzemí, která jsou vzdálená od nejbližšího rybníku více než 25 km?
Datové vrstvy: Vodni Plochy, StatPolygon
Výsledek: 6,9%

8.

Jaká je výměra uzemí ČR (v km2), která leží dále než 5 km od nejbližší silnice a zároveň dále než 10 km od nejbližší železniční stanice? Na území kterých obcí leží největší z hledaných lokalit?
Datové vrstvy: Silnice_2015, ZeleznicniStanice, StatPolygon (AC)
Výsledek: 18,6 km2; Modrava

9.

Kolik procent území Jihočeského kraje tvoří vodní plochy?
Datové vrstvy: VodniPlochy, ObcePolygony (AC)
Výsledek: 1,73%

Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS1.