14GISS cv. 09

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Tvorba jednoduchého tematického kartografického výstupu

Základní pojmy

 • Map frame
 • Layout view
 • Kompoziční prvky
  • legenda
  • tiráž
  • měřítko
  • název mapy
  • mapové pole

Řešený problém

Nad mapou správního rozdělení České republiky vytvořte kartodiagram v měřítku 1 : 2 mil. na bázi okresního územního členění ČR. Kartogram bude zobrazovat počty lůžek v penzionech na 1000 obyv.

Potřebná data najdete na webu ČSÚ v záložce Databáze, registry – Veřejná databáze. Data z Veřejné databáze ČSÚ (VDB) lze po přípravě a úpravách exportovat do XLS formátu. Tabulky ve formátu XLS je třeba upravit tak, aby výsledná tabulka měla v záhlaví pouze jeden řádek (názvy sloupců). Data okresů budou uložena v následujících řádcích (77 okresů).


Úlohy k samostatnému řešení, honorované 1 bodem k zápočtovému testu

(Celkem max. 3 body / osoba)


1.

Jaká je průměrná nadmořská výška (v m) vodních nádrží v okresu Liberec (započítejte i částečně sem náležející)??
Datové vrstvy: VodniPlochy
Výsledek: ...

2.

Ve kterém okrese Ústeckého kraje je největší nezaměstnanost a kolik to je?
Datové vrstvy: Okresy, ObceBody
Výsledek: ...

3.

Najděte obec v ČR, kde je nejvyšší poměr mezi muži a ženami a kolik to je?
Datové vrstvy: ObceBody
Výsledek: ...

4.

Kolik katastrálních území spadá do okresu s kódem LAU1 'CZ0324' a jakou mají celkovou výměru (v km2)?
Datové vrstvy: KatastralniUzemiPolygony
Výsledek: ...

5.

V kolika případech se v kraji Vysočina shoduje název obce s názvem katastrálního území?
Datové vrstvy: KatastralniUzemiPolygony
Výsledek: ...

6.

Pro každý typ vodní plochy najděte nejvyšší nadmořskou výšku?
Datové vrstvy: VodniPlochy
Výsledek: ...

7.

Na kolika mapových listech Základní mapy 1:25 000 leží alespoň částečně okres Louny. Kolik mapových listů potom leží v tomto okresu celou svojí plochou?
Datové vrstvy: KladZakladnichMap, OkresyPolygon
Výsledek: ...

8.

Kolik železničních stanic leží v lese a zároveň jejich název začíná na první polovinu abecedy (písmena A až M)??
Datové vrstvy: Lesy, ZeleznicniStanice
Výsledek: ...

9.

Kolik obcí se dotýká alespoň jedním liniovým segmentem hranice okresu?
Datové vrstvy: OkresyPolygony, ObcePolygony
Výsledek: ...