Změny studijního plánu oborů G a H pro rok 2009-2010: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m (= Kartografie a GIS)
m (Inženýrská geodézie)
Řádek 56: Řádek 56:
 
| 2. || 154YSPG || 2+2, 4 || z,zk  ||  Stavebně průmyslová geodézie  || doc. Hánek, Ing. Janžurová
 
| 2. || 154YSPG || 2+2, 4 || z,zk  ||  Stavebně průmyslová geodézie  || doc. Hánek, Ing. Janžurová
 
|-
 
|-
| 2. || 154YMCG || 0+2, 2 || kz  ||  Microstation IG  || Ing. Štroner, Ing. Křemen
+
| *2. || 154YMCG || 0+2, 2 || kz  ||  Microstation IG  || Ing. Štroner, Ing. Křemen
 
|-
 
|-
| 2. || 154*** || 0+2, 2 || kz  ||  Microstation ve 3D  || Ing. Štroner, Ing. Křemen
+
| *2. || 154*** || 0+2, 2 || kz  ||  Microstation ve 3D  || Ing. Štroner, Ing. Křemen
 
|-
 
|-
| 2. || 154YSKM || 0+2, 2 || kz  ||  Statistické metody při kontrole staveb  || doc. Vorel
+
| *2. || 154YSKM || 0+2, 2 || kz  ||  Statistické metody při kontrole staveb  || doc. Vorel
 
|-
 
|-
| 2. || 154YPMG || 0+2, 2 || kz  ||  Podnikání a management  || doc. Vorel
+
| *2. || 154YPMG || 0+2, 2 || kz  ||  Podnikání a management  || doc. Vorel
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 19. 12. 2008, 16:30

Změny studijního plánu oboru G pro rok 2009-2010

Moduly na magisterském oboru G

Na magisterském oboru G nahradí moduly stávající povinně volitelné předměty

Technická geodézie

1. 151YPU1 0+2, 2 kz Pozemkové úpravy 1 Ing. Vlasák
1. 151xxx 3+3, 6 zk Vyrovnání účelových sítí Ing. Kubín, Ing. Soukup (nový předmět)
1. 151yxxx 0+2, 2 kz AutoCAD v geodézii Ing. Seidl (nový předmět)
2. 151YPU2 2+1, 3 z,zk Pozemkové úpravy 2 Ing. Vlasák
2. 101NMG 2+2, 6 z,zk Numerická matematika prof. Marek (společně s H)
Poznámky:
- nový předmět 151xxx Vyrovnání účelových sítí, nahradí dva zrušené předměty 151YVUS a 151YMB
*** kredity 10 + 9 davají potřebný součet 11+8

Teoretická geodézie

1. 152YGG 2+1, 3 z,zk Geofyzika a geodynamika doc. Zeman
1. 152YAD 2+0, 2 zk Astrodynamika prof. Kostelecký
1. 153OBP 2+2, 6 z,zk Objektové programování prof. Čepek
2. 152YFGT 2+0, 3 z,zk Fyzikální geodézie T1 dr. Holota
2. 152YKGT 2+0, 2 zk Kosmická geodézie T1 doc. Klokočník
2. 152GNSS 3+0, 5 zk Prakticke aplikace GNSS prof. Mervart (nový předmět)
*** 3 kredity navíc

Mapování, fotogrammetrie a DPZ

Kartografie a GIS

Inženýrská geodézie

1. 154YZAG 2+1, 4 kz Základy automatizace v IG prof. Pospíšil, Ing. Koska
1. 154YKM 2+2, 4 z,zk Kontrolní měření doc. Vorel
1. 154+++ 0+3, 3 kz Základy AutoCADu pro IG Ing. Štroner, Ing. Urban
2. 154YSPG 2+2, 4 z,zk Stavebně průmyslová geodézie doc. Hánek, Ing. Janžurová
*2. 154YMCG 0+2, 2 kz Microstation IG Ing. Štroner, Ing. Křemen
*2. 154*** 0+2, 2 kz Microstation ve 3D Ing. Štroner, Ing. Křemen
*2. 154YSKM 0+2, 2 kz Statistické metody při kontrole staveb doc. Vorel
*2. 154YPMG 0+2, 2 kz Podnikání a management doc. Vorel
Poznámky:
- V letním semestru si student může vybrat z předmětů označených hvězdičkou tak, aby měl celkem 8 kreditů. 154YSPG je v rámci modulu povinná.
- 154+++ : Nový předmět, návrh do Pedagogické rady předán 15.5.2008
- 154*** : Předmět schválený Pedagogickou radou (v zápise, jednání dne 26.9.2007, Pedagogická_rada_-_2007-09-26).
*** kredity navíc--> studenti mají možnost volby

Zrušené předměty

 • 151YVUS Vyrovnání účelových sítí - sloučeno do inovovaného předmětu Vyrovnání účelových sítí
 • 151YMB Programovací system Matlab - sloučeno do inovovaného předmětu Vyrovnání účelových sítí

Další změny

 • 153MAPG (změna názvu na "Mapování G" - vypuštěna pomlčka)
 • 153KANE (změna názvu na "Katastr nemovitostí G" - přidáno písmeno G)
 • 153TTKA (změna názvu na "Topografická a tematická kartografie G" - přidáno písmeno G)
 • 153YFDH (změna názvu na "Fotogrammetrická dokumentace historických objektů" - překlep v BK, chybělo jedno "m")

doplnit návaznosti

 • 153DIK (Digitální kartografie, modulový) návaznost na 153TTKA Topografická a tematická kartografie G

Změny studijního plánu oboru H pro rok 2009-2010

Povinně volitelné předměty

Na oboru H si mohou zapisovat povinně volitelné předměty podle seznamu uvedeného v Bílé knize, krom toho si mohou jako povinně volitelné předměty zapisovat o povinné předměty z oboru G (příklad: 153FTG2 Fotogrammetrie 2).

Další změny

 • 128INSS (Informační systémy - S, 7. semestr, změna dotace na "1+2, 4kr, z,zk" aby odpovídala dotaci na oboru S)
 • 153MAPH (změna názvu na "Mapování H" - vypuštěna pomlčka)
 • 153KANH (změna názvu na "Katastr nemovitostí H" - vypuštěna pomlčka)
 • 102YF2 (povinně volitelný, Fyzika 2H, 0+2, 2kr, z), změna vypsání pouze na "zimní semestr"
 • 102YFYS (povinně volitelný, Fyzikální seminář, 0+2, 2kr, z), změna vypsání pouze na "letní semestr"
 • zrušit 102YMF (povinně volitelný, Moderní fyzika, 2+0, 3kr, zk), plně nahrazeno již vypsaným předmětem 102YLMF (povinně volitelný, Lasery a moderní fyzika, 2+1, 3kr, z,zk)
 • 128PGC (Počítačová grafika a CAD 1, povinně volitelný, změna vypsání na "letní semestr", aby odpovídalo oboru S)
 • 128POS (Počítačové sítě, povinně volitelný, změna vypsání na "letní semestr", aby odpovídalo oboru S)
 • 128SYAS (Systémová analýza a syntéza, povinně volitelný, změna vypsání na "letní semestr", aby odpovídalo oboru S)
 • 128UMN (Umělá inteligence, povinně volitelný, změna vypsání na "letní semestr", aby odpovídalo oboru S)
 • zrušit 128YPOV (povinně volitelný, Praktika z operačního výzkumu, 1+2, 4kr, z,zk) a nahradit 128POVS (Praktika z operačního výzkumu, 1+2, 4kr, kz) vyučovaným na oboru S (zimní sem.)
 • zrušit 128YPRR (povinně volitelný, Projektové řízení a řízení projektů, 2+2, 5kr, z,zk) a nahradit 128PRR (Projektové řízení a řízení projektů, 1+2, 4kr, z,zk) vyučovaným na oboru S (letní sem.)
 • 151YAGI (změna názvu na "Aplikační GIS (MISYS)" - překlep v BK, původně MYSIS)
 • 151PSM (Programovací systém Matlab, povinně volitelný, změna vypsání na "zimní semestr", aby odpovídalo oboru G)
 • 151YAGI (povinně volitelný, Aplikační GIS (MISYS), 0+2, 2kr, kz) vypsat pouze na "zimní semestr"
 • 151YDMT (povinně volitelný, DMT (Atlas), 0+2, 2kr, kz) vypsat pouze na "zimní semestr"
 • 151YPTG (povinně volitelný, Aplikační GIS (MISYS), 1+2, 3kr, z,zk) vypsat pouze na "letní semestr"
 • 151YPOM (povinně volitelný, Pozemkový management, 2+2, 4kr, z,zk) vypsat pouze na "zimní semestr", přesunout z bakalářských do kategorie "Magisterských povinně volitelných předmětů na oboru H"
 • 151PUZ (Pozemkové úpravy, povinně volitelný, 2+1, 4kr, z,zk) odlišit od předmětu vyučovaného na oboru Z, tedy "vytvořit nový předmět 151xxxx (Pozemkové úpravy H, povinně volitelný, 2+1, 4kr, z,zk) vypisovaný oba semestry"
 • do nabídky povinně volitelných předmětů zařadit předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman)
 • 142YHTS (povinně volitelný, Hydrotechnické stavby, 2+2, 4kr, z,zk) vypsat pouze na "zimní semestr"
 • 152YNAS (povinně volitelný, Navigační systémy, 2+1, 3kr, z,zk) vypsat pouze na "letní semestr"
 • 151YNPM (povinně volitelný, Nástroje pozemkového managementu v ČR, 2+2, 4kr, z,zk) vypsat pouze na "letní semestr"
 • zrušit 151YUGS (povinně volitelný, Účelové geodetické sítě, 1+2, 3kr, z,zk), nahradit předmětem 151YVUS (povinně volitelný, Vyrovnání účelových sítí, 1+2, 3kr, zk)
 • zrušit 152YFYG (povinně volitelný, Fyzikální geodézie, 2+2, 5kr, z,zk), protože bude možné si zapsat 152FYG
 • zrušit 152YING (povinně volitelný, Inženýrská geodézie 2, 2+2, 4kr, z,zk), protože bude možné si zapsat 154ING2
 • 153YGES (změna názvu na "Geostatistika" - překlep v BK, původně Geostatika)
 • 153YTDP (povinně volitelný, Technologie dokumentace památkových objektů, 2+2, 4kr, z,zk), změna vypsání pouze na "letní sem."
 • 153YDIH (povinně volitelný, Digitální fotogrammetrie H, 2+2, 4kr, z,zk), změna vypsání pouze na "zimní sem."
 • 154YPGH (povinně volitelný, Praktika z inženýrské geodézie H, 1+2, 3kr, z,zk) vypsat pouze na "zimní semestr"

doplnit návaznosti

 • 153PJIN (Projekt - Informatika, 4. semestr) návaznost na 153PGC (Programovací jazyk C++, 3. semestr)
 • 153DIK (Digitální kartografie, povinně volitelný) návaznost na 153TTKH Topografická a tematická kartografie H
 • 154YPGH (Praktika z inženýrské geodézie H, povinně volitelný) návaznost na 154IGH Inženýrská geodézie 1

Změny studijního plánu pro oba obory G a H pro rok 2009-2010

 • povinně volitelný předmět bakalářského oboru G 153ISZK (Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR) přeřadit jako povinně volitelný předmět magisterského studia pro oba obory G a H. Jinak beze změn.


doplnit návaznosti

 • 153PGC (Programovací jazyk C++, 3. semestr) návaznost na 153DASY (Databázové systémy, 2. semestr)