Prof. Ing. Dr. František Köhler

Z GeoWikiCZ
Verze z 26. 3. 2011, 22:36, kterou vytvořil Stroner (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: thumb|left|Obr. 1 {{Historické dokumenty|František Köhler (1876 - 1919)|Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.|, 2011}} [[Image:horsky_obr_2.jpg|th...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Obr. 1

František Köhler (1876 - 1919)

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., 2011


Obr. 2

zachována čestná památka a aby mezi jmény našich vynikajících geodetů jméno Horský nikdy nechybělo."

Literatura

[1] HÁNEK, P., JANŽUROVÁ, I.: Pražská výuka důlního měřictví. 9. Důlněměřická konference Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Bystřice nad Pernštejnem, Společnost důlních měřičů a geologů (SDMG) 2002, sborník anotací s. 27-28, referát na CD-ROM. [2] Učební programy ČVŠT pro roky 1895/96 až 1917/18. Praha, Archiv ČVUT v Praze.

[3] HÁNEK, P.: Ke 140. výročí narození rektora Josefa Petříka. Pražská technika, 2006, č. 2, s. 36-38.

[4] MAJER, J.: Hornictví. In: JÍLEK, F. (editor): Studie o technice v českých zemích 1800-1918. II. díl. Praha, Národní technické muzeum 1984, s. 109-168.

[5] HÁNEK, P., ŠVEJDA, A.: Důlní teodolit DUPLEX firmy J. a J. Frič. II. Konference Měřické přístroje a výpočetní technika - historie a současnost. Ostrava, SDMG 1993, s. 35-39.

[6] Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen (ÖZfBH), zal. 1852. Technická knihovna v Praze, č. LII.

[7] MAJER, J.: Z dějin Vysoké školy báňské v Příbrami. Symposium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 1984.

[8] Soubor dokumentů k přísné zkoušce doktorské F. Köhlera z roku 1905. Praha, Archiv ČVUT v Praze.

[9] -th-: Ing. Dr. Techn. Frt. Köhler. Sborník České společnosti zeměvědné (SČSZ), XXVI, rubrika Úmrtí, s. 91-92. Praha, Knihtiskárna B. Stýbla 1920.

[10] KÖHLER, F.: Měření základny u Postupími přístrojem Brunnerovým. Disertační práce, ČVŠT v Praze 1905. Archiv ČVUT v Praze.

[11] THEURER, J.: Památník Vysoké školy báňské za léta od 1899 do 1924. Příbram 1924.

[12] KÖHLER, F.: Neuerungen bei markscheiderischen Instrumenten. Montanistische Runschau 1916, č. 6, 4 s.

[13] KÖHLER, F.: Markscheidewesen auf der Brüsseler Weltausstelung im Jahre 1910. ÖZfBH 59, 1911, č. 24-27, 14 s.

[14] KÖHLER, F.: Generalmajor d. R. Dr. Robert Daublebsky von Sterneck. Zeitschrift für Vermessungswesen (ZfV) 40, 1911, č. 22, s. 597-611.

[15] KÖHLER, F.: Der selbstschreibende Anschlußpendel. ÖZfBH 61, 1913, č. 46, s. 655 a další, č. 48, s. 690 a další.

[16] KÖHLER, F.: Eine neue Methode zur Längenmessung und zwar Präzisions-, gewöhnlichen und flüchtigen Messung der Polygonseiten des untertätigen Grubenzuges. ÖZfBH 60, 1912, č. 26-30, 32-35 a 37, 35 s.

[17] KÖHLER, F.: Nová methoda měření základen pro trigonometrické sítě katastrálné, městské a hornické, jakož i k měření polygonových stran. Praha, Česká matice technická 1914.

[18] KÖHLER, F.: Eine neue Methode zur Messung der Grundlinien für Katastral-, Stadtund bergmännische Dreiecknetze und zur Messung der Seiten eines Polygonzuges. Zvf 43, 1914, č. 2, s. 33-51, č. 3, s. 57-82.

[19] KÖHLER, F.: Geodätische Untersuchungen über die tektonischen Bewegungen auf der Erlagerstätte von Přibram. ÖZfBH 61, 1913, č. 16-19, 16 s.

[20] KÖHLER, F.: Geodätische Untersuchungen über die tektonischen Bewegungen auf der Erlagerstätte von Přibram. ÖZfBH 62, 1914, č. 48-49 a 52, 26 s.

[21] HÁNEK, P. - JANŽUROVÁ, I.: Rektor František Köhler a jeho doba. Sborník XIV. konference SDMG. Ostrava, SDMG, 2007, s. 59-66.