155TG3 Teoretická geodézie 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 10: Řádek 10:
  
 
==Přednášky==
 
==Přednášky==
Přednášky probíhají ve čtvrtek v místnosti C208 od 8:00 do 9:40.
+
Přednášky probíhají ve čtvrtek v místnosti <span style="color:#ff0000"> B975 </span> od 8:00 do 9:40.
 
 
<span style="color:#ff0000">
 
VÝMĚNA PŘEDNÁŠEK TG3 a XKKM:
 
</span>
 
 
 
<span style="color:#ff0000">
 
10.10. se přednáška TG3 nekoná, místo ní máte předmět XKKM (8-10 a též standardně 10-12).
 
</span>
 
 
 
<span style="color:#ff0000">
 
17.10. budou dvě přednášky TG3 (8-10 a 10-12) v B975, nekoná se XKKM.
 
</span>
 
  
 
'''Přednášející:'''
 
'''Přednášející:'''

Verze z 17. 10. 2019, 16:41

Anotace

Vektorový a skalární popis gravitačního pole. Vlastnosti gravitačního potenciálu a jeho derivací pro základní tělesa. Popis tíhového pole Země. Normální tíhové pole zemského tělesa. Aproximace tvaru Země jako geoidu nebo hladinového elipsoidu. Stokesovo a Moloděnského řešení tvaru Země. Důsledky těchto postupů pro geodézii (geoid, kvazigeoid, výšky). Konstrukce a modely (kvazi)geoidu. Fyzikální principy a technologie měření tíhového zrychlení.

Doporučená literatura
Zeman A.: Fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2010.
Zeman A.: Fyzikální geodézie. Teorie výšek a výškové systémy. Doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT 2008.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Vydavatelství ČVUT 2007.
Heiskanen W.A., Moritz H.: Physical geodesy, W.H. Freeman and Company, 1967.
Hofmann-Wellenhof B., Moritz H.: Physical geodesy. SpringerWienNewYork, 2006 (ve formátu pdf zde).

Přednášky

Přednášky probíhají ve čtvrtek v místnosti B975 od 8:00 do 9:40.

Přednášející:

Ing. Jan Holešovský

Přehled probíraných témat:

 • Newtonův gravitační zákon. Gravitační pole a jeho vektorový a skalární popis.
 • Vlastnosti gravitačního potenciálu a jeho derivací. Gravitační potenciál základních těles.
 • Aplikace vlastností gravitačního potenciálu a jeho derivací – přímá a nepřímá gravimetrická úloha.
 • Gravitační potenciál Země. Kulové a sférické funkce. Stokesovy koeficienty sféricko-harmonického rozvoje gravitačního potenciálu Země.
 • Pole odstředivé síly zemské rotace. Tíhové pole Země, hladinové plochy. Brunsův teorém. Geoid. Časové změny tíhového pole Země.
 • Normální tíhové pole Země. Sféroidy, hladinový elipsoid. Normální tíhový potenciál, normální tíhové zrychlení. Geodetický referenční systém GRS80.
 • Anomální tíhové pole. Základní rovnice fyzikální geodézie. Stokesovo řešení tvaru Země.
 • Tíhové redukce a jejich vlastnosti.
 • Tížnicové odchylky na povrchu geoidu. Vening-Meineszova integrální rovnice.
 • Moloděnského řešení tvaru Země. Moloděnského normální výšky a ortometrické výšky. Kvazigeoid. Globální a lokální tvar (kvazi)geoidu. Modely (kvazi)geoidu.
 • Měření tíhového zrychlení – balistické a kyvadlové metody.
 • Měření tíhového zrychlení – relativní metody (statické a supravodivé). Tíhové soustavy.

Cvičení

Termíny cvičení:

 • úterý 10:00 - 11:40 v B979, kruh 60, cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a
 • čtvrtek 15:00 - 16:40 v B974, kruh 59, cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Datum (út/čt) Program Zadání Odevzdání Test
24.9./26.9. Ú1 Gravimetrické měření/výklad Ú1
1.10./3.10. Ú2 Přímá a obrácená gravimetrická úloha Ú2
8.10./10.10. PGÚ + OGÚ (doplnění)
15.10./17.10. doplňující téma k přednáškám - gravitační pole homogenní koule Ú1
22.10./24.10. doplňující téma k přednáškám - LPF, sférické funkce
29.10./31.10. test Ú2 T1,2
5.11./----- cvičení odpadá (rozvrhový pátek)
12.11./7.11. Ú3 Normální tíhové pole Ú3
19.11./14.11. Normální tíhové pole
26.11./21.11. Ú4 Lokální geoid, test Ú4 Ú3 T3
3.12./28.11. Lokální geoid
------/5.12. samostatné zpracování
10.12./12.12. Ú5 Normální výšky Ú5
17.12./19.12. test Ú4,Ú5 T4

Cvičení se konají v každém týdnu (není-li uvedeno jinak), účast na cvičeních je povinná. Cvičení, která nemají uvedenu náplň, jsou věnována samostatnému zpracování úloh, konzultacím, popř. bude jejich náplň uvedena průběžně. Na cvičení, na nichž se zadává nová úloha, se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou uznané úlohy a úspěšně splněné všechny zápočtové testy, jejichž obsahem je jak teorie dané problematiky, tak i přehled o prováděných výpočtech v řešených úlohách.

Obsah zápočtových testů:

 • T1,2: Měření tíhového zrychlení, gravimetry. PGÚ + OGÚ, gravitační pole.
 • T3: Normální tíhové pole. Sféroidy, hladinová koule, hladinový elipsoid.
 • T4: Anomální tíhové pole. Stokesův integrál - určení tvaru Země (geoidu). Globální a lokální geoid.

Zadání úloh

 1. Gravimetrické měření
 2. Přímá a obrácená gravimetrická úloha
 3. Hladinové plochy normálního tíhového pole
 4. Výpočet lokálního geoidu pro body na území ČR
 5. Výpočet normálních výšek

Obsah úloh

Úlohy musí obsahovat následující části:

 • titulní strana (ke stažení zde);
 • numerické zadání;
 • postup řešení všech dílčích částí úlohy (přehledný jednoznačně rekonstruovatelný postup s uvedením všech důležitých parametrů výpočtu, popř. s uvedením výpočetních vztahů a použitou symbolikou);
 • přehled všech výsledků, evtl. včetně významných mezivýsledků;
 • závěr (obsahuje komentář dosažených výsledků, evtl. též porovnání vypočtených hodnot);
 • přílohy (je-li třeba).

Zdrojový kód výpočetního skriptu nemůže být náhradou postupu; jste-li autorem vlastního skriptu, je možné jej přiložit na konec zprávy ve formě přílohy. Používáte-li ve zprávě odkaz na vztahy či jiné další informace převzaté z jiných zdrojů, je tak nutno provést se všemi formálními náležitostmi citace.

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich opakované nedodržování povede k neudělení zápočtu.

Úlohy odevzdávejte v tištěné podobě (měření - úloha 1); výpočetní úlohy (úlohy 2,3,4,5) je možno odevzdat elektronicky namísto formy tištěné.

V elektronické podobě úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG3 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG3/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl2 úl3 úl4 úl5
1 Beliančinová Denisa
2 Brezničanová Adriana
3 Děkanová Lucie
4 Fogl Lukáš
5 Formánek Zbyněk
6 Frommeltová Eva
7 Hnilicová Lucie
8 Hudeček Martin
9 Juhár David
10 Kouba Martin
11 Kulhavý Adam
12 Kýhos Martin
13 Lauwereys Tomáš
14 Münzberger Josef
15 Myslivec Jan
16 Nedbalová Tereza
17 Papežová Eliška
18 Pártlová Lucie
19 Petrilla Peter
20 Pudil Josef
21 Štuiber Jan
22 Talapková Monika
23 Usik Svetlana
24 Vaňková Zuzana
25 Vynikal Jakub
26 Zeman Jaroslav
27 Zíma Michal

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána