154YSPG Stavebně průmyslová geodézie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (Nová stránka: {{Speciální_geodézie}} ==Anotace== Cílem předmětu je prohloubení znalostí inženýrské geodézie o speciální aplikace v hraničních oborech inženýrského stavitelství,...)
 
m
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Speciální_geodézie}}
 
{{Speciální_geodézie}}
 +
Úplné a akutální informace viz [http://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/geodezie/yspg.html stránky tohoto předmětu] na oficiálních stránkách [http://k154.fsv.cvut.cz/ katedry speciální geodézie].
 
==Anotace==
 
==Anotace==
 
Cílem předmětu je prohloubení znalostí inženýrské geodézie o speciální aplikace v hraničních oborech inženýrského stavitelství, architektury a památkové péče, ochrany a tvorby krajiny, dopravního stavitelství, průmyslové a strojírenské výroby.
 
Cílem předmětu je prohloubení znalostí inženýrské geodézie o speciální aplikace v hraničních oborech inženýrského stavitelství, architektury a památkové péče, ochrany a tvorby krajiny, dopravního stavitelství, průmyslové a strojírenské výroby.

Aktuální verze z 24. 2. 2009, 13:07

Úplné a akutální informace viz stránky tohoto předmětu na oficiálních stránkách katedry speciální geodézie.

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení znalostí inženýrské geodézie o speciální aplikace v hraničních oborech inženýrského stavitelství, architektury a památkové péče, ochrany a tvorby krajiny, dopravního stavitelství, průmyslové a strojírenské výroby.

Doporučená literatura
  1. http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hanek/K154 .
  2. Hánek P., Janžurová I.: Texty k předmětu. (Skenované množené kapitoly.) Praha, ČVUT 2006.
  3. Drastík F.: Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem. Ostrava, Montanex 1996.
  4. ČSN podle probíraných témat.

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

Témata přednášek

  1. Měření památkových objektů. Základní terminologie, tvarosloví, způsoby měření, použití digitální průsekové fotogrammetrie a laserových scanerů.
  2. Železniční geodezie. Základní pojmy, geometrická poloha koleje, podklady pro vytyčování a rekonstrukce, rektifikace železničních křivek.
  3. Měření v průmyslu. Soustava tolerancí ISO. Systémy průmyslových měření blízkých cílů: teodolitové (MTS na principu protínání, STS prostorová polární metoda), fotogrammetrické (průseková metoda a umělý stereoefekt), neteodolitové (laserové trackery a profiléry). Otázky přesnosti. Souřadnicové měřicí stroje.
  4. Inženýrská měření. Digitální nivelační přístroje, laserové vytyčovací přístroje, laserová triangulace staveniště. Prostorová geometrie lanovek, komínů, stožárů, jeřábových drah. Posuny, poklesy. Určení svislosti stěn vysokých objektů (provažovačem, protínáním, teodolitem, 3D polární metodou).
  5. Vodohospodářství. Bodová pole. Zásady vytyčování a kontrolního měření vodohospodářských děl. Automatizované systémy pokládky potrubí.

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a jsou blokována:

Měření památkového objektu, vyhotovení dokumentace 1:100.
Zaměření a dokumentace prostorové polohy osy továrního komínu.
Určení svislosti stavebního objektu.
Zaměření a rektifikace železničního oblouku s přechodnicí na trati normálního rozchodu.

Podmínky pro získání zápočtu

Podmínky pro získání zápočtu: jsou na uvedených stránkách, týkají se zejména aktivní účasti na výuce a nezávislého zpracování výsledků a technické zprávy.