154LSK Laserové skenování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 12: Řádek 12:
 
'''Přednášející:''' Ing. Martin Štroner, Ph.D.
 
'''Přednášející:''' Ing. Martin Štroner, Ph.D.
  
 +
'''Témata přednášek'''
 
#Teorie fungování terestrických skenovacích systémů. Fyzikální principy skenovacích systémů. Bezpečnost práce.
 
#Teorie fungování terestrických skenovacích systémů. Fyzikální principy skenovacích systémů. Bezpečnost práce.
 
#Postup měření a zpracování naměřených dat. Matematické metody.
 
#Postup měření a zpracování naměřených dat. Matematické metody.

Verze z 21. 4. 2008, 16:01

Anotace

Předmět je určen pro studenty zajímající se o nové technologie digitálního sběru prostorových dat. Hlavními tématickými okruhy jsou : principy a teorie činnosti laserových skenovacích systémů, základní typy laserových skenerů, vlivy působící na přesnost měření, obecný postup zpracování měření ( zpracování mračna bodů), přehled vybraných laserových skenovacích systémů, praktické využití ve stavebnictví a příbuzných oborech, ekonomické přínosy, bezpečnost práce.

Doporučená literatura
 1. KAŠPAR, M. - POSPÍŠIL, J. - ŠTRONER, M. - KŘEMEN, T. - TEJKAL, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Vega s.r.o., Hradec Králové 2003, 111 s, ISBN 80-900860-3-9.
 2. Doplňková literatura bude uvedena na přednáškách a cvičeních.

Přednášky

Přednášející: Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Témata přednášek

 1. Teorie fungování terestrických skenovacích systémů. Fyzikální principy skenovacích systémů. Bezpečnost práce.
 2. Postup měření a zpracování naměřených dat. Matematické metody.
 3. Úvod do rekonstrukce povrchů.
 4. Přehled terestrických skenovacích systémů.
 5. Letecké laserové skenování.
 6. Aplikace terestrických systémů. Ekonomické přínosy.
 7. Zápočtový test

Cvičení

 1. Úvod.
 2. Měření pro semestrální práci s polovinou studentů.
 3. Měření pro semestrální práci s polovinou studentů.
 4. Cvičení formou konzultace či měření k semestrální práci.
 5. Cvičení formou konzultace či měření k semestrální práci.
 6. Cvičení formou konzultace či měření k semestrální práci.
 7. Odevzdání semestrální práce.

Podmínky pro získání zápočtu

 • Absolvování cvičení.
 • Odevzdání semestrální práce.
 • Úspěšné napsání zápočtového testu.

Semestrální práce

- cca 5 až 10 stran formátu A4

Osnova

 1. Zadání.
 2. Postup měření.
 3. Popis zpracování.
 4. Prezentace výsledků.
 5. Závěr
 6. Přílohy (v digitální podobě soubory měření atd.)

Akademický rok 2008-2009

Prezentace k přednáškám jsou průběžně umisťovány na této adrese.