Qt cvičení - rozvoj funkce sinus

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Napište interaktivní GUI aplikaci, která pro zadaný argument počítá jednotlivé kroky rozvoje funkce sinus pro zadaný argument v bodě nula.

Qt-rozvoj fce sinus.png

Třída MainWindow definuje privátní atributy x, y, n, c, s viz jejich popis v komentářích.

class MainWindow : public QMainWindow
{
  Q_OBJECT

public:
  MainWindow(QWidget *parent = 0);
  ~MainWindow();

private:
  Ui::MainWindow *ui;
  double x;  // argument
  double y;  // spravna hodnota
  int  n;  // index
  double c;  // clen
  double s;  // castecny soucet

private slots:
  void on_pushButton_clicked();
  void on_lineEdit_x_textChanged(QString );
};

Konstruktor explicitně maže obsah widgetů Label, které jsou používány pro výstup údajů.

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
  : QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);

  ui->label_sin  ->clear();
  ui->label_n   ->clear();
  ui->label_clen ->clear();
  ui->label_soucet->clear();
  ui->label_chyba ->clear();
}

Při změně widgetu LineEdit (zadání argumentu x) jsou nastaveny hodnoty interních atributů (slot reagující na signál text changed).

void MainWindow::on_lineEdit_x_textChanged(QString )
{
  x = ui->lineEdit_x->text().toDouble();
  y = std::sin(x);
  ui->label_sin->setText("sin(x) = " + QString::number(y));

  n = 1;  // index
  c = x;  // prvni clen
  s = x;  // castecny soucet

  ui->label_n   ->setText(QString::number(n));
  ui->label_clen ->setText(QString::number(c));
  ui->label_soucet->setText(QString::number(s));
  ui->label_chyba ->setText(QString::number(s-y));
}

Výpočet dalšího členu rozvoje (a zobrazení průběžného stavu) se provádí ve slotu vždy po stisknutí tlačítka Další. Hodnota členu rozvoje se přitom počítá z předchozího členu rozvoje (tj. nikdy například nepočítáme explicitně faktoriály nebo mocniny).

void MainWindow::on_pushButton_clicked()
{
  c /= (n+1)*(n+2);
  n += 2;
  c *= -x*x;
  s += c;

  ui->label_n   ->setText(QString::number(n));
  ui->label_clen ->setText(QString::number(c));
  ui->label_soucet->setText(QString::number(s));
  ui->label_chyba ->setText(QString::number(s-y));
}

Příklady funkcí pro výpočet funkční hodnoty rozvojem viz příklady 6, 7, 8 a 9.