Katedra speciální geodézie

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Vedoucí katedry

Doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Oficiální stránky katedry na fakultním WWW serveru

Předměty

Diplomové práce na oboru Geodézie a kartografie

Stránky udržované katedrou