Bash

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bash je shell, tj. příkazový interpret, který je součástí operačního systému GNU. Ve skriptech v jazyce bash označuje výraz $0 adresář a jméno skriptu. Pro získání adresáře ze kterého byl skript spuštěn slouží příkaz dirname $0, pro získání jména skriptu bez adresáře basename $0.

Ukázky a příklady

Dávkový editor sed

Odstranění mezer na konci řádků.

sed -i -e 's/[[:space:]]*$//' soubor(y)

Příkazy find, sed, grep, case, echo a cmp

Bash skript pro porovnání dvou adresářů s ošetřením jmen souborů obsahujících mezery, odfiltrováním skrytých souborů a rotující vrtulkou jako indikátorem průběhu zpracování (ukázka použití příkazu case).

#!/bin/bash

SRC=amonit-2009-04-29
TRG=amonit-CD

FILES=$(cd $SRC && find -type f | sed s/\ /?/g | grep -v /\\. )

c=-
for i in $FILES
do
  case $c in 
  -)
  c=\\
  ;;
  \\)
  c=\|
  ;;
  \|)
  c=/
  ;;
  /)
  c=-
  ;;
  esac
  echo -en "\b$c"

  cmp -l $SRC/$i $TRG/$i
done

Příkazy for, if, find, grep, md5sum, awk, cmp a sqlite3

Skript prohledá zadné akresáře a vytvoří seznam duplicitní souborů, tj. identických souborů nacházejících se v různých adresářích. Implicitně hledá duplicity v běžném adresáři. Pro všechny nalezené soubory nejprve skript vypočítá jejich kontrolní součty (md5sum), v databázi sqlite je agreguje, soubory se stejnými md5 součty porovná příkazem cmp a vytvoří jejich seznam.

Soubory se jmény obsahujícími mezery a znaky ( a soubory v adresarich cvs jsou ignorovány.

#!/bin/bash

LIST="/tmp/$$-duplicate-files"
rm -f $LIST.*

if [ "$1" == "" ]; then
DIRS=.
else
DIRS="$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9"
fi


cat <<EOF >$LIST.awk
{ print "INSERT INTO df VALUES ('" \$1 "', '" \$2 "');" }
EOF

sqlite3 $LIST.db "CREATE TABLE df (md5 char(32), file text)";

for d in $DIRS
do
  for f in $(find $d -type f | grep -v "\ " | grep -v "(" | grep -v \/CVS\/ )
  do
    md5sum $f | awk -f $LIST.awk | sqlite3 $LIST.db
  done
done


cat <<EOF > $LIST.sql
DELETE FROM df WHERE md5 IN 
  (SELECT md5
   FROM df
   GROUP BY md5
  HAVING count(file) = 1);

SELECT a.file, b.file
 FROM df AS a
    JOIN 
    df AS b 
    ON a.md5 = b.md5 AND a.file < b.file
 ORDER BY a.file;
EOF

cat <<EOF > $LIST.awk
{print "if cmp -s " \$1 " " \$2 " ; then echo cmp " \$1 " " \$2 "; fi" }
EOF

sqlite3 $LIST.db < $LIST.sql | awk -F \| -f $LIST.awk | bash

rm -f $LIST.*

Úklid pracovních adresářů (case, if, find, xargs)

Skript provádí úklid pracovních adresářů, může být pravidelně spouštěn v cronu (na serveru) nebo při startu systému (na osobním počítači). Soubory a adresářě starší než jeden týden přesouvá do adresáře .null, kde jsou smazány po dvou měsících.

#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     uklid
# Required-Start:  $remote_fs $syslog
# Required-Stop:   $remote_fs $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: Uklid pracovniho adresare
# Description:    This file should be placed in /etc/init.d
#          1) cp uklid /etc/init.d
#          2) update-rc.d uklid defaults
#
### END INIT INFO
#
#

case "$1" in
 start)
  echo "Starting script uklid "

   # uklid pracovniho adresare
   # -----------------------------------------------------------

   NULL=/home/cepek/.null
   if ! test -d $NULL; then mkdir $NULL; fi
    
   if ! test -d $NULL/`date -I` ; then
     mkdir  $NULL/`date -I`
   fi
    
   WORKDIR="/home/cepek/work"
   touch    $WORKDIR   
   for WORK in $WORKDIR
   do

    if [ "xxx`find $WORK -maxdepth 1 -mtime +6 -print0`xxx" != "xxxxxx" ]; 
    then 
    find $WORK -maxdepth 1 -mtime +6 -print0 | xargs -0 mv -v -t $NULL/`date -I`;
    fi
    
   done

   find $NULL -maxdepth 1 -mtime +60 -print0 | xargs -0 rm -rfv
  ;;
 stop)
  echo "Stopping script uklid"

  ;;
 *)
  echo "Usage: /etc/init.d/uklid {start|stop}"
  exit 1
  ;;
esac

exit 0

Porovnání souborů ze dvou adresářů (find, grep, sed, diff)

Jména prohledávaných adresářů jsou uvedena explicitně, mohou být pochopitelně nahrazena pozičními parametry $1 a $2. Znak % je v příkazu sed použit proto, aby nekolidoval s oddělovačem jmen souborů a adresářů /.

#!/bin/bash

TRG=gama
SRC=~/GNU/ro-gama

for i in $(find $SRC -type f | grep -v CVS | sed s%$SRC%%)
do
  diff $SRC/$i $TRG/$i
done

Výpočet kontrolních součtů pro soubory s mezerami (find, args, md5sum)

Příkazem find vyhledáme v zadaném adresáři všechny soubory a vypočteme pro ně kontrolní součty. Protože soubory mohou obsahovat mezery (a případně další bílé znaky) použijeme parametr -print0, který na výstupu místo konce řádku LF používá znak NULL. Následné zpracování zajistí program xargs.

find adresář -type f -print0 | xargs -0 md5sum

Externí odkazy