155TG4 Teoretická geodézie 4

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155TG4)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Astronomické souřadnicové soustavy. Keplerovský a rušený pohyb družic. Nauka o čase. Precese a nutace. Jevy aberačního typu. Pozorovací metody kosmické geodézie. Geodetické družice. Dynamická metoda kosmické geodézie. Prostorové souřadnicové soustavy. Aplikace na určování parametrů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE).

Doporučená literatura

Ucelený výklad (a další informace) k většině probrané látky poskytují skripta (obojí v elektronické podobě zde):

 • Kostelecký J.: Úvod do kosmické geodézie (je to 3. kapitola skript Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.)
 • Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.

Přednášky

Přednášky probíhají v úterý v místnosti C221 od 14:00 do 15:40.

Přednášející: Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D., B922, <ales.bezdek@fsv.cvut.cz>

Materiály k přednáškám (pdf): Prezentace k vytisknutí bude k dispozici ke stažení nejméně večer před přednáškou: zde

Přehled probíraných témat:

 • Úvod do kosmické geodézie
Erathosthenes; zemské zploštění
 • Souřadnicové soustavy
soustava obzorníková, rovníková Sr1/Sr2, ekliptikální; denní pohyb hvězd
 • Měření času
čas rotační, dynamický, atomový; zpomalování rotace Země
 • Dynamika pohybu umělých družic
keplerovský pohyb; poruchové síly; slunečně-synchronní dráhy; negravitační poruchové síly; kosmické počasí
 • Globální referenční systémy
rotace Země (precese, nutace, pohyb pólu); referenční soustava nebeská/terestrická
 • Techniky kosmické geodézie
VLBI, SLR/LLR, DORIS, GNSS, družicová altimetrie; realizace ICRS/ITRS/ETRS
 • Obrácená úloha družicové geodézie
geometrická/dynamická metoda; globální modely gravitačního pole; gravitační pole z inverze GPS poloh družice
 • Družicové geodetické mise
geodetické družice; gravimetrické mise CHAMP, GRACE, GOCE; časově proměnné gravitační pole a jeho aplikace

Cvičení

Termíny cvičení

 • úterý 8:00 - 9:40 v B974, kruh 59; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a
 • úterý 10:00 - 11:40 v B976, kruh 60; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu.

Datum Náplň cvičení Zadání Odevzdání Test
19.2. Astronomické souřadnicové soustavy.
26.2. Ú1: Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami. Ú1
5.3. Denní pohyb hvězd.
12.3. Ú2: Denní pohyb kosmických těles. Ú2 Ú1
19.3. Časomíra.
26.3. Ú3: Určení astronomické orientace z měření na Slunce. 1.test. Ú3 Ú2 T1
2.4.
9.4. Ú4: Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek. 2.test. Ú4 T2
16.4. ICRS a ITRS, transformace mezi nimi.
23.4. Ú5: Průběh geoidu z altimetrických měření. Ú5 Ú4
30.4. 3.test. T3
7.5. Ú5
14.5. cvičení se nekoná - výuková středa Ú3

Cvičení se konají v každém týdnu (není-li uvedeno jinak), účast na cvičeních je povinná. Cvičení, která nemají uvedenu náplň, jsou věnována měření, samostatnému zpracování úloh, konzultacím, opravám testů, popř. bude jejich náplň uvedena průběžně. Na cvičení, na nichž se zadává nová úloha, se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou včas odevzdané a uznané úlohy a úspěšně splněné všechny zápočtové testy.

Obsah zápočtových testů:

 • T1: Astronomické souřadnicové soustavy a transformace mezi nimi. Denní pohyb kosmických těles.

Příklady na procvičování denního pohybu.

Výsledky výpočetních příkladů 20 - 22 z procvičování denního pohybu.

 • T2: Časy. Měření na Slunce.
 • T3: ICRS, ITRS a transformace mezi nimi. Tektonika zemských desek.

Zadání úloh

 1. Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami
 2. Denní pohyb kosmických těles
 3. Určení astronomické orientace z měření na Slunce
 4. Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek
 5. Průběh geoidu z altimetrických měření


Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržování může být důvodem pro neudělení zápočtu. Úlohy můžete odevzdávat buď v tištěné nebo elektronické podobě. V elektronické podobě úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG4 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Stav úloh

č.zadání student(ka) Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Ú5
1 Bouček Tomáš
2 Boukal Richard
3 Brzobohatý Jindřich
4 Buchar Ondřej
5 Cehák Vojtěch
6 Fáber Marek
7 Faiferlík Jaroslav
8 Hulín Martin
9 Kettner Lukáš
10 Kladivová Linda
11 Klemsa Tomáš
12 Kolář Vilém
13 Ledecká Kristýna
14 Myslivec Jan
15 Němec David
16 Pflug Robin
17 Poskočil Petr
18 Ritschel Ladislav
19 Souček Josef
20 Stará Lucie
21 Šartner Jan
22 Šikola Jan
23 Šimáček Ondřej
24 Špererová Jana
25 Vaněk Adam
26 Veselý Zdeněk

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána


Zkouška

Bude upřesněno s blížícím se koncem semestru.