155KAR3 Kartografie 3

Z GeoWikiCZ
(Přesměrováno z 155KAR3)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Internet, jeho historie, protokoly, webové servery, webové stránky, webové aplikace, webové služby. Tématické mapy a jejich metody. Formáty dat v digitální kartografii (XML, GML, SVG, KML, dlaždicová data). Zdroje dat, open data, metadata. Proces tvorby map - datové modely, software, sazba. Kartografická generalizace a její metody. Mapové servery a API mapových portálů (Google maps). Webové atlasy, hodnocení webových map. Trendy v současné kartografii.

Harmonogram přednášek

Přednáší Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Tomáš Janata, Ing. Růžena Zimová, Ph.D., Ing. Jan Pacina, Ph.D.

úterý 12:00 C202

Program cvičení

Přednáší Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Tomáš Janata, Ph.D., Ing. Růžena Zimová, Ph.D., Ing. Jan Pacina, Ph.D.

úterý 14:00 B870

Zadání jednotlivých úloh jsou na http://moodle.cvut.cz.

datum náplň cvičení
4.10. zadání 1. úlohy
11.10. konzultace
28.10. zadání 2. úlohy
25.10. konzultace
1.11. odpadá (výuka jako v pátek)
8.11. konzultace
15.11. zadání 3. úlohy
22.11. konzultace
29.11. konzultace
6.12. zadání 4. úlohy
13.12. konzultace
20.12. konzultace
3.1. prezentace semestrální práce, zápočty


Každá úloha bude obsahovat :

  • zadání
  • matematickou formulaci
  • výpočty včetně potřebných mezivýpočtů
  • zdrojové kódy skriptů
  • obrazové přílohy
  • přehledný souhrn výsledků v tabulkách
  • zhodnocení výsledků a závěr

Úlohy nesprávně numericky vyřešené či nedbale vyhotovené nebudou přijaty. Pro udělení zápočtu je nezbytně nutné odevzdání všech úloh a prezentace semestrální práce.