154VY1 Výuka v terénu GD 1, 2

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Úplné a akutální informace viz stránky tohoto předmětu na oficiálních stránkách Katedry speciální geodézie.

Anotace

Polohopisné měření. Zhuštění bodového pole, observace (úhlová měření teodolity, délková měření elektrooptickými dálkoměry, nivelace, GNSS), polygonové pořady. Podrobné měření polohopisné (měřické přímky, rajóny, vlastní podrobné měření převážně polární metodou). Určení nepřístupné vzdálenosti. Jednoduché vytyčovací úlohy.

Vyučující

Vedoucí výuky: Ing. Michal Seidl, Ph.D.