153IG3 Informatika 3

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Writing non-free software is not an ethically legitimate activity, so if people who do this run into trouble, that's good! All bussinesses based on non-free software ought to fail, and the sooner the better
--- Richard Stallman

Anotace

Úvodní kurz do operačního systému GNU/Linux. Základní příkazy pro práci se soubory a adresáři. Přesměrování standardního vstupu, výstupu, řetězení příkazů. Editor GNU Emacs, stream editor sed a jazyk awk.

Live CD distribuce GNU/Linux

Volbou pro začátečníky je distribuce Ubuntu, která kromě live CD nabízí možnost instalace přímo z MS Windows. Další možností může být Knoppix - snadno použitelný a lehce instalovatelný linuxový operační systém. Lze jej spouštět i bez instalace na hard disk přímo z CD (tzv. live CD distribuce).

Přednášky

Přednášky jsou ke stažení jako soubor ve formátu PDF. Autorem je Ing. Jan Pytel, Ph.D..

Cvičení

Program cvičení

 1. Základní informace, vznik a vývoj OS GNU/Linux. Nalogování do systému, změna hesla. Program ssh, vzdálené logování. Změna hesel programem passwd. Příkazy whoami, who, a pod. Adresářová struktura, kořenový adresář, cesta k souboru, domovský adresář.
 2. Práce s adresáři, procházení adresářovou strukturou pomocí cd, vylistování obsahu adresářů ls, přístupová práva, vlastník a skupina. Příkazy pro manipulaci se soubory touch, rm, ... Manuálové stránky, příkaz man, info.
 3. Příkazy pro práci s textovými soubory: cat, more, less, sort, ... Základní informace o standardním vstupu a výstupu. Kopírování, přesouvání souborů a adresářů, příkazy cp, mv. Kopírování souboru mezi různými servery pomocí scp.
 4. Změna přístupových práv pomocí chmod, vlastníka a skupiny chgrp. Vytvoření symlinku pomocí příkazu ln. Základní příkazy pro práci s textovými soubory - cat, grep, nl, wc,... Přesměrování vstupu a výstupu, řetězení příkazů pomocí |.
 5. Programy pro komprimaci souborů gzip a bzip2, program tar. Programy date, uniq, head, tail, info. Textový editor GNU Emacs.
 6. Použití programu wget, links, lynx. Nástroje diff, md5sum.
 7. Editor GNU Emacs, konstrukce $(prikaz). Základní informace o XHTML, tvorba www stránek.
 8. Procvičování, příkazy: nl, df, find, mount, umount. Práce s procesy &, kill, ps, bg, fg. Programy lynx, links.
 9. Základy tvorby skriptů: proměnné, komentáře, cyklus for, předdefinované proměnné shellu.

Seznam probraných příkazů

 • awk - program/jazyk pro manipulaci s textem
 • bash - interpret příkazů
 • bg - odeslání procesu na pozadí
 • bzip2 - komprimace souborů na základě algoritmu Burrows-Wheeler
 • cat - řetězení souborů a tisk jejich obsahu na standardní výstup
 • chmod - změna přístupových práv k souboru
 • chown - změna vlastníka a skupiny souboru
 • cd - přepnutí adresáře
 • cmp - porovnání souborů dle bytů
 • cp - kopírování souborů a adresářů
 • date - tisk a nastavení datumu a času
 • df - přehled připojených diskových oddílů
 • echo - zobrazení řádku textu
 • diff - porovnání obsahu souborů dle řádků
 • fg - nastavení procesu jako aktuálního
 • find - hledání souborů v adresářové struktuře
 • grep - tisk řádku souboru odpovídající vzoru
 • gzip - komprimace souborů na základě algoritmu Lempel-Ziv (LZ77), přípona gz
 • gunzip - dekomprimace souboru gz
 • head - tisk začátku souboru
 • info - nástroj pro čtení dokumentů ve formátu Info
 • kill - zaslání signálu procesu
 • less - opak more
 • ln - vytvoření odkazu
 • logout - odhlašení uživatele
 • ls - zobrazení obsahu adresáře
 • lsof - zobrazení seznamu otevřených souborů
 • man - rozhraní pro čtení manuálových stránek
 • md5sum - vytvoření a kontrola MD5
 • mkdir - vytvoření adresáře
 • more - nástroj pro prohlížení obsahu souboru na obrazovce počítače
 • mount - přípojení souborového systému
 • mv - přesunutí (přejmenování) souborů
 • nl - tisk obsahu souboru na standardní výstup včetně čísla řádku
 • passwd - změna hesla uživatele
 • ps - přehled aktuálních procesů
 • pwd - tisk cesty aktuálního adresáře
 • rm - odstranění souboru nebo adresáře
 • rmdir - odstranění adresáře
 • scp - nástroj pro vzdálené kopírování
 • sed - program pro manipulaci s textem
 • sort - seřazení řádků souboru
 • ssh - klient pro vzdálený přístup
 • tac - výpis řádek souboru v obráceném pořadí
 • tail - tisk konce souboru
 • tar - nástroj pro archivaci
 • touch - změna časového otisku souboru
 • umount - odpojení souborového systému
 • uniq - tisk neopakujících se řádků
 • wc - tisk počtu řádků, slov, znaků, bytů souboru
 • wget - neinteraktivní nástroj pro stahování souborů
 • who - tisk přihlášených uživatelů
 • whoami - tisk efektivního userid (interpretováno jako jméno aktuálního uživatele)

Soubory ke stažení

 • .emacs - konfigurační soubor pro program Emacs, správné nastavení češtiny
 • template.html - šablona pro psaní validních XHTML stránek

Poznámky

 • Mutt
 • FireHOL je jednoduchý fierewall, který brání proti nejrůznějším útokům zvenčí. Pokud instalujete Linux na notebook, doporučujeme firehol v každám případě nainstalovat (implicitně vašemu notebooku povoluje přístup všude a zároveň zakazuje jakýkoli přístup na váš notebook). Má jednodouchou syntaxi konfiguračního souboru, takže jej zvládne nastavit každý.
 • dpkg-reconfigure locales   (je vhodné nastavit locales na UTF-8)
 • GNU software - poznámky
 • AsciiDoc
 • GNU autotools

Knihy a tutoriály

AWK
An Awk Primer
Bash
Advanced Bash-Scripting Guide
/dev/random
The Cathedral and the Bazaar by Eric S. Raymond
Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman; (PDF)
Elektronická knihovna na portálu root.cz
Producing Open Source Software by Karl Fogel
Free Culture by Lawrence Lessig (český překlad)
13 Beautiful Inkscape Tutorials for Creating Stunning Vector Graphics
GNU/Linux
Linux Dokumentační projektThe Linux Documentation Project
Linux Commands Line - Přehled nejpoužívanějších příkazů
LaTeX
The (Not So) Short Introduction to LaTeX2e by Tobias Oetiker
Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX2e (pdf) český překlad
SED
Sed - An Introduction and Tutorial
XHTML
Poznámky k XHTML
HyperText Markup Language Home Page

Odkazy