155TG1 Teoretická geodézie 1

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 152TG1 Teoretická geodézie 1)
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Aplikace sférické trigonometrie. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka v konformním zobrazení, směrové korekce ze zobrazení. Terestrické polohové základy, klasické sítě, triangulace, trilaterace. Souřadnicové systémy v ČR.

Doporučená literatura
Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.
Vykutil J.: Vyšší geodézie. Kartografie 1982.

Přednášky

Přednášky probíhají každý čtvrtek v místnosti C208 od 16:00 do 18:15.

Přednášející: Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., <kost@fsv.cvut.cz>, B922


Podklady k přednáškám naleznete na serveru athena v adresáři prednasky.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

 • čtvrtek 10:00 - 11:40 v B976, kruh 16, cvičící Jan Holešovský, B919a
 • čtvrtek 12:00 - 13:40 v B974, kruh 17, cvičící Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Datum (čt) Program Zadání Odevzdání Test
5.10. cvičení se nekoná, volno
12.10. zadání 1.úlohy Ú1
19.10. 1.úloha / 2.část
26.10. zadání 2.úlohy Ú2
2.11. 2.úloha / 2.část Ú1 T1
9.11. samostatné zpracování
16.11. zadání 3.úlohy Ú3 Ú2 T2
23.11. den otevřených dveří, volno
30.11. samostatné zpracování
7.12. zadání 4.úlohy Ú4 Ú3 T3
14.12. 4.úloha / 2.část
21.12. samostatné zpracování
4.1. zápočty Ú4 T4


Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni (rámcový přehled doplňujících cvičení je v harmonogramu zapracován). Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Po odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Zadání úloh

 1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 2. První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 3. Geodetická křivka v konformním zobrazení
 4. Helmertova prostorová transformace

Obsah úloh

Úlohy musí obsahovat následující části:

 • titulní strana (ke stažení zde);
 • numerické zadání;
 • postup řešení všech dílčích částí úlohy (přehledný jednoznačně rekonstruovatelný postup s uvedením všech důležitých parametrů výpočtu, popř. s uvedením výpočetních vztahů a použitou symbolikou);
 • přehled všech výsledků, evtl. včetně významných mezivýsledků;
 • závěr (obsahuje komentář dosažených výsledků, evtl. též porovnání vypočtených hodnot);
 • přílohy (je-li třeba).

Zdrojový kód výpočetního skriptu nemůže být náhradou postupu; jste-li autorem vlastního skriptu, je možné jej přiložit formou přílohy. Používáte-li ve zprávě odkaz na vztahy či jiné další informace převzaté z jiných zdrojů, je tak nutno provést se všemi formálními náležitostmi citace.

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržování povede k neudělení zápočtu.

Úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG1 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel.

Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Máte potíže s nahráním úloh na server athena?

Užijte následující nastavení (v libovolném ftp-klientu, např. WinSCP nebo Total Commander):

 • File Protocol: ftp
 • Host Name: athena.fsv.cvut.cz
 • User Name: anonymous
 • (Password není nutno zadávat)
 • Remote Directory: TG1/Upload

Myslíte si, že je problém na naší straně? I to je možné. Neváhejte nás kontaktovat!

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4
1 Beliančinová Denisa OK OK
2 Brezanská Adéla
3 Brezničanová Adriana OK
4 Brhlíková Eva OK
5 Děkanová Lucie OK
6 Formánek Zbyněk
7 Hrdina Adam OK
8 Kouba Martin OK
9 Lauwereys Tomáš
10 Masák Václav
11 Merdymshaeva Elina
12 Nápravník Jan
13 Nedbalová Tereza
14 Pártlová Lucie uzn. uzn. uzn. uzn.
15 Plotnikova Oleksandra uzn. uzn. uzn. uzn.
16 Pudil Josef
17 Talapková Monika OK OK
18 Tomášková Jana
19 Usik Svetlana OK
20 Vynikal Jakub OK OK
21 Zbíral Jan
22 Zeman Jaroslav OK
23 Zíma Michal OK

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána